Výzva 2018


Výzva 2017


Výzva 2016


Výzva 2015

              

Výzva 2018


SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje v roku 2018 16. ročník súťaže EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY

Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorá je zameraná na podporu jazykového vzdelávania. Jej hlavným cieľom je:
  • zviditeľniť a oceniť projekty zamerané na jazykové vzdelávanie,
  • podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe.