Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


Podujatia organizované SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuOstatné podujatia13. – 17. 05. 2019
    Nezaradené
Francúzsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na študijnú návštevu Pre-primary education, the schooling of young people from 2 to 6 years old: towards the quality of teaching, ktorá sa bude konať v meste Poitiers vo Francúzsku. Podujatie je určené pre zástupcov organizácií pôsobiacich v sektore školského vzdelávania (materské školy) – riaditeľov škôl, školských inšpektorov, ministerských pracovníkov, ktorí majú záujem o výmenu skúseností, osvedčených metód, pedagogických prístupov a materiálov vhodných pre prácu so žiakmi na predprimárnom stupni. Hlavným cieľom je zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe s inými európskymi odborníkmi na dané témy prostredníctvom prezentácii, workshopov a návštev v školách. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií [SK, pdf, 397 KB]
 
27.-29. 5. 2019
    Nezaradené
Nemecko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov odborného vzdelávania a prípravy na kontaktný seminár Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET, ktorý sa bude konať v Berlíne v Nemecku. Podujatie je určené pre všetkých zástupcov zo sektoru odborného vzdelávania a prípravy (riaditeľov, učiteľov, zástupcov školiacich stredísk, poskytovateľov OVP, skúsených koordinátorov Erasmus+ projektov ale aj nováčikov). Cieľom podujatia je predstaviť projekty E+ pre OVP, zapojiť nováčikov a vybudovať nové partnerstvá s cieľom vyššej kvality podaných projektov. Komunikačným jazykom bude angličtina. Uchádzačov vyberá nemecká národná agentúra, preto je potrebné okrem žiadosti o grant vyplniť aj prihlášku v anglickom jazyku. Prihláška pre nemeckú národnú agentúru [EN, docx, 75 KB], viac informácií. [SK, pdf, 401 KB]
 
06. – 07. 05. 2019
    Nezaradené
Belgicko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo všetkých sektorov vzdelávania a odbornej prípravy na tematický seminár Communication and dissemination: on the (right) use of tools and media in Erasmus+ projects, ktorý sa bude konať v Bruseli v Belgicku. Podujatie je určené koordinátorom projektov Erasmus+ vo všetkých sektoroch, ktorí sú zodpovední za zdieľanie výsledkov svojich projektov a chcú sa dozvedieť viac o tvorbe komunikačného plánu, využívaní sociálnych médii a vlastných webstránok, eTwinningu a iných platforiem na šírenie výsledkov projektov. V programe sú naplánované workshopy, prezentácie, ukážky dobrej praxe, výmena skúseností a príležitosti na networking. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac info /odkaz na word/ Viac informácií. [SK, pdf, 342 KB]
 
22.–26. 05. 2019
    Nezaradené
Poľsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na tematický seminár S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools, ktorý sa bude konať vo Varšave v Poľsku. Podujatie je určené pre riaditeľov a učiteľov špeciálnych základných škôl pre deti so zdravotným postihnutím, ktorí majú záujem nájsť partnerov do spoločného projektu KA229 - Školské výmenné partnerstvá Erasmus+ venovanému téme špeciálnych škôl, výučbe detí s postihnutím a pod. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 396 KB]
 
23. – 25. 06. 2019
    Nezaradené
Holandsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov všetkých sektorov na tematický seminár Social Inclusion and Diversity, ktorý sa bude konať vo Wageningene v Holandsku. Podujatie je určené pre učiteľov zo všetkých sektorov vzdelávania hľadajúcich spôsoby, ako riešiť otázky rôznorodosti vo svojich triedach alebo odborníkov pracujúcich so znevýhodnenými skupinami žiakov. Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom nástroje a príklady projektov na riešenie problematiky rôznorodosti v triede alebo vo vzdelávacom prostredí. Počas tohto podujatia sa budú zdieľať osvedčené postupy ako pracovať s rôznymi skupinami žiakov, stimulovať medzisektorové vzdelávanie a vytvárať nové kontakty a partnerstvá. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 342 KB]
 
04. - 06. 06. 2019
    Nezaradené
Malta - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov vysokoškolského vzdelávania na tematický seminár Developing internationalisation strategies for Higher Education Institutions – Looking beyond EU borders, ktorý sa bude konať vo Vallette na Malte. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektoru vysokoškolského vzdelávania, ktorí majú skúsenosti s projektmi KA107, ale aj nováčikov, ktorí chcú rozvíjať svoje aktivity v stratégiách internacionalizácie s partnerskými krajinami. Noví účastníci KA107 sú vítaní, avšak skúsenosti s KA103 sú nevyhnutnosťou. Cieľom bude zdieľanie poznatkov, osvedčených postupov a skúseností týkajúcich sa rôznych aspektov projektov mobility KA107 s inými európskymi VŠ, ale aj rozvoja vysoko kvalitných stratégií internacionalizácie. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 397 KB]
 
17. – 18. 4. 2019
    Nezaradené
Žilina - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vás pozýva na expertnú vzdelávaciu konferenciu Learn & Lead 2019, organizovanú pod odborným garantom Fakulty manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, ktorá je určená všetkým fanúšikom a podporovateľom vzdelávania, zástupcom škôl a podnikateľom, ktorým záleží na kvalite a rozvoji vzdelávania na Slovensku. Konferencia sa bude venovať modelom kontinuálneho transferu znalostí vo firmách a školách, predstaveniu odborných vzdelávacích programov Learn&Lead a prezentácii projektu Happy School 2020. Konferenciu bude slávnostne otvárať riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Alexandra Junášková. Bližšie informácie o programe sa dozviete z infoletáku, registrácia je spustená na stránkach podujatia.
 
14. – 16. 05. 2019
    Nezaradené
Švédsko - SKRÁTENIE TERMÍNU NA PODANIE PRIHLÁŠKY - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania na študijnú návštevu Study Visit for School Leaders, ktorá sa bude konať v Štokholme vo Švédsku. Podujatie je určené pre riaditeľov škôl v sektore školského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolských učiteľov, ktorí sa zaoberajú výučbou školského manažmentu alebo majú na starosti funkčné vzdelávanie učiteľov na základných a stredných školách. V programe podujatia sú naplánované návštevy rôznych vzdelávacích inštitúcií, výmena skúseností, osvedčených metód, pedagogických prístupov a zlepšovanie kvality vzdelávania vedúcich pracovníkov na školách. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 397 KB]
 Podujatia organizované IUVENTA - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a športRadi Vás stretneme na našich seminároch. Informácie o nových seminároch zverejňujeme priebežne.


media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov