Výzva 2018


Výzva 2017


Výzva 2016


Výzva 2015

              

Prezentácie

  • Izáková Z., Bogdanová M. - Európska značka pre jazyky [SK, pdf, 614 KB]
  • Bortlíková A. – JASNE! Alles klar! Projekt CĎV UK Bratislava [SK, pdf, 939 KB]
  • Kullová M. – Prehĺbenie odborných a jazykových kompetencií. Projekt OA Čadca [SK, pdf, 953 KB]
  • Kaplánová J. – See you – see me. Projekt SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím, BA [SK, pdf, 2 MB]
  • Menzlová B. - CLIL – experimentálne overovanie, praktické skúsenosti [SK, pdf, 3 MB]
  • Faidzen K. – Erasmus+ projekt „Flash Electro" [SK, pdf, 1 MB]