Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Sieť Inšpiratívne vzory

Sieť Inšpiratívne vzory – nová iniciatíva Európskej komisie

Jedným z hlavných cieľov iniciatívy Európskej komisie je zabrániť vylúčeniu mladých ľudí zo spoločnosti, podporiť ich inklúziu a propagovať spoločné vlastníctvo EÚ hodnôt tým, že sa sprostredkujú priame kontakty s „inšpiratívnymi vzormi“.

„Inšpiratívny vzor“: člen spoločnosti, ktorý je ochotný zdieľať svoj príbeh, skúsenosti alebo zručnosti s cieľovou skupinou a mal by dobrovoľne participovať v rámci tejto iniciatívy.

„Inšpiratívnym vzorom“ môžu byť napr. aktivisti, podnikatelia, umelci, športovci, ľudia, ktorí čelili hrozbe radikalizácie, ľudia zo znevýhodneného prostredia, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti, avšak podarilo sa im nasmerovať život tým spôsobom, že pozitívne prispievajú k rozvoju spoločnosti a inšpirujú ostatných, čiže sa stanú aktívnymi občanmi.

Leták „Inšpiratívne vzory“ (Role Models) vydaný Európskou komisiou [SK, pdf, 795 KB]


Národná agentúra Erasmus+ realizuje túto iniciatívu v spolupráci s partnerskými organizáciami v rôznych regiónoch Slovenska.

Future generation: http://futuregenerationeurope.eu/rolemodels/

Eduma: http://eduma.sk

Pripravujeme pre vás diskusie s inšpiratívnymi ľuďmi, živé knižnice, atď.

Našou spoločnou ambíciou je spolu s našimi partnerskými organizáciami organizovať diskusie na stredných školách v rôznych regiónoch Slovenska. Diskusie budú vedené inšpiratívnymi ľuďmi z rôznych sfér života a ich cieľom je motivovať mladých ľudí aby boli aktívnymi vo svojej komunite a snažili sa prinášať pozitívnu zmenu.

Každej diskusie sa zúčastní aj účastník programu Erasmus+, ktorý sa bude v rámci diskusie zameriavať na to, akým spôsobom zahraničná skúsenosť ovplyvnila nielen jeho profesijný, ale aj súkromný život a ako sa snaží nadobudnuté skúsenosti využiť v praxi.

Oslovila ťa táto téma? Kontaktuj: lucia.hudecova@saaic.sk

Termíny podujatí


Future generation
  • 6. 4. 2018: Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves, diskusia s Máriou Mydliarovou. Mária Mydliarová má za sebou viaceré dobrovoľné projekty a momentálne pracuje v organizácii Človek v ohrození. Žiakom končiacich ročníkov rozprávala svoje zážitky z pobytu v Afrike, kde sa ona ocitla v pozícii menšiny len pre svoju farbu pleti a podelila sa o skúsenosti z projektu Únik X, kedy pracovala so skupinou Rómov a vedela tak žiakom priblížiť zmýšľanie tejto menšiny. Preto bola veľká časť diskusie venovaná aj predsudkom v spoločnosti a ako proti nim bojovať).
  • 2. 5. 2018: Bilinguálne gymnázium, Banská Štiavnica, diskusia s Veronika Klindová, ktorá s iniciatívou #somtu, vyhrala prezidentský hackathone proti extrémizmu, pôsobila v Transparency International Slovensko a neskôr absolvovala program cez Teach for Slovakia, kde učila nevidiace deti a druhý rok deti na sídliskovej škole v Bratislave.
  • Jún 2018: Gymnázium Tajovského Banská Bystrica,
  • 12.6.2018: SOŠ Polytechnická Humenné, diskusia s Emmou Terezou Veľasovou na tému Vzťah k menšinám. Emma má skúsenosti s dobrovoľníctvom a prácou s národnostnými menšinami na Luníku IX v Košiciach.

Eduma
  • (podujatia sa budú realizovať aj počas jesene)
„Ľudia, ktorí sú dostatočne šialení a veria, že vedia zmeniť svet, sú tí, ktorí ho nakoniec aj zmenia.“ Steve Jobs