Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKTUALITY


15. 05. 2017
    Nezaradené
Výsledky výberového konania - KA107 - Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín. Zoznam projektov [SK, pdf, 376 KB]
 
21. 04. 2017
   Všetky sektory
Verejná konzultácia o hodnotení programu ERASMUS+ 
Európska komisia vyzýva širokú verejnosť, aby sa zapojila do konzultácie hodnotenia programu Erasmus+ a jeho predchodcov (napr. Celoživotné vzdelávanie, Mládež v akcii, Erasmus Mundus atď.). Cieľom konzultácie je zhromaždiť pripomienky a postoje rôznych zainteresovaných strán a širokej verejnosti o relevantnosti cieľov programu Erasmus+, účinnosti opatrení prijatých na ich dosiahnutie a efektívnosti ich vykonávania. Na vyjadrenie názoru je potrebné vyplniť online dotazník. Tým sa optimalizuje analýza a zdieľanie odpovedí. Na konci online dotazníka majú respondenti možnosť vložiť voľný text alebo nahrať príspevok o otázkach, ktorým sa podľa nich konzultácia nevenovala. Uzávierka konzultácií je 31.5.2017.
Dotazník v slovenskom jazyku nájdete na www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_sk
 
15. 02. 2017
   Odborné vzdelávanie a príprava
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vás pozýva na inštruktážny seminár “Príprava žiadosti o Chartu pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave”, ktorý sa bude konať v piatok, 31. marca 2017 v Kongresovom centre Družba na Botanickej 25 v Bratislave. Pozvánka [SK, pdf, 419 KB]
 
02. 02. 2017
    Nezaradené
Vyhlásenie výsledkov súťaže Európskeho týždňa odborných zručností nájdete na stránke http://www.erasmusplus.sk/vsw/ v sekcií Výsledky súťaže.
 
24. 11. 2016
    Nezaradené
Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov – EACEA 40/2016 v rámci programu Erasmus+ (centralizované projekty) „KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo“ (2016/C 384/06). Uzávierka bude 17. januára 2017 Viac info [SK, pdf, 410 KB]
 
04. 11. 2016
    Nezaradené
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované na Slovensku v rámci Európskeho týždňa odborných zručností (5. – 9. 12. 2016). Viac info.
 
12. 09. 2016
    Nezaradené
Vážení klienti,
dovoľujeme si vás informovať, že v piatok 16. septembra 2016 bude z organizačných príčin SAAIC – národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na Križkovej 9 v Bratislave zatvorená (bezpečnostné opatrenia v Bratislave súvisiace s prezidentstvom SR v EÚ). Budeme vám k dispozícii opäť v pondelok 19. septembra 2016.
Tím NA E+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
 
08. 08. 2016
   Všetky sektory
Situácia v Turecku a dopad na projekty Erasmus+ Viac info [SK, pdf, 85 KB]
 
27. 06. 2016
   Všetky sektory
Vážené dámy a páni, Milí kontraktori projektov Erasmus+,

    v referende, ktoré sa uskutočnilo 23. júna 2016 o zotrvaní Spojeného kráľovstva sa občania rozhodli hlasovať väčšinou proti tomuto členstvu.  Vo vzťahu k spolupráci slovenských škôl, vzdelávacích inštitúcií a iných partnerov v projektoch Erasmus+  toto hlasovanie nemá v súčasnosti žiaden dopad na spoluprácu v realizovaných projektoch, alebo v projektoch pripravených na schválenie v roku 2016, teda spolupráca s organizáciami zo Spojeného kráľovstva môže pokračovať tak, ako bolo naplánované v projektoch, rovnako mobility žiakov, študentov, učňov, ako aj učiteľov a zamestnancov škôl v Spojenom kráľovstve sa môžu uskutočniť podľa plánov. 

    Národná agentúra  Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy je v stálom kontakte s Európskou komisiou a o prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať.  
 
13. 06. 2016
    Nezaradené
Druhé kolo výzvy 2016 na spoluprácu s partnerskými krajinami – Mobility študentov a učiteľov vysokých škôl z/do partnerských krajín. Viac info [SK, pdf, 219 KB]
 
 
 
22. 08. 2016
   Všetky sektory
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zverejnila na stránke ebulletin č. 1/2016. e-bulletin [SK, pdf, 874 KB]
 
26. 04. 2016
    Nezaradené
E-bulletin Ecvet 1/2016 [SK, pdf, 1 MB]
 
Registrácia pre posielanie bulletinu e-mailom:
 
Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

LEGENDA
Vysokoškolské vzdelávanie Vysokoškolské vzdelávanie
Školské vzdelávanie Školské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých Vzdelávanie dospelých
Odborné vzdelávanie Odborné vzdelávanie a príprava
Mládež a šport Mládež a šport