Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všetky projekty

2014-1-AT01-KA201-000896
ACT in Europe
Gymnázium Andreja Kmeťa
2014-1-AT01-KA201-000905
Enhanced Skills, Competence and Practice for the Economy
Gymnázium - Gimnázium Štúrovo
2014-1-AT01-KA201-000909
Ecological, what Else? Sustainable Schools on the fast Lane in Europe!
Stredná odborná škola
2014-1-BG01-KA201-001396
Forensics and Creative Theatre
Gymnázium
2014-1-BG01-KA201-001459
Games Always Make Everyone Supportive
Základná škola
2014-1-CZ01-KA201-001750
Další evropská spolupráce mateřských školek 3
Materská škola
2014-1-CZ01-KA201-001752
Handmade Tradition
Materská škola
2014-1-CZ01-KA201-001759
Together at a Table
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2014-1-CZ01-KA201-001785
Solidarity without Frontiers
Základná škola
2014-1-DE03-KA201-001294
Ready >> Set >> Go - for Life after School as happy Europeans
Základná škola
2014-1-DE03-KA201-001363
Plastic-S-kills - Die Plastiktüte zwischen Kult und Katastrophe
Obchodná akadémia
2014-1-DE03-KA201-001540
Berufliche Perspektiven in Europa
Gymnázium
2014-1-EL01-KA201-001286
Technology for Life
Základná škola - Alapiskola
2014-1-ES01-KA201-003384
Trilinguablog
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-ES01-KA201-004683
Roll the Dice
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
2014-1-ES01-KA201-004981
Lessons for Present, Lessons for Future
Gymnázium Angely Merici
2014-1-FR01-KA201-008545
Local Food, Global Change
Základná škola
2014-1-HU01-KA201-002273
The Danube knows no Borders
Obchodná akadémia I. Karvaša
2014-1-IE01-KA201-000307
Raising Expectations through Erasmus+
Základná škola sv. Cyrila a Metoda
2014-1-IT02-KA201-003368
A Virtual Intertextual Tour across Ancient Entrepreneurship
Hotelová akadémia
2014-1-LT01-KA201-000650
Socialize, Observe, Learn
Základná škola
2014-1-NL01-KA201-001069
21st Century Europeans, power to the Pupils
Gymnázium - Gimnázium
2014-1-NL01-KA201-001125
Under the Same Sky, O pen Minds and Equal Rights for All
Základná škola
2014-1-PL01-KA201-002787
Career in Art
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika
2014-1-PL01-KA201-002875
Creativity knows no Borders
Gymnázium Mikuláša Kováča
2014-1-PL01-KA201-002887
Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
2014-1-PL01-KA201-003429
Building Potencial of School in Areas of Healthy Lifestyle and Protecting Environment the Way of Balanced Students' Development
Základná škola s materskou školou
2014-1-PL01-KA201-003623
Our Digital Science Lab
Cirkevná spojená škola
2014-1-PT01-KA201-000823
Old Jobs and New Jobs
Základná škola Haniska
2014-1-RO01-KA201-002885
Healthy European Youth
Stredná odborná škola
2014-1-SE01-KA201-000929
The Creative Lion
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2014-1-SE01-KA201-000961
Europeans Teaching and Learning Together
Stredná odborná škola drevárska
2014-1-SK01-KA101-000034
Komunikujme- učme sa - spolupracujme
Základná škola s materskou školou, Babín
2014-1-SK01-KA101-000038
Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie.
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
2014-1-SK01-KA101-000041
Implementing CLIL method into the school curriculum
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
2014-1-SK01-KA101-000043
Implementing CLIL method as a tool for motivation of students with educational difficulties
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA101-000044
Study, practise, know
Cirkevná spojená škola
2014-1-SK01-KA101-000046
Overcoming Cultural Borders Within European Community And Its Implementation Into Education
Gymnázium, Partizánske
2014-1-SK01-KA101-000065
Inspiring ERA
Gymnázium bilingválne
2014-1-SK01-KA101-000104
PROGRES - Profesionálny Rast Osobnosti = Globálny Rozvoj Edukačného Systému
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA101-000106
Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
2014-1-SK01-KA101-000107
Language development of pedagogical staff
Základná škola s materskou školou, Bučany
2014-1-SK01-KA101-000108
Profesijný rozvoj pedagógov Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou
Základná škola nár. um Ľ. Podjavorinskej s MŠ, Bzince pod Javorinou
2014-1-SK01-KA101-000136
Vzdelaný učiteľ + Kreatívny učiteľ = Lepší učiteľ
Gymnázium Angely Merici
2014-1-SK01-KA101-000141
Anglický jazyk ako prostriedok na ceste k výchove dobrých, múdrych a aktívnych detí
Súkromná základná škola, J. Bakossa 5, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA101-000145
Internacionalizácia a modernizácia vzdelávania
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša
2014-1-SK01-KA101-000148
Inovatívny učiteľ - európsky rozmer školy
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
2014-1-SK01-KA101-000160
Stále IN
Gymnazium bl. Pavla Petra Gojdiča
2014-1-SK01-KA101-000168
English is Easy!
Materská škola
2014-1-SK01-KA101-000181
European School - Key to Modern European Education
Základná škola s materskou školou F. J. Fugu, Vinné
2014-1-SK01-KA101-000184
Vzdelávame sa v Európe, vzdelávame pre Európu.
Evanjelické gymnázium
2014-1-SK01-KA101-000186
Rozvoj inovatívnych metód vzdelávania anglického jazyka na Javorke
Gymnázium, Javorová 16, Spišska Nová Ves
2014-1-SK01-KA101-000189
TEACHER TRAINING COURSES
Základná škola pre žiakov s autizmom
2014-1-SK01-KA101-000194
V medzinárodnom svete sa nestratíme
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
2014-1-SK01-KA101-000200
Spoločná Európa
Gymnázium Ľ. Štúra
2014-1-SK01-KA101-000202
Inovatívne metódy vyučovania na základnej škole
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
2014-1-SK01-KA101-000204
Zlepšenie kvality vyučovania cudzích jazykov
Základná škola, Zázrivá
2014-1-SK01-KA101-000205
GMRSKE Slovakia
Gymnázium M. R. Štefánika, Košice
2014-1-SK01-KA101-000213
"Narnijskí učitelia bez vrások"
Cirkevná základná škola - Narnia
2014-1-SK01-KA101-000227
Zjednotení v rôznorodosti
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
2014-1-SK01-KA101-000234
Projektový management pre multikultúrne výmenné projekty v Európe
Gymnázium Bilíkova
2014-1-SK01-KA101-000238
Anglický jazyk - okno do Európy
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
2014-1-SK01-KA101-000239
Cesta k modernizácii a inovácii vyučovacieho procesu
Základná škola s materskou školou, Demandice
2014-1-SK01-KA101-000240
Počúvať srdcom
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica
2014-1-SK01-KA101-000246
Enseignement pratique du francais par une méthode comparative
Základná škola
2014-1-SK01-KA101-000250
Z regiónu do sveta - zdokonaľme si anglický jazyk
Základna škola s materskou školou Terézie Vansovej
2014-1-SK01-KA101-000252
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka , motivovanie žiakov, využívanie nových technológií vo výchovno-vzdelávacom procese
Základná skola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským, Vinica
2014-1-SK01-KA101-000269
Moderný učiteľ
Základná škola Pavla Dobšinského
2014-1-SK01-KA101-000289
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov a príprava na zmenu maturitnej skúšky úrovne C1
Spojená škola, Novohradská
2014-1-SK01-KA101-000293
Zlepšenie metodológie vyučovania cudzích jazykov na Gymnáziu Varšavská
Gymnázium
2014-1-SK01-KA101-000294
Hospitácie odborných predmetov na stredných školách v Hamburgu
Gymnázium Bilíkova
2014-1-SK01-KA101-000307
Modernizácia a skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov
Základná škola E. M. Šoltésovej
2014-1-SK01-KA101-000314
Let's take new steps in our teaching
Spojená škola sv. Františka z Assisi
2014-1-SK01-KA101-000316
Rozvoj školy a kvality vzdelávania
Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17, Martin
2014-1-SK01-KA101-000323
Metodika vyučovania anglického jazyka s využívaním moderných metód a moderných technológií so zameraním na kreativitu, efektívne jazykové vyučovanie a spoznávanie kultúry anglicky hovoriacichín
Základná škola, P. Horova, Michalovce
2014-1-SK01-KA101-000325
To share the received
Evanjelická spojená škola
2014-1-SK01-KA101-000326
Pokroková škola má vzdelaných učiteľov
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA101-000339
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Základná škola s materskou školou, Partizánska Ľupča 419
2014-1-SK01-KA101-000355
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka a zvýšenie motivácie žiakov využitím nových metód na Základnej škole Rajčianska 3.
Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava
2014-1-SK01-KA101-000357
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Základná škola s materskou školou, Stankovany
2014-1-SK01-KA101-000362
Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2014-1-SK01-KA101-000370
Vzdelávacie mobility pre učiteľov cudzích jazykov
Základná škola Dr. J. Dérera
2014-1-SK01-KA101-000372
Podporou európskych jazykov a školského riadenia za vyššiu kvalitu vzdelávania
Základná škola
2014-1-SK01-KA101-000374
Alternatíva spoza hraníc
Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
2014-1-SK01-KA101-000389
Farby a zvuky Európy
Základná umelecká škola, Sliač
2014-1-SK01-KA101-000390
Talking in English is easy
Základná škola, Predmier
2014-1-SK01-KA101-000392
O krok vpred s etwinningom
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
2014-1-SK01-KA102-000009
Nové technológie v elektrotechnike a informatike za hranicami Slovenska
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2014-1-SK01-KA102-000012
Remeslo v susednejine 2015
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
2014-1-SK01-KA102-000013
Odborným vzdelávaním bližšie k praxi
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
2014-1-SK01-KA102-000014
London work experience
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
2014-1-SK01-KA102-000017
Inovácia odbornej prípravy ako súčasť Európskeho plánu rozvoja školy
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA102-000023
Zvyšovanie kvality odbornej praxe v mobilitných stážach
Stredná odborná škola, Gemerska 1, Košice
2014-1-SK01-KA102-000028
Zahraničnou praxou k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania
Stredná odborná škola Piešťanská
2014-1-SK01-KA102-000035
Meeting European Labour Market and Organization of Vocational Training in Europe
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-SK01-KA102-000036
Tradičné regionálne jedlá v modernej gastronómii
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-SK01-KA102-000039
Spoznajme originalitu talianskej gastronómie
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-SK01-KA102-000050
Moderné odborné vzdelávanie - motivovaný, tvorivý a úspešný študent
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
2014-1-SK01-KA102-000051
Our Contribution Our Chance
Obchodná akadémia v Rožňave
2014-1-SK01-KA102-000056
Experience in Europe I
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000057
Interkultúrna odborná príprava zdravotníckych asistentov
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
2014-1-SK01-KA102-000058
Prax za hranicami - lepšia znalosť v odbore
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
2014-1-SK01-KA102-000059
Mobilita študentov v zahraničí - lepšia šanca uplatniť sa na trhu práce v oblasti cestovného ruchu
Spojená škola, Hlinská 31, 010 01 Žilina
2014-1-SK01-KA102-000061
Internacionalizácia odborného vzdelávania
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
2014-1-SK01-KA102-000063
Získavanie nových zručností v španielskej stredomorskej gastronómií v Andalúzií
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-SK01-KA102-000066
Nursing experience in England and in Czech republic
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
2014-1-SK01-KA102-000068
Stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon profesie
Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
2014-1-SK01-KA102-000075
Implementácia záhradníckej bioprodukcie v podnikaní
Stredná odborná škola, Rakovice
2014-1-SK01-KA102-000078
Cvičíme odbornosť manažérov a ekonómov na trhoch otvorenej Európy
Obchodná akadémia
2014-1-SK01-KA102-000086
Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti pneumatických, hydraulických a CNC systémov
Spojená škola, Martin
2014-1-SK01-KA102-000087
Stáž žiakov v zahraničí zvyšuje kvalitu vzdelávania
Stredná odborná škola Púchov
2014-1-SK01-KA102-000088
The Internship of Young Economists
Obchodná akadémia, Lučenec
2014-1-SK01-KA102-000095
Odborná prax v zahraničí
Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice
2014-1-SK01-KA102-000096
We learn for a common Europe
Stredná odborná škola veterinárna
2014-1-SK01-KA102-000103
Sklári vinách EÚ
Stredná odborná škola sklárska
2014-1-SK01-KA102-000124
Škola a prax bez hraníc
Stredná priemyselná škola v Snine
2014-1-SK01-KA102-000126
Učenie sa pre budúcnosť
Spojená škola, Nižná
2014-1-SK01-KA102-000127
Rozvíjanie profesionálnych zručností v beauty službách
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000129
Nové trendy v odbornej praxi žiakov
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
2014-1-SK01-KA102-000130
Technológie, inovácie a spolupráca
Miba Sinter Slovakia, s.r.o.
2014-1-SK01-KA102-000132
Nové horizonty žilinských stavbárov
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
2014-1-SK01-KA102-000133
Modernizácia, internacionalizácia, skvalitňovanie odborného vzdelávania a zvyšovanie profesnej uplatniteľnosti študentov prostredníctvom realizácie praktických mobilít
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA102-000138
Odborná prax a jazyková zdatnosť III.
Spojená škola
2014-1-SK01-KA102-000147
Mobilita študentov našej školy, ako predpoklad ich úspešného uplatnenia v zamestnaní.
Súkromná stredná odborná škola podnikania
2014-1-SK01-KA102-000149
Príprava elektrotechnikov pre európsky trh práce
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2014-1-SK01-KA102-000150
INTERBEAUTY - rozšírenie odborných kompetencií žiakov odboru kozmetička a vizážistka
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000157
EUROPRAX pre  rožňavských technikov
Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava
2014-1-SK01-KA102-000162
Moderne žiť s umením
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
2014-1-SK01-KA102-000164
Rozvoj kompetencií v službách a remeslách
Spojená škola
2014-1-SK01-KA102-000167
Mobilitou k novým poznatkom, inováciám a lepšej odbornej príprave žiaka
Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice
2014-1-SK01-KA102-000169
Nové skúsenosti v odbore grafik digitálnych médií II.
Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA102-000170
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná skola - Szakkozépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
2014-1-SK01-KA102-000171
Európa potrebuje vzdelaných
Obchodná akadémia
2014-1-SK01-KA102-000175
Informačné technológie a počítačová grafika bez hraníc
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
2014-1-SK01-KA102-000178
Zvyšovanie kvality technického rozhľadu v študijných odboroch mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca
2014-1-SK01-KA102-000179
Zvyšovaním zručností študentov a učiteľov podporme konkurencieschopnosť regiónu
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
2014-1-SK01-KA102-000180
Získavanie pracovných skúsenosti v cudzojazyčnom prostredí
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
2014-1-SK01-KA102-000183
Living and working in Europe / Život a práca v Európe
Obchodná akadémia
2014-1-SK01-KA102-000187
Odborné kompetencie študentov v praxi
Global Contract s.r.o.
2014-1-SK01-KA102-000190
Získavajme nové obzory praxou v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
2014-1-SK01-KA102-000191
Odborná prax študentov
Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury
2014-1-SK01-KA102-000192
Mobilita- lepšia príležitosť na európskom trhu práce
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
2014-1-SK01-KA102-000193
Odbornosťou k úspešnosti
Global Contract s.r.o.
2014-1-SK01-KA102-000208
Do Európy za vzdelaním
Stredná odborná škola automobilová
2014-1-SK01-KA102-000209
Zahraničná odborná stáž – nové cesty na európsky trh práce
Spojená škola
2014-1-SK01-KA102-000210
Európske cesty v odbornom vzdelávaní
1. Slovenský strojársky klaster
2014-1-SK01-KA102-000218
Mladí gastronómovia na ceste k zvyšovaniu kvalifikácie a presadeniu sa v Európe
Združenie Mladé Slovensko
2014-1-SK01-KA102-000224
Zvyšovanie kompetencií a zručnosti žiakov v špeciálnych podmienkach.
Stredná odborná škola lesnícka
2014-1-SK01-KA102-000226
Odborná prax v zahraničí - nové zručnosti a kompetencie.
Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom
2014-1-SK01-KA102-000248
Vzájomná výmena odborných vedomostí na medzinárodnej úrovni inšpiruje k tvorivosti
Stredná odborná škola informačných technologií
2014-1-SK01-KA102-000249
Zahraničná stáž ako súčasť úspešnej profesionálnej kariéry
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
2014-1-SK01-KA102-000256
Európsky rozmer odbornej praxe
Stredná priemyselná škola strojnícka
2014-1-SK01-KA102-000259
Medzinárodná prax-úspech v budúcnosti
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA102-000261
Prehĺbenie odborných a jazykových kompetencií pre úspešné uplatnenie sa na medzinárodnom trhu práce.
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
2014-1-SK01-KA102-000264
Forest for Future
Stredná odborná škola lesnícka, Banská Štiavnica
2014-1-SK01-KA102-000270
Improve your chance at European job market
Obchodná akadémia
2014-1-SK01-KA102-000273
Moderné technológie- elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
2014-1-SK01-KA102-000280
Odborná stáž ako prostriedok skvalitnenia vzdelávania a profesionálneho a osobnostného rastu žiakov školy
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, SNP 41, Šahy
2014-1-SK01-KA102-000283
Teachers´ Training and Students´ Competences Improvement
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
2014-1-SK01-KA102-000291
In the Footsteps of J. A. Comenius
Stredná pedagogická škola
2014-1-SK01-KA102-000296
Inovatívny pracovník inšpirovaný zahraničnými skúsenosťami.
Súkromná stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000301
Innovationstore
Stredná odborná škola, Púchov
2014-1-SK01-KA102-000302
Európska chemická prax
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2014-1-SK01-KA102-000311
Vzdelanie, zručnosti a skúsenosti pre európsky trh práce
Stredná odborná škola podnikania
2014-1-SK01-KA102-000317
Rozvoj kompetencií budúcich zdravotníkov za hranicami Slovenska
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
2014-1-SK01-KA102-000320
Transfer inovácií vo floristike v partnerstve FLORNET
Stredná odborná škola, Pruské 294
2014-1-SK01-KA102-000324
EuroMoba - európska mobilita
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000335
Skvalitnenie nácviku ošetrovateľských činností u zdravotníckych asistentov v rámci odborných stáží
Stredná zdravotnícka škola
2014-1-SK01-KA102-000344
Inovatívne v grafike
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
2014-1-SK01-KA102-000359
Turiec do Európy, Európa do Turca 2014
K.A.B.A. Slovensko
2014-1-SK01-KA102-000371
Zváranie v medzinárodnej praxi
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Komárno
2014-1-SK01-KA102-000383
Zahraničné skúsenosti v odbornej praxi zdravotníckych asistentov
Stredná zdravotnícka škola
2014-1-SK01-KA102-000384
From traineeship in England to a better professional life.
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
2014-1-SK01-KA102-000512
Móda v súvislostiach vizuálneho merchandisingu a fotografie
Stredná priemyselná škola Svidník
2014-1-SK01-KA103-000003
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita, Košice
2014-1-SK01-KA103-000005
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000006
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
2014-1-SK01-KA103-000007
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000008
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica
2014-1-SK01-KA103-000010
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2014-1-SK01-KA103-000016
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2014-1-SK01-KA103-000019
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Komenského v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000020
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Katolícka univerzita v Ružomberku
2014-1-SK01-KA103-000021
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská zdravotnícka univerzita
2014-1-SK01-KA103-000024
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2014-1-SK01-KA103-000026
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2014-1-SK01-KA103-000029
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2014-1-SK01-KA103-000030
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trnavská univerzita v Trnave
2014-1-SK01-KA103-000031
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita vo Zvolene
2014-1-SK01-KA103-000032
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2014-1-SK01-KA103-000033
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žilinská univerzita v Žiline
2014-1-SK01-KA103-000047
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2014-1-SK01-KA103-000048
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2014-1-SK01-KA103-000052
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2014-1-SK01-KA103-000055
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000062
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Paneurópska vysoká škola
2014-1-SK01-KA103-000073
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2014-1-SK01-KA103-000082
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prešovská univerzita
2014-1-SK01-KA103-000089
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ekonomická univerzita v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000113
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000135
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2014-1-SK01-KA103-000139
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2014-1-SK01-KA103-000152
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o.
2014-1-SK01-KA103-000257
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita J. Selyeho
2014-1-SK01-KA103-000285
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
WorkSpace Europe
2014-1-SK01-KA103-000343
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2014-1-SK01-KA103-000373
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2014-1-SK01-KA104-000115
BeLLL (Be Life Long Learning)
Harmony - Tvoja cesta poznania, s.r.o.
2014-1-SK01-KA104-000223
Mobility pedagogických zamestnancov Jazykovej školy Žilina v oblasti vzdelávania dospelých
Jazyková škola Žilina
2014-1-SK01-KA104-000229
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov ako kľúč modernizácie vzdelávacieho procesu
Mgr. Daniela Kočajdová - Jazyková škola Progres
2014-1-SK01-KA104-000315
QUALED Staff Qualification Plan
Qualed občianske združenie pre kvalifikáciu a vdelávanie
2014-1-SK01-KA104-000361
Hodina angličtiny ako zážitok (pre dospelých a pokročilých študentov)
SpeakUp
2014-1-SK01-KA104-000388
Trough the power of the question improving the quality of staff and administration
Saplinq
2014-1-SK01-KA108-000330
WorkSpace Europe
2014-1-SK01-KA200-000481
Envi – Mobile: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development
Strom života
2014-1-SK01-KA200-000489
Skills Training for Effective Practice
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2014-1-SK01-KA200-000491
Russian Online
Edukácia@Internet
2014-1-SK01-KA201-000431
Bags to do in your city
Základná škola Dr. J. Dérera
2014-1-SK01-KA201-000434
from Classroom To Career
Stredná zdravotnícka škola
2014-1-SK01-KA201-000436
No Enemies Violence - Equal Rights
Spojená škola, Martin
2014-1-SK01-KA201-000441
V rozprávkovom lese
Základná škola s materskou školou, Madunice
2014-1-SK01-KA201-000445
Key Competences for School Sustainability
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA201-000457
European Network of Debate Teachers
Slovenská debatná asociácia
2014-1-SK01-KA201-000472
MEDIA EDUCATION: FROM PASSIVE CONSUMERS TO ACTIVE CREATORS
Stredná priemyselná škola, Svidník
2014-1-SK01-KA201-000485
Touching Hearts for Environmental International Awareness
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
2014-1-SK01-KA201-000500
Bezpečná energia - energia pre budúcnosť
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
2014-1-SK01-KA202-000450
High Quality of Vocational Education and Training - European best methods for improving VET system
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
2014-1-SK01-KA202-000495
Flash Electro
Centre for Modern Education (SK)
2014-1-SK01-KA203-000464
FOOD QUALITY AND CONSUMER STUDIES
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2014-1-SK01-KA203-000470
Produktion fachsprachlicher Online-Lehr- und Lerntools und ihre Nutzung für die Ausbildung in der Fachrichtung Reiseverkehr
Technická univerzita v Košiciach
2014-1-SK01-KA203-000507
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SMEs' Innovations
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
2014-1-SK01-KA204-000435
Ľudové remeslo-šanca pre každého
Tradičné ľudové umelecké remeslá
2014-1-SK01-KA204-000437
Educational Senior Network
Univerzita Komenského v Bratislave
2014-1-SK01-KA204-000486
Strengthening of the capacities of individuals through establishment of the municipality social business / Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania
Nezisková organizácia EPIC
2014-1-SK02-KA105-000008
Empowerment of young people and their ability to participate actively in society
Ekumenická rada cirkví v SR
2014-1-SK02-KA105-000011
LEPŠIE POROZUMIEŤ
TYMIÁN
2014-1-SK02-KA105-000017
Beauty of nature through media
NS FOCUSDCA
2014-1-SK02-KA105-000022
Tradičné netradične v komunitnom hospodárení
OZ Guľôčka
2014-1-SK02-KA105-000023
Serving - Sharing - Mutual Understanding
Miestne združenie YMCA Nesvady
2014-1-SK02-KA105-000024
CONNECTION III
Spoločenstvo evanjelickej mládeže - OCSEM Púchov
2014-1-SK02-KA105-000026
Cesty k porozumeniu
Spoločenstvo evanjelickej mládeže - oblastné centrum
2014-1-SK02-KA105-000027
Užitočné prepojenia (Useful Connections)
Alter Nativa
2014-1-SK02-KA105-000028
Education and integration for development
Miestne združenie YMCA Nesvady
2014-1-SK02-KA105-000036
REFLECT community center
Občianske združenie STOPY
2014-1-SK02-KA105-000039
5,6,7...8
Tanečný klub Aura Dance
2014-1-SK02-KA105-000041
Bringing young people together for the good of community
Mladiinfo Slovensko
2014-1-SK02-KA105-000043
Creating Experience
Mládežnícka organizácia Plusko
2014-1-SK02-KA105-000044
I will be volunteer II.
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
2014-1-SK02-KA105-000045
Megaphone 2: Speak Loud - Europe is Listening!
Mladiinfo Slovensko
2014-1-SK02-KA105-000050
Here we go
Detská organizácia FÉNIX, o.z.
2014-1-SK02-KA105-000052
Disable the label
Nadácia Krajina harmónie
2014-1-SK02-KA105-000053
T4T of experiential learning
Preles
2014-1-SK02-KA105-000056
Show me the way
NS Unstoppable
2014-1-SK02-KA105-000059
Being Optimised Over Support and Training
Človek v tísni, o.p.s.
2014-1-SK02-KA105-000061
www...
NS No tak
2014-1-SK02-KA105-000062
MOVE 2 LIVE BETTER
IDEŠ HORE
2014-1-SK02-KA105-000064
Stanica - Open Cultural Space (Iuri Bursulaia)
Truc sphérique
2014-1-SK02-KA105-000066
Getting involved - getting international
Slovenský skauting
2014-1-SK02-KA105-000068
I will be volunteer 3
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
2014-1-SK02-KA105-000073
NEXT DOOR - Stimulating interregional youth initiatives in Central Europe and Southern Caucasus
Agentúra pre rozvoj Gemera
2014-1-SK02-KA105-000075
Nízkoprahové programy pre deti a mládež
Mládež ulice
2014-1-SK02-KA105-000079
Let´s hold hands in the community development
Združenie občanov pre rozvoj aktivít mesta Detva "Aktívne mesto"
2014-1-SK02-KA105-000086
European bridge in our mind
Mladiinfo Slovensko
2014-1-SK02-KA105-000197
STOP the BULLY
NS HAM
2014-1-SK02-KA205-000269
Simulátor pracovných pohovorov
n.o. EPIC
2014-1-SK02-KA205-000274
Chudoba a zamestnanie
TENENET
2014-1-SK02-KA347-000256
Rozhoduj o Európe?
Centrum pre európsku politiku
2014-1-SK02-KA347-000265
Sme zvedaví, chceme participovať, štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi
AKRAM-IRO
2014-2-SK02-KA105-000099
Creative Youth
KERIC
2014-2-SK02-KA105-000206
Youth Magazine VOICES
Mladiinfo Slovensko
2014-2-SK02-KA105-000207
Developing skills for the better tomorrow
Mladiinfo Slovensko
2014-2-SK02-KA105-000208
New Age Volunteers
Mladiinfo Slovensko
2014-2-SK02-KA105-000211
GREEN YOUR LIFE!
Mladiinfo Slovensko
2014-2-SK02-KA105-000212
Dance and visual art in Labyrint
Tanečné divadlo Alternatív
2014-2-SK02-KA105-000213
My Little Country
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
2014-2-SK02-KA105-000216
Seed Inside Us 2014
Modrá Sova, o.z.
2014-2-SK02-KA105-000217
Brace for Impact
Domka - Association of Salesian Youth
2014-2-SK02-KA105-000218
EDS v centre voľného času na vidieku
The Centre of Leisure Time
2014-2-SK02-KA105-000219
Find Your Beat: Innovative Education and Research in Environmental Field
DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie
2014-2-SK02-KA105-000221
Shake It Up!
Veľký Meder centrum mládeže, n.o.
2014-2-SK02-KA105-000222
Spojené kráľovstvá
Sachoplasti
2014-2-SK02-KA105-000226
You(th) and Non-Formal Education are the best!
Euro-project youth group
2014-2-SK02-KA105-000227
Life with Nature
Pospolitosť pre harmonický život
2014-2-SK02-KA105-000228
Stanica - Open Cultural Space (Learning by Doing)
Truc sphérique
2014-2-SK02-KA105-000230
Volunteering in the community center CESPOM 2014
CESPOM Centrum sociálnej pomoci mladým
2014-2-SK02-KA105-000232
Between culture
PJ80
2014-2-SK02-KA105-000234
Improve autistic youth with EVS
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
2014-2-SK02-KA105-000235
Tabačka Kulturfabrik - New Beginning
Bona Fide
2014-2-SK02-KA105-000239
Collab Lab
ZK IMA Pcolka
2014-2-SK02-KA105-000240
Building bridges
YMCA na Slovensku
2014-2-SK02-KA105-000241
Dokončenie sebestačnej osady
Eko-osada o.z.
2014-2-SK02-KA105-000242
Active youth lab
Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
2014-2-SK02-KA105-000248
Aktívna a zdravá mládež Európy
Youth information center Snina
2014-2-SK02-KA105-000249
European Yoyo Calling 2014
Slovenská yoyo asociácia
2014-2-SK02-KA105-000250
Jazykové vzdelávanie (nielen) cez internet
Edukácia@Internet
2014-2-SK02-KA105-000253
BE ECO - BE IN
The Hope
2014-2-SK02-KA105-000254
Space for culture
A4 - Asociacia zdruzeni pre sucasnu kulturu
2014-2-SK02-KA105-000257
Rozvojom zručností proti nezamestnanosti
Active Youth
2014-2-SK02-KA105-000259
RoMancipate Youthself
Association of Young Roma
2014-2-SK02-KA105-000260
Spolu dokážeme urobiť viac pre tých, ktorí to potrebujú
YMCA MZ NITRA
2014-2-SK02-KA105-000262
Vojnová sekera
Tak, n.o.
2014-2-SK02-KA205-000364
Competent in Volunteering - Competent in Live
Platforma dobrovoľňíckych centier a organizacii
2014-2-SK02-KA205-000410
Active citizenship with global dimension
Človek v ohrození
2014-2-SK02-KA205-000412
Zvýšenie kompetencií a využitie nevyužitého potenciálu mladých ľudí na riešenie európskych sociálnych problémov.
Challengest s.r.o.
2014-2-SK02-KA347-000331
Chceme zmenu!
ZIPCEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
2014-3-SK02-KA105-000339
We are in the world
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
2015-1-BG01-KA219-014230
Effective Communication - A Successful Future Life
Základná škola
2015-1-CY01-KA219-011849
ARTS@CREATIVITY.EU
Zakladna skola Severna21 Moldava nad Bodvou
2015-1-CZ01-KA219-013712
FIT School Children from Finland, Slovakia and the Czech Republic
Základná škola Sama Cambela
2015-1-CZ01-KA219-013831
Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou
Obchodná akadémia
2015-1-CZ01-KA219-013834
Be fit!
Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou
2015-1-CZ01-KA219-013852
Nalézání zmizelých osudů. Mementa světových válek 20. století pro mladého člověka
Stredná priemyselná škola
2015-1-CZ01-KA219-013921
Let's Walk and Learn - Education viaTourist Paths in Europe
Gymnázium
2015-1-CZ01-KA219-013955
Student Entrepreneurship in Europe
Obchodna akademia, Watsonova 61, Kosice
2015-1-CZ01-KA219-014005
Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
2015-1-DE03-KA219-013489
Die Kunst, Zukunft in Europa zu gestalten
Základná škola - Grundchule, Hradné námestie 38, Kežmarok
2015-1-DE03-KA219-013493
European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology
Gymnázium sv. Františka Assiského
2015-1-DE03-KA219-013567
COMBATING AND PREVENTING BULLYİNG IN SCHOOLS OF EUROPE
ZS Gabora Bethlena
2015-1-DE03-KA219-013590
We move (in) Europe - yesterday, today, tomorrow
Základná škola s materskou školou Radošina, kpt. Nálepku 530/13 956 05 Radošina
2015-1-DE03-KA219-013639
Hänsel und Gretel - ein inklusives Kulturprojekt
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
2015-1-DE03-KA219-013647
Say NO to indifference
Gymnázium
2015-1-DE03-KA219-013808
KoBra - Koblenz trifft Bratislava – Working together in Europe
Zakladna skola s materskou skolou
2015-1-DE03-KA219-013840
Young European Cooperatives
Obchodná akadémia
2015-1-ES01-KA219-015525
Creative Ways Of Teaching: Recycling Art and Entrepreneurial Attitude
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2015-1-ES01-KA219-015646
Climate and climate change. Influence of climate on Human populations
Gymnázium F. G. Lorcu
2015-1-ES01-KA219-015710
SOS Planet A Robotics Project
Zakladna skola Dargovskych hrdinov 19
2015-1-ES01-KA219-015783
S/he's Equal in Europe
Zakladna skola s materskou skolou krala Svatopluka
2015-1-ES01-KA219-015895
EUROPEAN VALUES AND ATTITUDES
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
2015-1-ES01-KA219-015927
THE EURO-SCHOOL REPORTERS
Zakladna skola
2015-1-FR01-KA219-014887
Head in the clouds
Základná škola s materskou školou Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce
2015-1-HR01-KA219-013057
United through cultural and natural diversity - learning through research
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
2015-1-HR01-KA219-013112
Presenting Legends Across the Continent in European Schools
Zakladna skola
2015-1-IT02-KA219-015285
FLIP&MOVIE
Zakladna skola s materskou skolou Zeliarska 4, Kosice
2015-1-NL01-KA219-008813
Scientific innovation and research of GLOBAL HEALTH CHALLENGES
Gymnazium Jana Papanka
2015-1-PL01-KA219-016579
Young Entrepreneurs on Start!
Súkromná obchodná akadémia
2015-1-PL01-KA219-017195
Nature detectives
Gymnazium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
2015-1-RO01-KA219-015104
LIBRARY A MAGIC PLACE
Základná skola s materskou skolou Józsefa Kármána s vyucovacím jazykom madarským Lucenec Kármán József Alapiskola és Óvoda Lucenec
2015-1-SK01-KA101-008548
Zvyšovanie záujmu žiakov o vzdelanie a jazyky
Základná škola, Park Angelinum 8, Košice
2015-1-SK01-KA101-008550
Developing Self, Students and School
1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008583
Európa v nás, my v Európe
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
2015-1-SK01-KA101-008590
Zvyšovanie funkčnej gramotnosti v práci učiteľa s informačnými a komunikačnými technológiami
Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru 1, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008596
CLIL - Contemporary language
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
2015-1-SK01-KA101-008602
Teacher Development
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA101-008605
Odvaha v učení nám už nechýba
Základná škola, Martinská 20, Žilina
2015-1-SK01-KA101-008606
Besst Study Group
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava
2015-1-SK01-KA101-008610
Bilingválnosťou k multikulturalizmu
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava
2015-1-SK01-KA101-008617
vzdelávanie učiteľa pre vzdelávanie žiaka
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica
2015-1-SK01-KA101-008618
Škola pre život
Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany
2015-1-SK01-KA101-008620
Zvyšovanie kvality riadenia a efektívnosti výchovno -vzdelávacieho procesu
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA101-008622
Creative Teachers make Creative Pupils for Creative Society
Základná škola s materskou školou F. J. Fugu, Vinné 514
2015-1-SK01-KA101-008628
Project Management for cross-cultural exchange projects in Europe
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008644
Tvorí celá rodina
Základná škola Štefana Šmálika, Školská 166, Tvrdošín
2015-1-SK01-KA101-008645
We love CLIL
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
2015-1-SK01-KA101-008647
Využitie metódy CLIL vo vzdelávaní na ZŠ
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice
2015-1-SK01-KA101-008652
Zanietený učiteľ=zanietený žiak - podpora pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku a európskej kultúre
Zakladná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
2015-1-SK01-KA101-008654
Implementácia prvkov metódy CLIL do vyučovacieho procesu
Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského 3, Komárno
2015-1-SK01-KA101-008658
Efektívne využitie IKT pre skvalitnenie učenia sa našich žiakov
Základná škola P. J. Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
2015-1-SK01-KA101-008661
Školskí mediátori
Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Bratislava - Jarovce
2015-1-SK01-KA101-008668
Cudzie jazyky v popularizácii vedy
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008676
POPRastieme spolu
Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008682
S jazykmi do Európy
Stredná odborná škola hotelovych služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA101-008711
Profesijný rozvoj učiteľov Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou
Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou, Bzince pod Javorinou
2015-1-SK01-KA101-008716
Aktívne a inovatívne
Základná škola, Hlavná 121, Gelnica
2015-1-SK01-KA101-008718
Diverzita v škole ako príležitosť zvýšiť kvalitu
Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
2015-1-SK01-KA101-008725
Cudzie jazyky - brána do sveta
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008729
CAD/CAM technológie
Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok
2015-1-SK01-KA101-008731
Step Up! Inovácia a obohatenie vyučovania anglického jazyka
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, ul 17. novembra 1276, Čadca
2015-1-SK01-KA101-008734
Riaďme školu excelentne
Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa
2015-1-SK01-KA101-008738
Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk v športových triedach
Zakladná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
2015-1-SK01-KA101-008742
Zlepšenie metodiky vyučovania cudzích jazykov na škole
Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, Levoča
2015-1-SK01-KA101-008744
Let´s talk English together
Základná škola s materskou školou, Hradná 64, Súľov
2015-1-SK01-KA101-008748
Poznanie cez skúsenosti
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008750
Moderné vyučovanie na Gymnáziu v Gelnici
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
2015-1-SK01-KA101-008752
Priatelia šachu
Základná škola Hrnčiarska 13, Humenné
2015-1-SK01-KA101-008755
Projektové manažérstvo pre interkultúrne výmenné projekty v rámci Európy
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
2015-1-SK01-KA101-008759
Moderný učiteľ základ modernej školy
Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Sŕnie
2015-1-SK01-KA101-008767
Možnosti bez hraníc
Základná škola, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
2015-1-SK01-KA101-008776
Výučba anglického jazyka u žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry
2015-1-SK01-KA101-008777
Komunikujme so svetom
Základná škola, Hlavná 375/26, Gbelany
2015-1-SK01-KA101-008778
Be creative, be innovative, be a new generation teacher
Základná škola, Ulica pionierov 1, Rožňava
2015-1-SK01-KA101-008779
Viac hláv, viac rozumu, alebo nápady na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka a podporu jeho sebavedomia prostredníctvom netradičných foriem práce
Základná škola, Československej armády 22, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008789
Spoznávajme britskú kultúru a spoločnosť
Základná škola sv.Andreja-Svorada a Benedikta, ul. 1 mája 7, Trenčín
2015-1-SK01-KA101-008791
Moderný učiteľ - moderná škola
Základná škola s materskou školou, Jastrabá
2015-1-SK01-KA101-008793
Interanational dimensions of culture
Základná škola s materskou školou, Gottwaldova 81, Želovce
2015-1-SK01-KA101-008796
Learning with pleasure
Základná škola, Bajzova 2, Predmier
2015-1-SK01-KA101-008800
Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka
Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
2015-1-SK01-KA101-008801
Creative teaching at secondary school
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA101-008807
Funtastic English
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Ovoda, Hlavná 193, Orechová Potôň
2015-1-SK01-KA101-008809
Language in context
Gymnázium Andreja Kmeťa, A.Gwerkovej - Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA101-008812
Zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka a zdokonalenie jazykových kompetencií učiteľov
Základná škola, Ul. Aurela Stodolu 60, Martin
2015-1-SK01-KA101-008818
Kreatívne postupy vo vyučovaní v špeciálnej škole
Spojená škola internátna, M.R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
2015-1-SK01-KA101-008820
English Language Revitalization
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA101-008821
Budovanie excelentnej školy
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
2015-1-SK01-KA101-008822
Implementácia nových trendov vo výchovno-vzdelávacom a riadiacom procese
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina
2015-1-SK01-KA101-008824
Na ceste k excelentnej škole
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany
2015-1-SK01-KA101-008825
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka využívaním inovačných metód
Základná škola, Zemplínska Široká
2015-1-SK01-KA101-008827
Improvement in Teacher's competences
Základná škola, Okoličianska 404, Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA101-008828
Nechceme byť dobrí, chceme byť lepší
Zakladná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, ul. Karola Supa 48, Lučenec
2015-1-SK01-KA101-008833
Nové myšlienky a prax pre školu
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
2015-1-SK01-KA101-008837
Zlepšujme sa aktívne, využívaním moderných technológií a CLIL
Základná škola, Masarykova 19/A, Košice
2015-1-SK01-KA101-008845
Cesta k vybudovaniu excelentnosti školy
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
2015-1-SK01-KA101-008847
Moderný, inovatívny učiteľ vychováva štastných žiakov
Základná škola, Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
2015-1-SK01-KA101-008852
Zmena je v nás
Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008858
Modernizáciou vyučovania k zvyšovaniu motivácie žiakov
Gymnázium Janka Jesenskeho, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
2015-1-SK01-KA101-008864
Prezentácia regiónu Rajeckej doliny pomocou využívania nových technológií na tvorbu materiálov v anglickom jazyku a využívaním inovatívnych metód na získanie potrebných zručností pre komunikáciu v anglickom jazyku.
Zakladná škola, Lipová 2, Rajec
2015-1-SK01-KA102-008551
Odborná stáž v obchode
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008558
Na prax do zahraničia
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
2015-1-SK01-KA102-008559
Rozšírenie medzinárodnej spolupráce a zvýšenie kvality stáží
Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice
2015-1-SK01-KA102-008573
Equus, Canis, Agriculture
Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
2015-1-SK01-KA102-008587
Solar way
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008588
Za technikou do Európskej únie
Stredná odborná škola informačných technológii, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008589
Žijeme a tvoríme spoločne
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008594
Vycestujme za novými vedomosťami a zručnosťami za hranice Slovenska
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ul. Karola Adlera č. 5, 841 02 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008595
Work Experience London
Obchodná akadémia, Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
2015-1-SK01-KA102-008599
Zvyšovanie profesijnej uplatniteľnosti študentov SOŠ Šaľa prostredníctvom rozvíjania odborných vedomostí a zručností v edukačnom a pracovnom prostredí partnerských organizácií
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa
2015-1-SK01-KA102-008607
New Opportunities in Multimedia and Art
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, 040 11, Košice
2015-1-SK01-KA102-008609
Teória - poklad, prax - kľúč k nemu
Spojená škola Tvrdošín, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín
2015-1-SK01-KA102-008621
Inovácie v odbornej praxi
Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, 934 29 Levice
2015-1-SK01-KA102-008627
Mobilitou k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania
Stredná odborná škola- Szakközépiskola Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
2015-1-SK01-KA102-008629
EUROPRAX – záruka úspechu v zamestnaní
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
2015-1-SK01-KA102-008633
Praxou k zamestnaniu
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008634
Rozšírme si zahraničné obzory
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008635
Rozvíjanie odborných zručností v beauty službách
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008636
Odborná prax a jazyková zdatnosť IV
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA102-008637
Zvyšovanie mobility absolventov strednej odbornej školy kvôli lepšiemu uplatneniu na trhu práce EU
Stredná odborná škola, Mierová 727, 072 22 Strážske
2015-1-SK01-KA102-008638
Odborná prax v zahraničí – záruka profesionálneho a odborného rastu
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder - Nagymegyer
2015-1-SK01-KA102-008639
Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
Stredná odborná skola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo
2015-1-SK01-KA102-008640
Vzdelávajme sa duálne
Obchodná akadémia Dolný Kubín, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
2015-1-SK01-KA102-008641
Internacionalizáciou vzdelávania k zvýšeniu jeho kvality
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica
2015-1-SK01-KA102-008643
Vzdelávaním k úspechu
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo
2015-1-SK01-KA102-008646
Vzdelanie pre lepšiu odbornú, osobnostnú a jazykovú prípravu žiakov na trh práce
Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008653
Rozvoj vzdelávania žiakov špeciálnej výučby
Spojená škola, Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
2015-1-SK01-KA102-008655
K úspechu v živote vedú hlboké odborné a jazykové vedomosti
Stredná odborná škola -Szakközépiskola, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom
2015-1-SK01-KA102-008656
Agro - Cool - Tour
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, 947 01 Hurbanovo
2015-1-SK01-KA102-008660
Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v Spojenej škole v Detve
Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva
2015-1-SK01-KA102-008664
Mobilita - najlepší krok za európskym pracovným úspechom
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA102-008665
Students´ internships in England and Germany
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava
2015-1-SK01-KA102-008667
Krok za krokom k úspešnej budúcnosti
Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, 977 46 Brezno
2015-1-SK01-KA102-008670
Podpora rozvoja odborných strojárskych kompetencií žiakov
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
2015-1-SK01-KA102-008674
Prax - škola života
Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008678
Odborníkov pre Európu
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
2015-1-SK01-KA102-008680
Prax dopravákov pre potreby praxe.
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen
2015-1-SK01-KA102-008683
Zvyšovaním kognitívnych vedomostí, schopností, zručností a návykov študentov a učiteľov prispievať k ich kvalitnejšiemu uplatneniu sa v praxi
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov
2015-1-SK01-KA102-008684
Mládež a tradície otvárajú hranice
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, 965 01 Žiar nad Hronom
2015-1-SK01-KA102-008686
Dobrou praxou k dobrej práci
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008687
Mobilitou k novým kompetenciám, inováciám a uplatneniu absolventa-elektrotechnika v praxi
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008688
Odborná prax v zahraničí 2
Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, 934 40 Levice
2015-1-SK01-KA102-008691
Európa nových možností
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, 950 50 Nitra
2015-1-SK01-KA102-008694
Work Experience in Europe
Obchodná akadémia Lučenec, Lúčna 4, 984 01 Lučenec
2015-1-SK01-KA102-008698
Rozvoj tradičných remesiel a umenia v podmienkach súčasnej doby
Stredná umelecká škola Kežmarok, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
2015-1-SK01-KA102-008701
Podnikanie na vidieku potrebuje nápady
Stredná odborná škola, Pod Banošom 80, 974 11 Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA102-008703
Zdokonalenie získaných vedomostí a zručností študentov v Dome ošetrovateľskej starostlivosti Coloma Court v Londýne
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
2015-1-SK01-KA102-008706
GO MOVET III - Mobility Across Europe
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA102-008707
Zahraničná odborná prax - cesta k pracovnému úspechu
Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
2015-1-SK01-KA102-008708
Spoznaj svet prostredníctvom skla
Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne
2015-1-SK01-KA102-008709
Uplatnenie bazálnej stimulácie v základnej ošetrovateľskej starostlivosti
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 01 Poprad
2015-1-SK01-KA102-008710
Teória a empíria
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 15 Snina
2015-1-SK01-KA102-008721
Lesáci v Česku
Stredná odborná škola, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce
2015-1-SK01-KA102-008726
Nadobúdanie nových kompetencií a zručností žiakov formou duálneho vzdelávania a prípravy vinách EU
Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín
2015-1-SK01-KA102-008728
Remeslo 2016
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA102-008736
Improve your skills
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
2015-1-SK01-KA102-008740
Mladí GEMERČANIA vo svete
Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2, 050 01 Revúca
2015-1-SK01-KA102-008749
Remeslo má zlaté dno
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
2015-1-SK01-KA102-008751
Zahraničnou odbornou stážou pre praktický život
Sukromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
2015-1-SK01-KA102-008753
Vzdelanie pre život
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, 955 94 Topoľčany
2015-1-SK01-KA102-008754
Open World of Education
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA102-008756
Beauty in IT
Stredná odborná škola, Komenského 16, 082 71 Lipany
2015-1-SK01-KA102-008758
Praxou v zahraničí k zvyšovaniu kvality školy
Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008766
Stáž v zahraničí – nové kvalifikované zručnosti a kompetencie
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom, Kopaničná 237, 966 01 Hliník nad Hronom
2015-1-SK01-KA102-008768
Dopravári v Budapešti
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008769
Cestovný ruch očami mladých v EÚ
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
2015-1-SK01-KA102-008771
Rozvíjanie odborných kompetencií na cestách po Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
2015-1-SK01-KA102-008782
Turiec do Európy, Európa do Turca 2015
K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, 036 01 Martin
2015-1-SK01-KA102-008784
Zručnosti pre budúcnosť
Stredná odborná škola, Jesenského 903, 980 61 Tisovec
2015-1-SK01-KA102-008788
Young Farmers Mobility in New Trends in Greenhouse Production
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra
2015-1-SK01-KA102-008792
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou
2015-1-SK01-KA102-008797
Zahraničná mobilita ako prostriedok skvalitnenia vzdelávania a profesionálneho a osobnostného rozvoja žiakov a pedagógov školy
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, 936 01 Šahy
2015-1-SK01-KA102-008804
Strojárstvo - budúcnosť nášho regiónu
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom
2015-1-SK01-KA102-008810
Zvýšenie úrovne odborných kompetencií prostredníctvom cezhraničnej spolupráce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
2015-1-SK01-KA102-008811
"Look What I Did!''-Portfolios in Nursery Schools
Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, 054 01 Levoča
2015-1-SK01-KA102-008816
Sme v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídlisko Duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
2015-1-SK01-KA102-008819
Get new skills for better job oportunities
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
2015-1-SK01-KA102-008826
Učíme sa učiť iných
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, 984 18 Lučenec
2015-1-SK01-KA102-008829
Be ready for real business
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008839
Budujeme modernú Európu - prinášame kreatívne a inovatívne riešenia
Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA102-008849
Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast praxou v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
2015-1-SK01-KA102-008867
Vzdelanie pre prax
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 066 01 Humenné
2015-1-SK01-KA102-008870
Kvalitné odborné vzdelanie - záruka úspechu na európskom trhu práce
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakközépiskola, Petöfiho 2, 945 50 Komárno
2015-1-SK01-KA102-008871
Recyklácia- renesancia-reflexia (Dizajnérske, fotografické a dekoratérske reminiscencie)
Stredná priemyselná škola Svidník, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
2015-1-SK01-KA103-008546
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008547
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2015-1-SK01-KA103-008549
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ekonomická univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008552
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2015-1-SK01-KA103-008555
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA103-008556
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prešovská univerzita v Prešove
2015-1-SK01-KA103-008560
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008562
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
2015-1-SK01-KA103-008564
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008569
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008571
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008572
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2015-1-SK01-KA103-008574
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
2015-1-SK01-KA103-008575
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008576
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trnavská univerzita v Trnave
2015-1-SK01-KA103-008592
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Komenského v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008593
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita vo Zvolene
2015-1-SK01-KA103-008597
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žilinská univerzita v Žiline
2015-1-SK01-KA103-008608
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola Danubius
2015-1-SK01-KA103-008611
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2015-1-SK01-KA103-008616
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
2015-1-SK01-KA103-008619
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Katolícka univerzita v Ružomberku
2015-1-SK01-KA103-008659
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
2015-1-SK01-KA103-008666
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2015-1-SK01-KA103-008669
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008672
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2015-1-SK01-KA103-008673
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2015-1-SK01-KA103-008679
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Paneurópska vysoká škola n.o.
2015-1-SK01-KA103-008693
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2015-1-SK01-KA103-008702
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008722
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita J. Selyeho v Komárne
2015-1-SK01-KA103-008730
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008772
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Work Space Europe
2015-1-SK01-KA103-008785
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a.s.
2015-1-SK01-KA103-008794
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2015-1-SK01-KA104-008563
Learning for life
Jazyková škola Palisády 38, Bratislava
2015-1-SK01-KA104-008581
Šanca pre minority
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, Leopoldov
2015-1-SK01-KA104-008603
EEG biofeedback ako cesta rozvoja a pomoci zamestnancov
Person s.r.o., Kováčska 40/270, Košice
2015-1-SK01-KA104-008806
Informačné technológie a kreativita v modernizácii výučby anglického jazyka
Akadémia vzdelávania Čadca, Námestie slobody 59, Čadca
2015-1-SK01-KA104-008832
Improving quality of staff and administration through the power of the question
Saplinq, Viničná 36, Zlaté Moravce
2015-1-SK01-KA104-008854
Effective communication
Native School of English s.r.o., Kollárova 73, Martin
2015-1-SK01-KA104-008866
Európa, región - jazykom k práci
Jazyková škola Poprad, ulica Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
2015-1-SK01-KA107-008626
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Ekonomická univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA107-008631
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Prešovská uni v Prešove
2015-1-SK01-KA107-008689
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Paneurópska univerzita
2015-1-SK01-KA107-008717
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2015-1-SK01-KA107-008727
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Žilinská univerzita v Žiline
2015-1-SK01-KA107-008747
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej spravy v BA
2015-1-SK01-KA107-008760
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
2015-1-SK01-KA107-008770
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola Danubius
2015-1-SK01-KA107-008773
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
2015-1-SK01-KA107-008817
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita vo Zvolene
2015-1-SK01-KA107-008868
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici
2015-1-SK01-KA107-008869
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Komenského
2015-1-SK01-KA107-008876
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita v Košiciach
2015-1-SK01-KA109-008987
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2015-1-SK01-KA109-008988
Stredná odborná škola drevárska
2015-1-SK01-KA109-008989
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2015-1-SK01-KA109-008991
Stredná priemyselná škola
2015-1-SK01-KA109-008993
Stredna priemyselna skola-Ipari Szakközépiskola
2015-1-SK01-KA109-008996
Stredná odborná škola
2015-1-SK01-KA109-008997
Stredná odborná škola sklárska
2015-1-SK01-KA109-008998
Obchodná akadémia Nitra
2015-1-SK01-KA109-008999
Stredná odborná škola automobilová
2015-1-SK01-KA109-009002
Stredná odborná skola informačných technologií
2015-1-SK01-KA109-009003
Spojená škola
2015-1-SK01-KA109-009008
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2015-1-SK01-KA201-008937
Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions
Univerzita Konštantína filozofa
2015-1-SK01-KA201-008942
World of Work
Dr. Josef Raabe Slovensko
2015-1-SK01-KA202-008883
Learning, training and working for better perspectives and employability
Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky
2015-1-SK01-KA202-008890
Rozvoj duálneho vzdelávania v malých a stredných podnikoch (Enhancing the dual education system in small and medium size enterprises)
EkoFond, n.f.
2015-1-SK01-KA202-008909
"STEP AHEAD" - The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of New trends in Automotive Industry
Stredná odborná škola automobilová
2015-1-SK01-KA202-008925
Partnerstvo v odbornom vzdelávaní
Spojená škola
2015-1-SK01-KA202-008951
Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training
Newport Group, a.s.
2015-1-SK01-KA202-008970
Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl
Technická univerzita v Košiciach
2015-1-SK01-KA203-008915
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
Univerzita Komenského v Bratislave
2015-1-SK01-KA203-008959
UNIALL- Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA204-008930
Life from soil
SOSNA
2015-1-SK01-KA204-008946
Inovácie v kognitívnych tréningoch pre dospelých na európskej úrovni
Centrum MEMORY
2015-1-SK01-KA204-008958
Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
2015-1-SK01-KA204-008982
MEDART – Methods of Education for Disadvantaged Adults Rooted in Theatre
Divadlo bez domova
2015-1-SK01-KA219-008873
School can be fun
Zakladná škola
2015-1-SK01-KA219-008873
School can be fun
Zakladna Skola Park Angelinum
2015-1-SK01-KA219-008877
Let´s save the life on our planet
Zakladna skola Viliama Záborského
2015-1-SK01-KA219-008881
Na vandrovke s číslicami
Súkromná základná škola, ul. SNP 96/366, Nová Dubnica
2015-1-SK01-KA219-008886
Help me to understand
Evanjelická spojená škola
2015-1-SK01-KA219-008886
Help me to understand
Evanjelická spojená škola
2015-1-SK01-KA219-008887
Young European Leaders
Gymnázium bilingválne
2015-1-SK01-KA219-008888
History a (very) bit different: A virtual intercultural tour across the castle lifestyle
Stredná priemyselná škola
2015-1-SK01-KA219-008889
Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education
Zakladná škola s materskou školou F. J. Fugu
2015-1-SK01-KA219-008905
My work is my future
Súkromna základná škola s materskou skolou pre žiakov a deti s autizmom
2015-1-SK01-KA219-008914
Can you tell me the way to...? Tracing our European identity on foot.
Súkromná stredná odborná škola
2015-1-SK01-KA219-008917
Transformácia školských vzdelávacích programov partnerských škôl na európsku úroveň prostredníctvom zdieľania inovácií osvedčených postupov
Cirkevná spojená škola
2015-1-SK01-KA219-008924
Veselá e-kniha angličtiny pre deti /Lively English book for children
Zakladna skola Andreja Bagara
2015-1-SK01-KA219-008926
Spring Celebration
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
2015-1-SK01-KA219-008966
Vitajte u nás !
Katolicka spojena skola sv. Vincenta de Paul, Saratovska 87, Levice
2015-1-SK01-KA219-008985
For Learners Around the Globe
Materska skola Juhoslovanska 4 Košice
2015-1-SK01-KA219-008986
younG ENterpreneurs In eUropean Schools
Gymnazium
2015-1-SK02-KA105-000433
Práca s deťmi a mládežou v Centre voľného času
Centrum voľného času
2015-1-SK02-KA105-000439
POVEDZME NIE RASIZMU V ŠPORTE
ZŠ s MŠ Školská 49
2015-1-SK02-KA105-000447
Raise your V.O.I.C.E. 2
Mladiinfo Slovensko
2015-1-SK02-KA105-000448
Sustainable lifestyle and Permaculture
Pospolitost pre harmonický život
2015-1-SK02-KA105-000449
Štiavnica pre dobrovoľníkov, dobrovoľníci pre Štiavnicu
Nadácia Baden-Powella
2015-1-SK02-KA105-000451
I´m volunteer, nice to meet you!
V.I.A.C. - Institut pre podporu a rozvoj mladeze
2015-1-SK02-KA105-000452
Work with pure children and disable youth in Azerbaijan
V.I.A.C. - Institut pre podporu a rozvoj mladeze
2015-1-SK02-KA105-000454
Time For Personality Mobility
Občianske združenie STOPY
2015-1-SK02-KA105-000455
Don´t be a couch potato
Youth Empowerment in a European Society
2015-1-SK02-KA105-000457
Sun for inclusion
Spoločnost na pomoc osobám s autizmom
2015-1-SK02-KA105-000458
Acquisition of social skills and competences of youngsters for future implementation in society
Ekumenická rada cirkví v SR
2015-1-SK02-KA105-000461
Vtancuj medzi nás
Karina Kobesová
2015-1-SK02-KA105-000462
Embrace diversity
Nadácia Krajina harmónie
2015-1-SK02-KA105-000463
Let´s break the barriers
ELPEgroup
2015-1-SK02-KA105-000464
Change Your Footprint!
Mladiinfo Slovensko
2015-1-SK02-KA105-000465
Mosty priateľstva
Spoločenstvo evanjelickej mládeže-oblastné centrum
2015-1-SK02-KA105-000467
Raw Insight into Social Exclusion
Človek v tísni, o.p.s.
2015-1-SK02-KA105-000468
Po vlastnej ceste
Informal group CESTA
2015-1-SK02-KA105-000469
GOING INTERNATIONAL
Centrum pre interkultúrny dialóg
2015-1-SK02-KA105-000470
Fighting Youth Unemployment and Social Exclusion
Združenie pre rozvoj osobnosti
2015-1-SK02-KA105-000472
Ako postaviť dom bez peňazí
Eko-osada o.z.
2015-1-SK02-KA105-000475
Jump in for health
Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
2015-1-SK02-KA105-000478
Social Circus
CirKusKus
2015-1-SK02-KA105-000479
Hidden beauty of graffiti
Youth leaders of RCM
2015-1-SK02-KA105-000482
Vojnová sekera 2 "The Hatchet II"
Tak, n.o.
2015-1-SK02-KA105-000483
Creative Youth
Občianske združenie KERIC
2015-1-SK02-KA105-000484
Photo in your Life
Cardio Youngs
2015-1-SK02-KA105-000485
I don´t know what to do
V.I.A.C. - Institut pre podporu a rozvoj mladeze
2015-1-SK02-KA105-000486
OWLish 2015
Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť
2015-1-SK02-KA105-000488
Learning How to Grow in Garden
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
2015-1-SK02-KA105-000489
Skills for life
YMCA na Slovensku
2015-1-SK02-KA105-000490
Pridáš sa?
Spoločenstvo evanjelickej mládeže-OCSEMPuchov
2015-1-SK02-KA105-000492
Peer2Share
Saplinq
2015-1-SK02-KA105-000493
A Healthy World Starts With Us
Nadácia Baden-Powella
2015-1-SK02-KA105-000494
Food Waste - Think Wise
Luminosus, n.o.
2015-1-SK02-KA105-000496
Common features of European cultures
Dorkas
2015-1-SK02-KA105-000499
Raising the voices against the Corruption
Združenie občanov pre rozvoj aktivít mesta Detva "Aktívne mesto"
2015-1-SK02-KA105-000501
Hľadajme k sebe cesty
Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banska Bystrica
2015-1-SK02-KA105-000503
Explore "another world" with EVS
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
2015-1-SK02-KA105-000505
Live Green!
Pimpimpáré uzitoćné využitie voľného času pre deti
2015-1-SK02-KA105-000509
Heartcore
Preles
2015-1-SK02-KA105-000514
Know Your Rights - Use Your Rights
A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour
2015-1-SK02-KA105-000515
Koľko jazykov vieš
WeForYou
2015-1-SK02-KA105-000516
Space for culture 2015
A4 - Asociacia zdruzeni pre sucasnu kulturu
2015-1-SK02-KA105-000525
Make Audience Listen
Ako doma Slovensko
2015-1-SK02-KA105-000526
Po stopách minulosti
Centaurus o.z.
2015-1-SK02-KA205-000519
Youth Activation - Long Term Ambition
Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
2015-1-SK02-KA205-000521
Biofarma- naše zamestnanie, naše poslanie!
YMCA MZ NITRA
2015-1-TR01-KA219-021496
Connect,Share and Get Enlighted
Stredna odborna skola elektrotechnicka
2015-1-TR01-KA219-022118
Better Environment Better Future
Obchodna akademia
2015-1-UK01-KA219-013450
REnewable Sustainable CUltural Enterprise in Europe
Zakladna skola s materskou skolou Martina Hamuljaka Oravska Jasenica
2015-1-UK01-KA219-013716
Vote with Your Feet
Zakladna skola s materskou skolou
2015-2-SK02-KA105-000532
New place, new possibilities
Velký Meder centrum mládeže, n.o.
2015-2-SK02-KA105-000535
Discover the world of business
Neformálna Skupina MVA
2015-2-SK02-KA105-000536
Malá škola života
silnejší-slabším
2015-2-SK02-KA105-000537
Learn and Change with EVS
A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour
2015-2-SK02-KA105-000538
Neviditeľná rómska mládež / Invisible Roma youth
QUO VADIS, o.z.
2015-2-SK02-KA105-000541
Voľnočasové aktivity pre znevýhodnenú mládež v Baku
SAVIO o.z.
2015-2-SK02-KA105-000543
Together for a Change
INEX SLOVAKIA
2015-2-SK02-KA105-000544
Cross the culture
By-Danube Active Young People
2015-2-SK02-KA105-000545
Experimental farm life and permaculture
Pospolitosť pre harmonický život
2015-2-SK02-KA105-000546
Project of st. Vincent in Bratislava
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
2015-2-SK02-KA105-000548
Start from yourself - Influence all!
ACET SR
2015-2-SK02-KA105-000550
Say it loudly
Rada študentov mesta Banská Bystrica
2015-2-SK02-KA105-000552
INDIVINDY
Modrá Sova, o.z.
2015-2-SK02-KA105-000554
Youth for active - Training course and Youth exchange
Youth Empowerment in a European Society
2015-2-SK02-KA105-000555
Medzinárodné dobrovoľníctvo pre miestnu komunitu II
Občianske združenie Kvas
2015-2-SK02-KA105-000556
Dobrovoľníci vo víre svetového Slovenska
Edukácia@Internet
2015-2-SK02-KA105-000560
Creative Youth
OBČIANSKE ZDRUŽENIE KERIC
2015-2-SK02-KA105-000563
Empowering Youths towards a sustainable future
BIOSPEKTRUM OBČIANSKE ZDRUŽENIE
2015-2-SK02-KA105-000564
Social Entrepreneurship for Youth Work
ZK IMA Pčolka
2015-2-SK02-KA105-000566
Divadlom proti bezdomovectvu mládeže
Divadlo bez domova
2015-2-SK02-KA105-000567
Tancovanie bez bariér - Dance without barrier
TK DANUBE
2015-2-SK02-KA105-000568
Take Your Chance
Mladiinfo Slovensko
2015-2-SK02-KA105-000569
UPeCe Fullness
Vysokoškolské združenie Cesta
2015-2-SK02-KA105-000571
Time to think differently
Generácia bez bariér
2015-2-SK02-KA105-000572
EDS v Quo Vadis
Priatelia Quo Vadis
2015-2-SK02-KA105-000573
Tabačka Kulturfabrik
Bona Fide
2015-2-SK02-KA105-000579
Graphical Facilitation
Občiansky spolok
2015-2-SK02-KA105-000582
Change the future
Mladiinfo Slovensko
2015-2-SK02-KA105-000592
Stanica - Open Cultural Space 2015/2016
Truc sphérique
2015-2-SK02-KA105-000595
Know the past, build the future
TANDEM n.o.
2015-2-SK02-KA105-000599
KREA(C)TIVE PARTNESHIP
TYMIÁN
2015-2-SK02-KA105-000601
Outgrow yourself in Slovakia
Mladiinfo Slovensko
2015-2-SK02-KA105-000602
Trainers and Employability
Preles
2015-2-SK02-KA105-000603
Intercultural dialogue
Velký Meder centrum mládeže, n.o.
2015-2-SK02-KA105-000604
Naše dedičstvo - kultúra i tradície
Obec Lendak
2015-2-SK02-KA105-000606
Prírodná záhrada v ekoosade
Eko-osada o.z.
2015-2-SK02-KA105-000607
Názov: It´s time to move on
detská organizácia FÉNIX,o.z
2015-2-SK02-KA105-000611
The Job Affair
Orbis Institute
2015-2-SK02-KA105-000615
Interreligious and intercultural dialogue for common education
MiSeVi Slovakia
2015-2-SK02-KA105-000629
Poznaj sám seba - Know thyself
Základná škola Slatinské Lazy
2015-2-SK02-KA105-000636
The Living Textbook - Innovative Education
DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie
2015-2-SK02-KA105-000637
Unity
Depky group
2015-2-SK02-KA105-000640
Tolerance: A Fact or a Fiction?
Centrum voľného času - JUNIOR
2015-2-SK02-KA205-000608
CLOSER
Centrum pre interkultúrny dialóg
2015-2-SK02-KA347-000618
Hovorme viac - participácia mládeže a medzirezortná spolupráca
ZDRUŽENIE INFORMAČNÝCH A PORADENSKÝCH CENTIER MLADÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
2016-1-AT01-KA219-016638_2
Keep In Touch, Europe!
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
2016-1-AT01-KA219-016727_4
Leitfaden zur Abwicklung von Geschäften zwischen Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Österreich
Obchodná akadémia Považská Bystrica
2016-1-CY01-KA219-017309_5
Refugees and migrants seeking for their future in the united Europe(past-present-future)
Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
2016-1-CZ01-KA219-023827_2
3D Techniques
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
2016-1-CZ01-KA219-023883_3
Legends Across Europe
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
2016-1-CZ01-KA219-023892_2
Šíření a podpora porozumění českému a slovenskému jazyku u žáků středních škol a dětí v mateřských školách
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
2016-1-CZ01-KA219-024022_2
Život na Valašsku a v Kysucách formou pohádkové loutkohry dětí MŠ Vyhlídka (Valašské Meziříčí) a MŠ SNP (Čadca)
Materská škola SNP
2016-1-CZ01-KA219-024046_2
Kde budu doma
Gymnázium Janka Jesenského
2016-1-DE03-KA219-022854_2
innovativ production & integrativ education
Technická akadémia
2016-1-DE03-KA219-022880_8
YOU-TOPIA
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
2016-1-DE03-KA219-022892_2
Werte wagen - Partizipation in unserer Stadt
Základná škola sv. Cyrila a Metoda
2016-1-DE03-KA219-022914_3
Creative Entrepreneurship in the Field of Leisure Activities in a European Context
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
2016-1-DE03-KA219-023075_4
Berufsorientierung und Lebensplanung in einer bewegenden Realität
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
2016-1-DK01-KA219-022338_2
Motivation by Innovation
Cirkevná spojená škola
2016-1-EE01-KA219-017292_5
Today a reader, tomorrow a leader
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
2016-1-EL01-KA219-023428_5
Education, Profession and European Citizenship
Stredná priemyselná škola
2016-1-ES01-KA219-024914_2
Exploring the Cold War - Bringing the Iron Curtain Down
Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra
2016-1-ES01-KA219-025075_5
We are cooperARTive
Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
2016-1-ES01-KA219-025300_2
E-MOTIONS
Základná škola Márie Medveckej
2016-1-ES01-KA219-025399_2
Europaws: An animal protection and conservation programme
Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
2016-1-FR01-KA219-023885_2
Feel good to live together
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
2016-1-FR01-KA219-023890_2
YOUNG, EUROPEAN AND SKILLED
Spojená škola
2016-1-FR01-KA219-023901_4
Breaking barriers and Growing HEALTHY futures, A New Europe
Základná škola Slobodného slovenského vysielača
2016-1-FR01-KA219-023992_2
Yes, we can...remember as EuropeansFrom a European memory of both world wars to a citizen and shared commemoration
Stredná priemyselná škola
2016-1-FR01-KA219-024069_3
THERMAL WATERS and SPAS: natural heritages and assets for the future
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie
2016-1-HR01-KA219-022161_4
Maths is Life
ZŠ s MŠ Trstice
2016-1-HU01-KA219-022948_4
Határtalan Egészségnevelés Lehetőségei Program
Základná škola s materskou školou Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským – Kármán József Alapiskola és Óvoda
2016-1-HU01-KA219-022951_4
Small legend researchers
Materská škola - Óvoda
2016-1-HU01-KA219-022969_2
LET'S GET TOGETHER AND PLAY PHYSICS
Základná škola s materskou školou
2016-1-HU01-KA219-022985_4
Pleasure of Reading, Pleasure of Writing
Základná škola Pavla Križku
2016-1-LI01-KA219-000069_2
"Youth for Europe". How do succeed in an multicultural Europe.
Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky
2016-1-MT01-KA219-015198_5
Health, Earth, Agriculture, Recipes, and Technology at Heart
Základná škola Štefana Šmálika
2016-1-NO01-KA219-022053_3
The ICT road to STEM through TCC (The Information and Communications Technology road to Science, Technology, Engineering and Mathematics through Transnational Collaboration and Communication)
Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
2016-1-PL01-KA219-026086_3
Nauczanie i uczenie się z ICT
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
2016-1-PL01-KA219-026173_3
Healthy minds for happy lives
Spojená škola
2016-1-PL01-KA219-026305_6
CLIL as a Bridge to Real Life English
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica
2016-1-PL01-KA219-026600_3
Lepsze wsparcie, lepszy wybór
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
2016-1-PL01-KA219-026600_4
Lepsze wsparcie, lepszy wybór
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
2016-1-PL01-KA219-026640_2
How we teach and learn English
Stredná priemyselná škola
2016-1-PT01-KA219-022971_7
«European Rainbow: A Guide to teach European Citizenship»
Základná škola
2016-1-SI01-KA219-021561_5
Social media in formal education
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
2016-1-SK01-KA101-022125
GMRSKE Slovakia II.
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
2016-1-SK01-KA101-022135
Beyond the Borders - Posúvame hranice
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín
2016-1-SK01-KA101-022139
Učiť sa znamená objavovať
Základná škola, Nám. L. Novomeského 20, Košice
2016-1-SK01-KA101-022140
Being inspired CLIL
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
2016-1-SK01-KA101-022149
Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie Európe
Základná škola M. R. Štefánika, SNP 3, Ivanka pri Dunaji
2016-1-SK01-KA101-022150
START: Study, Teach And Reform Teaching
Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022159
Inovácia výučby anglického jazyka a práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením
Základná škola, Limbová 30, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022175
Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022176
Skvalitnením odborných kompetencií učiteľov zvyšovať a inovovať kvalitu výučby na medzinárodnej úrovni
Základná škola Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
2016-1-SK01-KA101-022194
Rozvíjanie odborného anglického jazyka na strednej odbornej škole
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022202
"Vyučovanie posunkového jazyka." /Teaching Sign Language/
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu, ČSA 183/1, Kremnica
2016-1-SK01-KA101-022208
Medzinárodné skúsenosti - profilácia školy
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022214
Rovnaké šance pre všetkých
Základná škola s materskou školou Častá
2016-1-SK01-KA101-022219
Hľadáme nové skúsenosti /Searching for new experience
Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
2016-1-SK01-KA101-022227
Let´s motivate
Základná škola, Ulica mieru 1235, Bytča
2016-1-SK01-KA101-022229
Spoločne pre zelenú Európu
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022234
Kľúče k úspechu
Základná škola Pavla Križku, Pavla Križku 392/8, Kremnica
2016-1-SK01-KA101-022246
Digitálne vzdelávanie v Európe : premena školy na digitálnu
Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3189, Poprad
2016-1-SK01-KA101-022252
Mobilitami učiteľov k vyššiemu hodnoteniu kvality školy
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022255
Learning for better teaching
Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
2016-1-SK01-KA101-022275
SOFIA
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022278
Keď vzdelávať (sa) je radosť
Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok
2016-1-SK01-KA101-022280
V škole je fajn. Aj preto, že môžem byť tým, kým som.
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok
2016-1-SK01-KA101-022285
Škola pre budúcnost
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
2016-1-SK01-KA101-022295
English and methodology for English teachers
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022315
Zamestnanci vo svete práce
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
2016-1-SK01-KA101-022321
Technika - most do budúcnosti našej školy
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022326
Cudzí jazyk - základ fungujúcej multikultúrnej Európy
Základná škola, Staničná 13, Košice
2016-1-SK01-KA101-022329
Motivácia žiakov pomocou nových metód výučby v anglickom jazyku
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022338
Privilégium naučiť sa
Gymnázium, Poštová 9, Košice
2016-1-SK01-KA101-022354
Zvyšovanie profesionálnych a osobných kvalít zamestnancov
Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou
2016-1-SK01-KA101-022365
CLIL and Effective Teaching Strategies
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca
2016-1-SK01-KA101-022371
Používajme cudzí jazyk aktívne
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
2016-1-SK01-KA101-022376
Smerom k profesionalite
Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022379
Európa pre všetkých
Gymnázium L. Štúra, 1.mája 170/2, Trenčín
2016-1-SK01-KA101-022380
Moderné mobilné učenie a práca s aplikáciami v outdoorovom prostredí
Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce
2016-1-SK01-KA101-022389
Učme sa s najlepšími: od tvorivosti v oblasti prírodných vied a európskych jazykov k budúcim perspektívam
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice
2016-1-SK01-KA101-022406
Naša škola - dom bez bariér
Piaristicka spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza
2016-1-SK01-KA101-022411
"School in my heart: strengthening a healthy relationship among Parents and Teachers"(Škola v mojom srdci: posilňovanie zdravého vzťahu medzi rodičmi a učiteľmi")
Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
2016-1-SK01-KA101-022424
Učíme (sa) byť Európanmi
Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen
2016-1-SK01-KA101-022455
Príležitosť v komunikácii pre všetkých
Základná škola, Lichardova 24, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022473
Zvýšenie tvorivosti a motivovanosti študentov pomocou inovatívnych metód výučby
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M.M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
2016-1-SK01-KA101-022474
Mobilita učiteľov cudzích jazykov na odbornej škole
Stredná odborná skola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022475
Naše zručnosti sú vašimi zručnosťami
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64Podbrezová
2016-1-SK01-KA101-022476
Naša cesta
Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022477
Zvyšovanie úrovne kvality výučby anglického jazyka na škole rozvíjaním vybraných kľúčových kompetencií
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
2016-1-SK01-KA101-022480
European Trends of Education for Future Generation Aptitudes Improvement
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
2016-1-SK01-KA101-022481
Učme zaujímavejšie, vyskúšajme nové metódy a spolupracujme s priateľmi v Európe!
Základná škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022499
O krok vpred s digitálnymi technológiami
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
2016-1-SK01-KA102-022133
Mobilita študentov našej školy, príprava na ich úspešné uplatnenie v zamestnaní
Súkromná stredná odborná skola podnikania
2016-1-SK01-KA102-022136
Medzinárodná odborná prax
Stredná zdravotnícka škola Trnava
2016-1-SK01-KA102-022157
Take your chance for better life in the European union
Obchodná akadémia
2016-1-SK01-KA102-022163
Inovatívny spôsob využitia tradičných surovín v gastronómii
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA102-022165
Better Practice Deeper Knowledge
Obchodná akadémia v Rožňave
2016-1-SK01-KA102-022172
Zváranie v medzinárodnej praxi
Stredná odborná škola technická - Muszaki Szakkozepiskola Komarno
2016-1-SK01-KA102-022174
Odborná stáž v obchode
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
2016-1-SK01-KA102-022184
Podpora a uznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022189
Nové zručnosti pre vzájomnú prax
Stredná odborná škola drevárska Zvolen
2016-1-SK01-KA102-022190
Ekologistika v praxi - solárny vtáčí hotel
Stredná odborná škola technická
2016-1-SK01-KA102-022193
Zvýšenie kompetencií elektrotechnikov a chemikov na európskom trhu práce
Spojená škola Nivy 2, Šaľa
2016-1-SK01-KA102-022195
Poznávajme prax v inýchinách
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava
2016-1-SK01-KA102-022205
Mobilitou žiakov a učiteľov SPŠE k zvýšeniu kvality školy
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2016-1-SK01-KA102-022206
Odborná prax inštalatérov v Čechách
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2 Zlaté Moravce
2016-1-SK01-KA102-022212
Čo nového u susedov? - praktické skúsenosti zdravotníckeho asistenta s odberom biologického materiálu v zdravotníckych zariadeniach v ČR, osvojenie si nových prístupov pri starostlivosti o pacienta
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda
2016-1-SK01-KA102-022220
Podporme fantáziu mládeže v kaderníckom umení a hotelierstve
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
2016-1-SK01-KA102-022221
Odborná prax v zahraničí 3
Stredná odborná škola drevárska
2016-1-SK01-KA102-022230
Mobilitami študentov k vyššiemu hodnoteniu kvality školy.
Stredná zdravotnícka škola
2016-1-SK01-KA102-022237
Grafika digitálnych médií: doma versus zahraničie
Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022238
II. Europrax - záruka úspechu v zamestnaní
Obchodná akadémia
2016-1-SK01-KA102-022241
Inovatívna zahraničná prax
Stredná odborná skola Ostrovského 1, Kosice
2016-1-SK01-KA102-022243
Skúsenosť - najlepšia škola
Sukromna spojena skola s o.z.:Sukromna obchodna akademia, Kereskedelmi Magánakadémia a Sukromna stredna odborná skola, Magan Szakkozepiskola
2016-1-SK01-KA102-022244
Vzdelávaním k úspechu – príprava budúcich odborníkov
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022250
SOS Erasmus - naša jediná šanca
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Ul.1.mája1,Hurbanovo
2016-1-SK01-KA102-022251
Odborníkov pre Európu II.
Stredná odborná skola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022254
Od vzdelávania k úspechu
Stredná odborná skola- Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022257
Sicília - zdroj bohatej inšpirácie
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2016-1-SK01-KA102-022260
Dizajn, Grafika, Cestovný ruch - od Budapešti po Kolárovo
Sukromná stredna odborna skola s vyucovacim jazykom madarskym - Magyar Tannyelvu Magan Szakkozepiskola
2016-1-SK01-KA102-022262
Implementácia odbornej praxe v zahraničí v procese skvalitňovania odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola
2016-1-SK01-KA102-022263
Odborné vedomosti zo zahraničia
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022267
Mobilita - moja prvá skúsenosť s európskym trhom práce
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
2016-1-SK01-KA102-022272
Inovácie v odbornom vyučovaní obchodnej akadémie
Obchodná akadémia
2016-1-SK01-KA102-022281
Zvýšenie vedomostí, zručností a podpora mobility žiakov v odbornom vzdelávaní
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA102-022297
Mobilita + remeslo majú všade zlaté dno
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA102-022300
Medzinárodné skúsenosti pre lepšie uplatnenie na trhu práce
Stredná odborná škola Gemerská 1,Košice
2016-1-SK01-KA102-022301
„Odbornosť – naša budúcnosť“
Stredná odborná škola Humenné
2016-1-SK01-KA102-022302
Úspešný ekonóm
Obchodná akadémia Humenné
2016-1-SK01-KA102-022306
Odborná prax v zahraničí – súčasť duálneho vzdelávania
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom
2016-1-SK01-KA102-022307
Seniors' Health Care in Europe
Stredná zdravotnícka škola
2016-1-SK01-KA102-022312
Zhotoviť a zabaliť. Vzťah produktového a tvarového a grafického dizajnu.
Stredná priemyselná škola Svidnik
2016-1-SK01-KA102-022313
Rozvíjanie odborných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR
Stredná priemyselná škola dopravná
2016-1-SK01-KA102-022316
Stáž žiakov gastronomických odborov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote v partnerskej škole v Egri
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA102-022317
Remeslo má zlaté dno
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA102-022333
Erasmus+ pre žiakov Strednej odbornej školy v Šahách
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola, Ul. SNP 41, Šahy
2016-1-SK01-KA102-022345
Rozšírenie odborných kompetencií žiakov v oblasti pneumatických a hydraulických systémov a inovácia školských vzdelávacích programov strojárskych odborov
Spojená škola Martin
2016-1-SK01-KA102-022355
Living and working in Europe I.
Obchodná akadémia
2016-1-SK01-KA102-022356
Mobilita-súčasť vzdelávacieho programu v odbore zdravotnícky asistent na SZŠ v Humennom
Stredná zdravotníicka škola
2016-1-SK01-KA102-022363
Work experience as a great way to broaden your horizons
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
2016-1-SK01-KA102-022364
Future starts today
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA102-022377
Európske cesty k rozvoju slovenského vidieka
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA102-022388
Sme v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA102-022390
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná skola-Szakkozépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
2016-1-SK01-KA102-022391
Zahraničná odborná stáž pre OA Senica
Obchodná akadémia Senica, Dlhá 256/10
2016-1-SK01-KA102-022393
Mladí farmári v Európe
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2016-1-SK01-KA102-022394
Turiec do Európy, Európa do Turca 2016
K.A.B.A. Slovensko
2016-1-SK01-KA102-022395
Odborná prax žiakov Spojenej školy Partizánske v zahraničí
Spojená škola s organizacnými zlozkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná skola, Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske
2016-1-SK01-KA102-022402
Nové zručnosti pre Európsky trh práce
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2016-1-SK01-KA102-022405
Transfer inovácií vo floristike - ECVET
Stredná odborná škola Pruské 294
2016-1-SK01-KA102-022413
Get Better Opportunities With Foreign Work Experience
Súkromna spojená škola SEZ Krompachy
2016-1-SK01-KA102-022421
Odborná prax pre študentov
Stredná odborná škola podnikania
2016-1-SK01-KA102-022422
Odbornou prípravou k zamestnanosti
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
2016-1-SK01-KA102-022427
Mladí umelci bez hraníc
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
2016-1-SK01-KA102-022431
Odborná prax zameraná na moderné výrobné technológie
Stredná priemyselná škola strojnícka
2016-1-SK01-KA102-022439
Zahraničná mobilita žiakov Strednej zdravotníckej školy v členskýchinách EÚ
Stredná zdravotnícka škola
2016-1-SK01-KA102-022441
Odborná prax vinách EU
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
2016-1-SK01-KA102-022446
Zahraničné mobility – nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti
Stredná zdravotnícka škola, Skalica
2016-1-SK01-KA102-022447
Together We Can
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
2016-1-SK01-KA102-022449
Svet dopravy v praxi
Stredná priemyselná škola dopravná
2016-1-SK01-KA102-022458
Praxou k zdokonaleniu vzdelania
Stredná odborná škola technická
2016-1-SK01-KA102-022459
Experiences - Skills - Opportunities
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2016-1-SK01-KA102-022462
Získavanie špeciálnych odborných zručností žiakov vinách EÚ.
Stredná odborná škola lesnícka
2016-1-SK01-KA102-022463
Zlepšenie odborných a kompetenčných znalostí žiakov ŠÚV
Škola úžitkového výtvarníctva
2016-1-SK01-KA102-022486
Educating for life, educate for practice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov
2016-1-SK01-KA102-022489
Odbornosť bez hraníc
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
2016-1-SK01-KA103-022121
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ekonomická univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022122
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
2016-1-SK01-KA103-022124
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita vo Zvolene
2016-1-SK01-KA103-022126
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022127
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022128
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prešovská univerzita v Prešove
2016-1-SK01-KA103-022129
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2016-1-SK01-KA103-022130
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2016-1-SK01-KA103-022131
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2016-1-SK01-KA103-022132
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trnavská univerzita v Trnave
2016-1-SK01-KA103-022137
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2016-1-SK01-KA103-022138
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2016-1-SK01-KA103-022142
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022143
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
2016-1-SK01-KA103-022152
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita v Košiciach
2016-1-SK01-KA103-022153
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2016-1-SK01-KA103-022155
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Katolícka univerzita v Ružomberku
2016-1-SK01-KA103-022156
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Komenského v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022160
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
2016-1-SK01-KA103-022161
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2016-1-SK01-KA103-022169
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022182
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
2016-1-SK01-KA103-022197
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
2016-1-SK01-KA103-022200
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita J. Selyeho v Komárne
2016-1-SK01-KA103-022228
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žilinská univerzita v Žiline
2016-1-SK01-KA103-022248
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2016-1-SK01-KA103-022308
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Paneurópska vysoká škola n.o.
2016-1-SK01-KA103-022320
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2016-1-SK01-KA103-022337
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2016-1-SK01-KA103-022341
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022382
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie, n. o.
2016-1-SK01-KA103-022415
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022416
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
WorkSpace Europe
2016-1-SK01-KA103-022425
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola Danubius s.r.o.
2016-1-SK01-KA104-022232
Excelentní lektori vzdelávania dospelých - základ a jadro kvalitnej inštitúcie
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, Leopoldov
2016-1-SK01-KA104-022233
Zefektívnenie výučby jazyka pre potreby trhu práce
Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov
2016-1-SK01-KA104-022236
Learning for the future: Key competences in Education for Sustainable Development (LEFU)
Biospektrum Občianske združenie, Šafárikova 4072, Rožňava
2016-1-SK01-KA104-022273
Kvalitné jazykové vzdelávanie - služba pre mesto a región
Your Choice, s.r.o., Študentská 26, Trnava
2016-1-SK01-KA104-022361
Vital Active Global Educational Strategies - VAGES
Ing. Ivana Bytelová Jazyková škola VAGeS, Hodžova 25, Nitra
2016-1-SK01-KA104-022443
Malé kroky pre sebarozvoj pedagógov, veľký skok pre európsky rozmer školy
Jazyková škola, Ul. 1.mája 2, Trenčín
2016-1-SK01-KA104-022453
Zlepšenie zručností a kompetencií lektorov v neziskovom sektore
eventive, M. Turkovej 1731/46, Trenčín
2016-1-SK01-KA104-022470
Living healthy for everybody
ArTUR, Hrubý Šúr 237
2016-1-SK01-KA107-022164
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Paneurópska vysoká škola
2016-1-SK01-KA107-022167
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2016-1-SK01-KA107-022168
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Univerzita Komenského v Bratislave
2016-1-SK01-KA107-022203
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Prešovská univerzita v Prešove
2016-1-SK01-KA107-022213
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Slovenská technická univerzita
2016-1-SK01-KA107-022284
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Ekonomická univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA107-022303
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita vo Zvolene
2016-1-SK01-KA107-022335
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Katolícka univerzita v Ružomberku
2016-1-SK01-KA107-022346
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2016-1-SK01-KA107-022352
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Vysoká škola výtvarných umení
2016-1-SK01-KA107-022383
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
2016-1-SK01-KA107-022412
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2016-1-SK01-KA107-022433
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita J.Selyeho
2016-1-SK01-KA107-022434
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Technická univerzita v Košiciach
2016-1-SK01-KA107-022448
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2016-1-SK01-KA109-022617
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA109-022618
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA109-022619
Stredná odborná škola polytechnická
2016-1-SK01-KA109-022620
Stredná priemyselná škola
2016-1-SK01-KA109-022621
Stredná odborná škola stavebná
2016-1-SK01-KA109-022622
Obchodná akadémia
2016-1-SK01-KA109-022624
Stredná zdravotnícka škola
2016-1-SK01-KA109-022625
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
2016-1-SK01-KA109-022628
Stredná odborná škola lesnícka
2016-1-SK01-KA109-022629
Stredná odborná škola chemická
2016-1-SK01-KA109-022631
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA116-022134
Remeslo 2017
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
2016-1-SK01-KA116-022146
Ryby a morské plody v stredomorskej gastronomii- získavanie nových zručností
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA116-022162
My vieme - vy viete, ale spolu dokážeme viac. Európska dimenzia odborného vzdelávania.
Stredná odborná škola Lipová 8,Handlová
2016-1-SK01-KA116-022191
Mechanik európskej kvality
Stredná odborná škola automobilová
2016-1-SK01-KA116-022199
Prienik teórie a praxe
Stredná priemyselná škola
2016-1-SK01-KA116-022299
Medzinárodné skúsenosti - širšie obzory
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozepiskola, Petöfiho 2, Komárno
2016-1-SK01-KA116-022324
Zahraničnou stážou k zvyšovaniu odborných kompetencií
Spojená škola
2016-1-SK01-KA116-022332
Rozvoj odborných vedomostí, zručnosti a kompetencií počas praktických mobilít študentov SOŠ Šaľa
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola
2016-1-SK01-KA116-022357
New Opportunities in Multimedia and Art II
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2016-1-SK01-KA116-022410
Sklári v odbornej príprave
Stredná odborná škola sklárska
2016-1-SK01-KA116-022442
Zo školy do kancelárie /From school to offices
Obchodná akadémia Nitra
2016-1-SK01-KA116-022467
Mobility – kreatívna cesta do novej modernej Európy
Stredná odborná škola informačných technológií
2016-1-SK01-KA201-022549
Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education
Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12 - 14, Bratislava
2016-1-SK01-KA201-022597
Taking learning outdoors – Supporting the skills of pre-school teachers in outdoor education and care
INAK, Veternícka 112/9, Kremnica
2016-1-SK01-KA201-022606
KidsCodr - We teach kids programming
Check IT, Zástranie 278, Žilina
2016-1-SK01-KA202-022502
FEAL: multifunctional Farming for the sustainability of European Agricultural Landscapes
Technická univerzita vo Zvolene
2016-1-SK01-KA202-022525
Naučme sa pomáhať
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
2016-1-SK01-KA202-022588
Odborne vpred - Professionally ahead
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice
2016-1-SK01-KA202-022596
Potter raiting
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko, Sabinov
2016-1-SK01-KA202-022599
Innovative development of entrepreneurial skills of youth
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2016-1-SK01-KA202-022601
ITrampoline FOR ALL
Karpatská nadácia, Košice
2016-1-SK01-KA202-022602
Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia
Štátny pedagogický ústav, Bratislava
2016-1-SK01-KA203-022551
Extending and reinforcing good practice in teacher development
Ekonomická univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA203-022611
Udržateľnosť malých a rodinných fariem
Slovenská poľnohospodárska univerzita
2016-1-SK01-KA204-022514
Tajomstvo nášho úspechu - inovatívne cesty k rozvíjaniu kompetencií občanov so zdravotným postihnutím pre trh práce
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
2016-1-SK01-KA204-022518
Managing Migration and Diversity through Local Government Capacity Building
ASTRA - Združenie pre inovácie a rozvoj, Košice
2016-1-SK01-KA204-022541
Social Growth on Trafficking and Immigration
PEDAL Consulting s.r.o., Martin
2016-1-SK01-KA204-022552
Knižnice pre vzdelávanie 50 plus
Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice
2016-1-SK01-KA204-022586
Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2016-1-SK01-KA219-022501
School can be fun
Základná škola, Park Angelinum 8, Košice
2016-1-SK01-KA219-022503
Cultural Identity as the Key to the Gate of Tolerance in Europe
Gymnázium V.B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
2016-1-SK01-KA219-022506
Euconnectour
Gymnázium, Poštová 9, Košice
2016-1-SK01-KA219-022507
Čistá energia - zelené riešenie pre Európu
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
2016-1-SK01-KA219-022523
Fantastic Four
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
2016-1-SK01-KA219-022526
Help me to understand
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
2016-1-SK01-KA219-022530
Invent an Ideal School through a European Experience
Základná škola, Staničná 13, Košice,
2016-1-SK01-KA219-022535
Educational Value of Our Knowlegde
Základná škola s materskou školou, Čataj 113, Čataj
2016-1-SK01-KA219-022538
Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!
Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
2016-1-SK01-KA219-022542
Two voices
Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, Žilina
2016-1-SK01-KA219-022554
Cooperative Interactive Learning
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola, Budovateľská 32, Komárno
2016-1-SK01-KA219-022555
Art and Culture Join People
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
2016-1-SK01-KA219-022560
Učíme rovnako a predsa rozdielne
Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo
2016-1-SK01-KA219-022572
H2O not wasted
Sukromna základná škola, Dukelská 33, Giraltovce
2016-1-SK01-KA219-022574
Stay in school, your job will be cool
Spojená škola internátna, Abovská 244, Ždaňa
2016-1-TR01-KA219-033972_2
BESTeachers, BESTudents
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2016-1-TR01-KA219-034867_3
Let your dreams free !
Základná škola s materskou školou, Gottwaldova 81, Želovce
2016-1-TR01-KA219-034901_5
KEEP CALM I AM A REFUGEE !
Základná škola Rozhanovce
2016-1-UK01-KA219-024475_5
Bookworms In Europe: Improving Reading Skills And The Motivation To Read Books
Základná škola, Tomášikova 31, Košice
2016-2-SK01-KA107-022633
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Paneurópska vysoká škola
2016-2-SK01-KA107-034902
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Ekonomická univerzita v Bratislave
2016-2-SK01-KA107-034903
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2016-2-SK01-KA107-034906
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
2016-2-SK01-KA107-034907
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita v Košiciach
2016-2-SK02-KA105-000945
Volunteering is for Everyone
Bratislavské dobrovoľnícke centrum (Bratislava Volunteer Centre)
2016-2-SK02-KA105-000952
EDS v Quo Vadis
Priatelia Quo Vadis
2016-2-SK02-KA105-000959
Integrovaným tancom proti radikalizmu - With integrative dance against radikalism
TK DANUBE
2016-2-SK02-KA105-000960
EVS in AIESEC, Mládež ulice, SPOSA
Mladiinfo Slovensko
2016-2-SK02-KA105-000964
‘Healthy Eating + Healthy Living’
Fitnes Akadémia
2016-2-SK02-KA105-000971
ECO ENTREPRENEUR
Space for Youth
2016-2-SK02-KA105-000975
Youth Worker´s Experience in the UK
Luminosus, n.o.
2016-2-SK02-KA105-000976
Healthy Nature Healthy Me
A.D.E.L. - ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, EDUCATION AND LABOUR
2016-2-SK02-KA105-000977
Let's Go Eco Tourism!
Green Liptov Group
2016-2-SK02-KA105-000982
Share Your Life in Community
Miestne združenie YMCA Nesvady
2016-2-SK02-KA105-000985
Enhancing experience and competencies at St Vincent de Paul's
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
2016-2-SK02-KA105-000990
Go 4 your Europe
Rada študentov mesta Banská Bystrica
2016-2-SK02-KA105-000992
Stanica - Open cultural space 2016/2017
TRUC SPHERIQUE
2016-2-SK02-KA105-000995
Outdoor Gives More! Training course on Outdoor Methods for Active Participation
Akadémia proaktivity o.z.
2016-2-SK02-KA105-000996
War and Peace
Občiansky rómsky inštitút
2016-2-SK02-KA105-000997
Time For Personality Mobility Continues
Občianske združenie STOPY
2016-2-SK02-KA105-001002
Empower the youth - Empower the region
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
2016-2-SK02-KA105-001003
Helping each other
Výchova k slobode
2016-2-SK02-KA105-001006
We grow for change!
Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie
2016-2-SK02-KA105-001010
DIVE
Človek v ohrození, n.o.
2016-2-SK02-KA105-001013
Roots of the future. Mapping the traditional fruit tree varieties
Nadácia Baden-Powella
2016-2-SK02-KA105-001014
Non-formal education through board games
Cardio Youngs
2016-2-SK02-KA105-001017
Zaži to osobne
Spoločenstvo evanjelickej mládeže-oblastné centrum
2016-2-SK02-KA105-001020
Beyond The Limits
Play It Big
2016-2-SK02-KA105-001021
POWER ON THE SPOT! - an international training course on local actions to enable young people to discover their potential, in order to participate in a diverse, connected and inclusive Europe
Rada mládeže Žilinskéhoa
2016-2-SK02-KA105-001022
Space for Culture 2016
A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru
2016-2-SK02-KA105-001024
BeNovative!– sustainable entrepreneurship for youth workers
Mladiinfo Slovensko
2016-2-SK02-KA105-001043
Medzikultúrne vzdelávanie ako odhalenie životných možností.
Domka - Association of Salesian Youth
2016-2-SK02-KA105-001044
Volunteering Among Young
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
2016-2-SK02-KA105-001044
Volunteering Among Young
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
2016-2-SK02-KA105-001046
We Are The Ones Who Really Care
INEX SLOVAKIA
2016-2-SK02-KA105-001047
We are not slaves of modern technologies!
Dorkas
2016-2-SK02-KA105-001048
The Inspiring Energy of Volunteering
Občianske združenie Kvas
2016-2-SK02-KA105-001051
Rozkvet Ekoosady
Eko-osada o.z.
2016-2-SK02-KA105-001053
Po železných stopách minulosti
Centaurus, o.z.
2016-2-SK02-KA105-001056
United in Diversity
STEP - Society for territorial progress
2016-2-SK02-KA105-001057
Art For Inclusion
TRUC SPHERIQUE
2016-2-SK02-KA105-001058
Art that will change you
VIBE - Youth group for education and cultural development
2016-2-SK02-KA105-001067
The Hatchet III.
Tak, n.o.
2016-2-SK02-KA105-001070
Let´s volunteer! II.
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
2016-2-SK02-KA105-001080
Od sídliska k sídlisku
KASPIAN
2016-2-SK02-KA105-001081
Speak up!
detská organizácia FÉNIX,o.z
2016-2-SK02-KA105-001085
Drama Queens
Saplinq
2016-2-SK02-KA205-000966
Innovative and Creative Youth Empowerment
občianske združenie KERIC
2016-2-SK02-KA205-001012
Youth Guarantees Application on the Local Level (Realizácia programu Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni)
nezisková organizácia EPIC
2016-2-SK02-KA205-001060
Coach it up!
MVO PROXIMA*
2016-2-SK02-KA347-000993
Mladí rómski lídri
Divé maky, o.z.
2016-2-SK02-KA347-001004
Roma Youth LOG in: Podpora aktívnej participácie rómskej mládeže a štruktúrovaného dialógu pri tvorbe politík zameraných na rómsku mládež v SR
Rómsky vzdelávací spolok
2016-2-SK02-KA347-001008
YLIAS - Young Leaders in Active Society
Rada mládeže Žilinskéhoa
2017-1-AT01-KA219-035010_6
Vocational Educational Training For Skills, Competence and Practice for the Economy
Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, Levice 934 40
2017-1-BE01-KA219-024736_5
Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles…améliorons nos attitudes et nos comportements envers l'environnement ! J’adopte un cours d’eau, une mare, …un écosystème aquatique dulcicole.
Zakladna skola Dargovskych hrdinov 19
2017-1-BG01-KA219-036215_6
Enhancing student and teacher success through STEM education
Spojena skola, Tilgnerova 14, Bratislava
2017-1-CZ01-KA219-035412_3
Turist attractions of our region
Stredna odborná skola obchodu a sluzieb Samuela Jurkovica, Sklenarova 1, 82109 Bratislava
2017-1-CZ01-KA219-035442_4
Autonomuous mobile robot
Stredna priemyselna skola, Ul. Frantiska Hecku 25, Levice
2017-1-CZ01-KA219-035462_3
Geheimnisse und Wunder der Natur
Zakladna skola internatna pre ziakov s narusenou komunikacnou schopnostou Jamnik
2017-1-CZ01-KA219-035463_3
Neither Place Nor Time Sets Us Apart
ZS Zamutov 531
2017-1-CZ01-KA219-035526_2
Folk Traditions - United in Diversity
Zakladna skola Jana Kollara
2017-1-CZ01-KA219-035570_2
Učíme se podnikat v Evropě
Stredna odborna skola
2017-1-CZ01-KA219-035571_2
Naše země je krásná
ZAKLADNA SKOLA J.V.SIMKA ZITAVANY
2017-1-CZ01-KA219-035617_3
Networking of schools as a way towards a common solution to support pupils in education"
Stredna odborna skola, Ul. slovenskych partizanov 1129/49, Povazska Bystrica
2017-1-DE03-KA219-035538_3
Einer für alle-alle für einen. Outdoorlernen mit geistig und körperlich behinderten Schülern
Sukromna spojena skola
2017-1-DE03-KA219-035645_2
Ein Koffer voller Märchen reist durch Europa
Zakladna skola Andreja Kmeta, Ul. M. R. Stefanika 34, Levice
2017-1-DE03-KA219-035648_3
Leben im, am und mit dem Wasser
Gymnazium Ludovita Stura
2017-1-DK01-KA219-034215_3
European resources and challenges - historically, currently and in the future
Zakladna skola S. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, 97901 Rimavska Sobota
2017-1-EL01-KA219-036227_2
Something old, something new, something borrowed, something blue.
Zakladna skola Matice slovenskej 13, Presov
2017-1-ES01-KA219-037823_3
Citizen 3.0: Empowering students with digital literacy
Zakladna skola Sastin - Straze
2017-1-ES01-KA219-037882_2
Exploring the Cold War - Bringing the Iron Curtain Down
Spojena katolicka skola, Farska 19, 949 01 Nitra
2017-1-ES01-KA219-037993_2
EMBRACE DIVERSITY
Zakladna skola Hrnciarska 2119/1, 960 01 Zvolen
2017-1-ES01-KA219-038105_5
take the e+train
Zakladna skola Jana Kollara
2017-1-ES01-KA219-038612_2
United Enterprises: Mission Inclusion.
Spojena skola internatna Zdana
2017-1-ES01-KA219-038709_3
YOUR RIGHTS ARE MY RIGHTS. FOR AN INCLUSIVE EDUCATION
Obchodna akademia
2017-1-FR01-KA219-037155_5
Music shapes Europe
Cirkevna zakladna skola sv. Gorazda
2017-1-FR01-KA219-037158_2
Europa, was verbindet uns?
Piaristicka spojena skola Frantiska Hanaka
2017-1-FR01-KA219-037245_4
The B.R.E.A.D. Project : We build, we research, we experience, we adopt, we develop!
Základná skola Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola, Srobárova 12, Rimavská Sobota - Rimaszombat
2017-1-FR01-KA219-037264_2
L'apprentissage des langues vivantes, un élément indispensable dans la formation des futurs acteurs européens
Gymnazium Matky Alexie, Jesenskeho 4/A, 811 02 Bratislava
2017-1-FR01-KA219-037331_3
Ready for my Future Job
Zakladna skola Partizanske
2017-1-FR01-KA219-037504_4
Sharing the world: disability and displacement
HOTELOVA AKADEMIA
2017-1-HU01-KA219-035916_2
Családdal Együtt Példával Program
Materská skola s vyucovacím jazykom madarským - Óvoda, Zizkova 4, Kosice
2017-1-HU01-KA219-035916_3
Családdal Együtt Példával Program
Materska skola - Ovoda
2017-1-HU01-KA219-035924_2
Zöld ünnepek és jeles napok projektmódszerrel és élménypedagógiával az óvodában
Cirkevna spojena skola Ceskoslovenskej armady 15 Moldava nad Bodvou
2017-1-HU01-KA219-035975_5
Health Environment And Life (Healthy life in healthy environment)
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, ul. Lesná 28, Humenné
2017-1-IT02-KA219-036442_5
Healthy lifestyle and unhealthy eating habits in teenagers
Stredna priemyselna skola dopravna
2017-1-IT02-KA219-036645_4
COmputational thinking and Digital skills in European education for all
Sukromna zakladna skola United Nations Elementary School Javorova 644/12 Nitra
2017-1-LT01-KA219-035229_5
LOVE EVERY DROP
Zakladna umelecka skola Stefana Nemetha - Samorinskeho Nemeth - Samorinsky Istvan Muveszeti Alapiskola
2017-1-LU01-KA219-023924_3
Human Opportunities for Peace in Europe - Lifelong learning democracy and active citizenship
Gymnázium bilingválne
2017-1-LV01-KA219-035419_8
EUROMOSAICA
Zakladna skola s materskou skolou Babin
2017-1-LV01-KA219-035479_4
Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process.
Zakladna skola s MS
2017-1-NL01-KA219-035171_3
We are living together and we need eachother. Social Emotional Learning
Zakladna skola s materskou skolou, Tajovskeho 2, Badin
2017-1-NL01-KA219-035247_3
Entrepeneurial Youth Experiences with Start Ups
Hotelova akademia Ludovita Wintera
2017-1-PL01-KA219-038319_2
Promoting Art
Stredna umelecka skola Ladislava Bielika, Vajanskeho 23, Levice
2017-1-PL01-KA219-038456_3
Edukacja matematyczna poprzez sport
Zakladna skola, Smeralova 25, Presov
2017-1-PL01-KA219-038510_6
Essential Life Skills
Sukromná stredna odborna skola Pro scholaris
2017-1-PL01-KA219-038524_2
Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując
ZS Viestova
2017-1-PL01-KA219-038608_3
Skuteczna edukacja, lepsza przyszłość
Sukromne gymnazium Zeleziarne Podbrezova
2017-1-PL01-KA219-038645_2
Facilitating Inclusion Through Sports.
Sukromná stredna odborna skola Pro scholaris
2017-1-PL01-KA219-038649_2
Raising STEAM in Education
Gymnázium
2017-1-PL01-KA219-038685_4
"Once Upon A Time... European Children All Together"
Zakladna skola, Ing. O. Kozucha 11, Spisska Nova Ves
2017-1-PL01-KA219-038748_7
Let's MYTH together!
Zakladna skola Nad Medzou
2017-1-PT01-KA219-035912_4
Hands On CLIL
Zakladna skola, Skultetyho 1, Nitra
2017-1-RO01-KA219-037085_3
STOP BULLYING: TAKE A STAND AND LEND A HAND
Cirkevne gymnazium sv Mikulasa
2017-1-SK01-KA101-034915
Kvalitné vzdelanie- Inšpirácia Európy
Gymnázium
2017-1-SK01-KA101-034924
Zlepšovanie medzikultúrnych zručnosti a projektového riadenia, Európsky rozvoj školy
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
2017-1-SK01-KA101-034939
Lepšia šanca získať dobrú prácu
Základná škola s materskou školou Častá
2017-1-SK01-KA101-034953
Intercultural and project management enrichment
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Safarik Gimnazium
2017-1-SK01-KA101-034958
GMRSKE Slovakia III.
Gymnázium M.R. Štefánika, Košice
2017-1-SK01-KA101-034959
Jazykové vzdelávanie učiteľov
Spojená škola
2017-1-SK01-KA101-034962
Nový prístup
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalite 729
2017-1-SK01-KA101-034964
Podporujeme odborný rast učiteľov.
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnicka 44, 821 08 Bratislava
2017-1-SK01-KA101-034965
Nebojíme sa komunikácie v angličtine
ZŠ s MŠ 1. Československého armádneho zboru
2017-1-SK01-KA101-034979
Pripravenosť detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na výučbu.
Materská škola
2017-1-SK01-KA101-034980
eLearning- pútavá forma vzdelávania
ZŠ s MŠ Dolné Orešany
2017-1-SK01-KA101-034990
PRAMEŇ
Základná škola A. Sládkoviča Sliač
2017-1-SK01-KA101-034995
Vedieť, znamená uplatniť sa v živote
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravska Jasenica
2017-1-SK01-KA101-034997
Kreatívne aktivity a motivovaní žiaci - úspech učenia sa cudzieho jazyka
Základná škola s materskou školou Jelšava
2017-1-SK01-KA101-034999
Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov a pedagógov
CZS s MS bl. Pavla Petra Gojdica
2017-1-SK01-KA101-035002
Učíme sa od najlepších - Teacher Training Cambridge 2017
Obchodná akadémia Kukučinova 2 Trnava
2017-1-SK01-KA101-035005
Tvorivé učenie (sa) - cesta k motivácii
Spojená škola Tvrdošín
2017-1-SK01-KA101-035009
Zlepšovaním kvality učiteľov k zvýšeniu kvality vyučovania.
Spojená škola
2017-1-SK01-KA101-035023
Budúcnosť mladých ľudí v našich rukách
Stredná odborná škola drevárska
2017-1-SK01-KA101-035024
Aktívne zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku s využívaním moderných technológií
Základná škola Masarykova 19/A,Košice
2017-1-SK01-KA101-035025
Rozvoj kvality vzdelávania na základnej škole
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
2017-1-SK01-KA101-035026
Otvorme dvere angličtine
ZŠ s MŠ Tovarne
2017-1-SK01-KA101-035029
Viac kvality a obsahu do vyučovania jazykov
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
2017-1-SK01-KA101-035030
Cudzí jazyk moderne, tvorivo a pre všetky deti
Základná škola Limbova 30, Žilina
2017-1-SK01-KA101-035045
Zlepšením kvality vzdelávania k rozvoju modernej európskej školy
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
2017-1-SK01-KA101-035047
Opening Horizons
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanska 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
2017-1-SK01-KA101-035048
Inspiring ERA+
Gymnázium bilingválne
2017-1-SK01-KA101-035055
Rovnaká šanca pre všetkých. Kombinované vyučovanie anglického jazyka ako príprava pre odbornú prax v zahraničí.
Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2 Považská Bystrica
2017-1-SK01-KA101-035058
Každý môže byť úspešný
Základná škola - Alapiskola, Hlavna 9/5, Rapovce
2017-1-SK01-KA101-035059
Rozvoj kompetencií – motorom zmeny
Základná škola Márie Medveckej
2017-1-SK01-KA101-035065
Využitie inovatívnych metód na vyučovaní cudzích jazykov s dôrazom na skvalitnenie jazykových schopností učiteľov
Základná škola Rajčianska 3
2017-1-SK01-KA101-035067
Školiace kurzy pre učiteľov
Základná škola pre žiakov s autizmom
2017-1-SK01-KA101-035077
Projektový management európskych školských projektov v rámci Programu celoživotného vzdelávania
Gymnázium
2017-1-SK01-KA101-035080
Rozvoj interkultúrnych kompetencií v európskom kultúrnom prostredí
ZŠ Hutnicka 16, Spišská Nová Ves
2017-1-SK01-KA101-035081
Aj vzdelanie môže byť atraktívne
Cirkevná spojená škola
2017-1-SK01-KA101-035086
Medzinárodný učiteľ
Súkromná stredná odborná škola - Magan Szakkozepiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
2017-1-SK01-KA101-035089
Rozvoj kompetencií projektového manažmentu a rozvoj interkultúrnych kompetencií v škole
Stredná odborná škola obchodu a sluzieb
2017-1-SK01-KA101-035090
Prines reálny anglický jazyk do svojej triedy
Základná škola s materskou školou Sulov - Hradná 64
2017-1-SK01-KA101-035092
Projektový manažment pre medzinárodné stáže
Technická akadémia
2017-1-SK01-KA101-035112
Come and play with us
Základná škola s materskou školou Zeliarska 4, Košice
2017-1-SK01-KA101-035115
Hodnoty, ktoré sa oplatí učiť a šíriť
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolakova 18, Košice
2017-1-SK01-KA101-035116
Moderná doba - moderná škola
Základná škola
2017-1-SK01-KA101-035117
Inovácia metód pre výučbu anglického jazyka
Zakladná škola s materskou školou Jana Vojtaššáka Zákamenne 967
2017-1-SK01-KA101-035130
Zvyšovanie kompetencii pedagógov v oblasti práce so žiakmi so ŠVP
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Ganu
2017-1-SK01-KA101-035135
Zvyšovanie vyučovacích kompetencií na základnej škole
Základná škola nar. um. L. Podjavorinskej s MS Bzince pod Javorinou
2017-1-SK01-KA101-035136
Učme angličtinu moderne a inšpiratívne
Základna škola s materskou školou, Kocovce 380
2017-1-SK01-KA101-035139
Otvorme sa pre svet, My&Vy
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
2017-1-SK01-KA101-035140
AHEAD - internacionAlizáciou k európskym Hodnotám, modErnizáciou vyučovAnia ku kvalite vzDelávania
Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
2017-1-SK01-KA101-035156
Raising standards through creativity and the outdoor curriculum
Základná škola Karloveská 61
2017-1-SK01-KA101-035163
Rozšírenie profesijných kompetencií učiteľa angličtiny
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA101-035166
Zvyšovanie úrovne kvality výučby cudzieho jazyka na škole vzdelávaním učiteľov na medzinárodnej úrovni
Stredná pedagogická škola
2017-1-SK01-KA101-035171
Pomáhame rásť
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, 91701 Trnava
2017-1-SK01-KA101-035174
Angličtinou za lepšiu budúcnosť
Základná skola Nábrežna 845/17 Kysucke Nové Mesto
2017-1-SK01-KA101-035178
Inklúzia, inovácia a humanizácia školy kreatívnym spôsobom
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
2017-1-SK01-KA101-035182
"Let´s BITE - Let´s Bring Innovation and Torelance to Education"
Stredná priemyselná škola stavebná
2017-1-SK01-KA101-035189
Európsky učiteľ
Materská škola Repikova 58, Košice
2017-1-SK01-KA101-035190
Radi sa učíme!
Súkromná základná škola Waldorfska
2017-1-SK01-KA101-035195
Európska kvalita našej školy
Gymnázium Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
2017-1-SK01-KA101-035198
Zvýšenie kompetencií učiteľa odborných technických predmetov
SSOŠ Hliník nad Hronom
2017-1-SK01-KA101-035199
Radosť v učení (sa)
Gymnázium sv. Andreja
2017-1-SK01-KA101-035204
Modernizácia nás posúva
Základná škola Rozhanovce
2017-1-SK01-KA101-035206
GEMS ( Goal-based Educational Movement to Success)
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
2017-1-SK01-KA101-035216
Zvyšovanie kvality výučby cudzieho jazyka na škole
Základná škola s materskou školou Lubotin
2017-1-SK01-KA101-035220
Tvorivý učiteľ = motivovaný žiak
Základná škola Eleny Marothy-Šoltesovej
2017-1-SK01-KA101-035227
Rozprávanie je ľahké
Základná škola Janka Kráľa
2017-1-SK01-KA101-035230
Nové prístupy a využívanie technológií na hodinách anglického jazyka
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
2017-1-SK01-KA101-035232
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania
Súkromná stredná umelecká škola
2017-1-SK01-KA101-035233
Spolu sme lepší
Súkromná stredná odborná škola hutnicka Železiarne Podbrezová
2017-1-SK01-KA101-035235
Inovácia a modernizácia metód a ich implementácia vo vyučovaní, zefektívnenie odborných kompetencií zamestnancov.
Základná škola sv. Vincenta
2017-1-SK01-KA101-035247
Využívanie metódy CLIL vo vyučovaní finančnej gramotnosti
Základná škola Dargovských hrdinov 19
2017-1-SK01-KA101-035249
Zvyšovanie atraktívnosti učiteľského povolania cez rozvoj vybraných profesijných kompetencií
Gymnázium Jána Adama Raymana
2017-1-SK01-KA101-035256
Enhancement of intercultural and project management skills at ZS s MS Stefana Moysesa
Základna škola s materskou školou Štefana Moysesa
2017-1-SK01-KA101-035268
All for joyful learning
Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
2017-1-SK01-KA101-035269
Európsky princíp vzdelávania, empatie, tolerancie a osobnostného rastu v školskom prostredí
Spojená škola sv. Košických mučeníkov
2017-1-SK01-KA101-035284
Together in Europe
Gymnázium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
2017-1-SK01-KA101-035286
Inšpirujme seba kvôli ostatným - zmeny zhora znamenajú systematické zlepšenia
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2017-1-SK01-KA101-035288
LIFE - Jazyk je pomôcka ku vzdelaniu
Základná škola
2017-1-SK01-KA101-035292
Better school, better students, beter perspective
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
2017-1-SK01-KA102-034921
Teória a prax v jednote
Súkromná stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA102-034922
Odborná prax v zahraničí – most pre študentov do Európy
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
2017-1-SK01-KA102-034933
Od praxe k zamestnaniu (OPZ)
Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, Levice 934 40
2017-1-SK01-KA102-034952
Chceme viac vedieť a poznať
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-034954
Európska prax pre život
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29.augusta 4812, 058 01 Poprad
2017-1-SK01-KA102-034963
Podporujeme odborný rast študentov.
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
2017-1-SK01-KA102-034966
III. Europrax- záruka úspechu v budúcnosti
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-034967
Cesta k úspechu s odbornou praxou
Stredná odborná skola stavebná s vyučovacím jazykom maĎarským - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda- Dunaszerdahely
2017-1-SK01-KA102-034969
Krása, Grafika a Cestovný ruch - Kolárovo v Budapešti
Sukromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarskym - Magyar Tannyelvu Magan Szakkozepiskola
2017-1-SK01-KA102-034970
Naplánujme budúcnosť!
Súkromná stredná odborná skola s vyucovacim jazykom madarskym- Magyar Tannyelvu Magán Szakközépiskola
2017-1-SK01-KA102-034972
Profesijné dobrodružstvo grafikov digitálnych médií v Budapešti
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
2017-1-SK01-KA102-034975
Odborníci pre Európu III.
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
2017-1-SK01-KA102-034976
Priama cesta zo školy do zamestnania
Stredna odborna škola
2017-1-SK01-KA102-034977
Príprava odborníkov európskej kvality
Stredná odborná škola Učnovská 5, Košice - Šaca
2017-1-SK01-KA102-034987
Zlepšovanie odborných zručností v zahraničí
Stredná odborná škola podnikania
2017-1-SK01-KA102-035001
Sociálna starostlivosť, turistické a podnikateľské služby v zahraničí
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035007
Odborná stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon povolania
Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Egeszsegugyi Kozepiskola, Pod kalvariou 1, Nove Zamky
2017-1-SK01-KA102-035008
Prax - učiteľka života
Spojená škola Tvrdošín
2017-1-SK01-KA102-035016
Medzinárodná odborná prax - Zdravotníctvo
Stredná zdravotnícka škola Trnava
2017-1-SK01-KA102-035018
Praktický ekonóm
Obchodná akadémia Bardejov
2017-1-SK01-KA102-035032
"Medzinárodné skúsenosti pre úspešnú budúcnosť"
Strednáa odborná škola Gemerska 1, Košice
2017-1-SK01-KA102-035033
Trh Európy rozširuje naše obzory
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035034
Rozvíjajme zručnosti mládeže aj mimo domova
Spojená škola
2017-1-SK01-KA102-035038
Reinkarnácia materiálov. Recykling, upcykling, redressing v móde a obalovom dizajne
Stredná priemyselná škola Svidnik
2017-1-SK01-KA102-035042
Moja mobilita - skúsenosť, odbornosť, kvalita
Obchodná akadémia Račianska, Bratislava
2017-1-SK01-KA102-035046
Servisné prehliadky automechanikov
Stredná odborná škola strojnácka Bánovce nad Bebravou
2017-1-SK01-KA102-035051
My Business Trip in Budapest
Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium
2017-1-SK01-KA102-035052
Kvalitné vzdelanie – základ úspešnej budúcnosti
Stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA102-035061
Vytvorme príležitosti pre mladých z GEMERA
Súkromná stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA102-035064
II. SOS ERASMUS - naša jediná šanca
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközepiskola, Ul.1.maja 1, Hurbanovo
2017-1-SK01-KA102-035066
Zahraničnou mobilitou k pracovnému úspechu
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Gresákova 1, 040 01 Košice
2017-1-SK01-KA102-035068
Odborné výzvy zajtrajška v zahraničí
Obchodna akademia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Velky Meder - Nagymegyer
2017-1-SK01-KA102-035069
Skúsenosť- Najlepšia škola II.
Sukromna spojena skola, Ul. Svateho Stefana c. 648/36, Sturovo
2017-1-SK01-KA102-035070
Skvalitnenie odborného vzdelávania v susednom Maďarsku
Stredná odborná skola- Szakközépiskola Rákocziho 23, Královský Chlmec
2017-1-SK01-KA102-035071
Hotelierstvo a cestovný ruch - SK verzus HU
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacim jazykom madarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Stefana 1533/3, Dunajská Streda
2017-1-SK01-KA102-035072
Chceme sa učiť od najlepších
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
2017-1-SK01-KA102-035074
Odborné vedomosti a zručnosti z Európy
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
2017-1-SK01-KA102-035082
From theory to practice
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035085
Zvyšovanie odborných zručností žiakov v technickom vzdelávaní
Stredná odborná škola technická, Kozmalovska cesta 9, Tlmače
2017-1-SK01-KA102-035087
Rozvoj a získavanie odbornosti žiakov a učiteľov Technickej akadémie Zvolen za hranicami Slovenskej republiky
Technická akadémia
2017-1-SK01-KA102-035088
Stáž podnikateľov pre rozvoj vidieka v Poľsku
Stredná odborná škola polytechnicka, Ul. SNP 2 Zlate Moravce
2017-1-SK01-KA102-035095
Erasmus+ pre žiakov Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši
Stredná odborná škola Poľná 10 Veľký Krtiš
2017-1-SK01-KA102-035096
Odborná prax v Európe ako súčasť profesijného duálneho vzdelávania.
SSOŠ Hliník nad Hronom
2017-1-SK01-KA102-035097
Medzinárodnou mobilitou za vzdelávaním prácou
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2017-1-SK01-KA102-035101
Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2017-1-SK01-KA102-035102
Pokrok v gastronómii vďaka Erasmus+
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola
2017-1-SK01-KA102-035103
II. Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu- Muszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakkozépiskola, Sv.Štefana 81, Štúrovo
2017-1-SK01-KA102-035106
Cielená medzinárodná spolupráca v oblasti IKT a elektrotechnike
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
2017-1-SK01-KA102-035109
ZVYŠOVANIE KVALITY ODBORNEJ PRÍPRAVY ŽIAKOV PRE POTREBY EURÓPSKEHO TRHU PRÁCE
Stredná odborná škola Hnúšťa
2017-1-SK01-KA102-035120
Obchodná prax v EU
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 82109 Bratislava
2017-1-SK01-KA102-035125
Odbornosť - naša budúcnosť
SOŠ_Humenné
2017-1-SK01-KA102-035126
Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe
Stredná zdravotnícka škola
2017-1-SK01-KA102-035134
Získanie profesionálnych pracovných kompetencií na stáži v ČR
Stredná priemyselná škola dopravná
2017-1-SK01-KA102-035137
Ekonóm v Európe
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035144
Od koreňov tradičných remesiel k modernému umeniu
Stredná umelecká škola Kežmarok
2017-1-SK01-KA102-035145
Teória v praxi
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035148
Pomôžme žiakom lepšie sa uplatniť na trhu práce
Stredná odborná škola, Jarmočna 108, Stará Ľubovňa
2017-1-SK01-KA102-035150
Pracuj v zahraničí
Obchodnáa akadémia
2017-1-SK01-KA102-035151
Učiť sa pre prax
Spojená škola Nižná
2017-1-SK01-KA102-035153
Rozvoj odborných kompetencií v CNC technológiách v Európe
SOST Ul.1.mája 500, Vráble
2017-1-SK01-KA102-035154
Zručnosti bez hraníc - stáž žiakov v partnerskej škole v Kolíne
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2017-1-SK01-KA102-035158
VIAC SKÚSENOSTÍ VIAC PRÍLEŽITOSTÍ
Obchodná akadéemia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
2017-1-SK01-KA102-035160
Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ
Stredná zdravotnícka škola
2017-1-SK01-KA102-035161
Uplatníme sa, ak budeme viac vedieť
Stredná priemyselná škola
2017-1-SK01-KA102-035168
Sme v Európe
SOŠ obchodu a služieb PO
2017-1-SK01-KA102-035172
Medzinárodné prehlbovanie odborných zručností
Stredná odborná škola, Bratislavska 439/18, Dubnica nad Vahom
2017-1-SK01-KA102-035175
Európska pracovná skúsenosť zvyšuje úspech
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
2017-1-SK01-KA102-035176
Zvyšovanie odborných zručností v Nemecku a Taliansku.
SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín
2017-1-SK01-KA102-035180
Pracujme v Európe
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola J. Krala 25, Veľké Kapušany
2017-1-SK01-KA102-035188
Svet v infografike
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
2017-1-SK01-KA102-035201
Učíme sa pre prax
Stredná priemyselná škola strojnícka
2017-1-SK01-KA102-035208
Turiec do Európy, Európa do Turca 2017
K.A.B.A. Slovensko
2017-1-SK01-KA102-035212
Mobilitami žiakov a učiteľov k zvyšovaniu kvality školy
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2017-1-SK01-KA102-035215
Výmenné stáže zamerané na logistiku v doprave
Stredná odborná škola dopravná
2017-1-SK01-KA102-035222
Rozvoj odborných kompetencií študentov a učiteľov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne
Stredná odborná škola techniky a služieb
2017-1-SK01-KA102-035236
Vzdelávanie pracovnými skúsenosťami
Stredná odborná škola technická
2017-1-SK01-KA102-035237
Poznávajme prax u "susedov" - praktické skúsenosti žiakov obchodnej akadémie v admistrácii a v cestovnom ruchu
Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok
2017-1-SK01-KA102-035241
Learn with Happy Bunnies and other Busy Bees
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
2017-1-SK01-KA102-035242
"Prekračovanie hraníc s hudbou”
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
2017-1-SK01-KA102-035250
Cesty k bioproduktom cez návrat k tradíciám
Stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA102-035258
Kvalitná prax-úspech v živote
Obchodna akademia, Watsonova 61, Kosice
2017-1-SK01-KA102-035259
Na prax do zahraničia 3
Stredná odborná škola Jozefa Cabelku
2017-1-SK01-KA102-035260
Inovačné trendy v doprave
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentska 23, Trnava
2017-1-SK01-KA102-035261
Prax robí majstra
Stredná odborná škola polytechnická
2017-1-SK01-KA102-035273
Jazyková a odborná kvalifikácia mladých gastronómov pre ich flexibilné uplatnenie na európskom trhu práce
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
2017-1-SK01-KA102-035275
Rozšírenie praktických skúseností žiakov polygrafických odborov
Stredná odborná škola polygrafická
2017-1-SK01-KA102-035276
Lesáci v Českej republike
Spojená škola
2017-1-SK01-KA103-034909
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
2017-1-SK01-KA103-034910
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034914
Ekonomická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034916
Technická univerzita vo Zvolene
2017-1-SK01-KA103-034917
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2017-1-SK01-KA103-034918
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034925
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
2017-1-SK01-KA103-034927
Katolícka univerzita v Ružomberku
2017-1-SK01-KA103-034932
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2017-1-SK01-KA103-034934
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
2017-1-SK01-KA103-034935
Paneurópska vysoká škola n.o.
2017-1-SK01-KA103-034937
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-034942
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2017-1-SK01-KA103-034943
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034944
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-034949
Žilinská univerzita v Žiline
2017-1-SK01-KA103-034955
Prešovská univerzita v Prešove
2017-1-SK01-KA103-034961
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-034981
Trnavská univerzita v Trnave
2017-1-SK01-KA103-034989
Univerzita Komenského v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034994
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2017-1-SK01-KA103-035010
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-035011
Vysoká škola Danubius s.r.o.
2017-1-SK01-KA103-035012
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
2017-1-SK01-KA103-035017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2017-1-SK01-KA103-035019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-035043
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-035083
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2017-1-SK01-KA103-035093
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA103-035098
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA103-035159
Univerzita J. Selyeho v Komárne
2017-1-SK01-KA103-035194
WorkSpace Europe
2017-1-SK01-KA103-035243
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-035264
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
2017-1-SK01-KA104-035107
Craft for better future
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, 920 41 Leopoldov
2017-1-SK01-KA104-035131
Tieňovanie vzdelávania dospelých ľudí s postihnutím v Čechách
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
2017-1-SK01-KA104-035138
Inovácie vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov pre cudzincov
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
2017-1-SK01-KA104-035157
EFFECTIVE TEACHING/EFFECTIVE LEARNING
English in the City s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
2017-1-SK01-KA104-035170
Objavuj, zaži a zdieľaj
Jazyková škola Poprad, ulica Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
2017-1-SK01-KA104-035192
Zlepšenie zručností Teen mentorov
Dom poznania - združenie pre osobný rozvoj, Chalúpkova, 903 01 Senec
2017-1-SK01-KA104-035244
Divadlom proti radikalizmu
Nadácia Milana Šimečku, Panenská 4, 811 03 Bratislava
2017-1-SK01-KA104-035265
Učíme cudzie jazyky dospelých a aj seniorov
Jazyková škola Žilina, Veľká okružná 24, 010 01 Žilina
2017-1-SK01-KA104-035291
Mobility for Quality
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 836 63 Bratislava
2017-1-SK01-KA107-034945
Ekonomická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-034946
Univerzita Komenského v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-034947
Paneuropean University
2017-1-SK01-KA107-034985
Katolícka univerzita v Ružomberku
2017-1-SK01-KA107-034986
Trnavská univerzita v Trnave
2017-1-SK01-KA107-034991
Žilinská univerzita v Žiline
2017-1-SK01-KA107-035006
Technická univerzita vo Zvolene
2017-1-SK01-KA107-035037
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-035039
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-035108
Akadémia ozbrojených síl Generála Milana Rastislava Štefánika
2017-1-SK01-KA107-035143
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA107-035146
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2017-1-SK01-KA107-035193
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2017-1-SK01-KA107-035203
Vysoka skola Danubius s.r.o.
2017-1-SK01-KA107-035205
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2017-1-SK01-KA107-035223
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA107-035266
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
2017-1-SK01-KA107-035281
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-035282
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA109-035426
Stredná odborná škola techniky a služieb
2017-1-SK01-KA109-035429
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA109-035434
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2017-1-SK01-KA109-035438
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA109-035440
Stredná zdravotnícka škola
2017-1-SK01-KA116-034923
Stáž budúcich ekonómov v rámci EÚ
Obchodná akadémia Lučenec
2017-1-SK01-KA116-034938
Nové zručnosti - úspešná cesta do sveta práce
Stredná odborná škola stavebná,Tulipánova2, Žilina
2017-1-SK01-KA116-034950
Spoznávame stredomorskú gastronómiu- získavanie nových vedomosti a zručností
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2017-1-SK01-KA116-034960
Remeslo 2018
Stredná odborná škola drevárska, Filinskeho 7, Spišská Nová Ves
2017-1-SK01-KA116-034988
Nové príležitosti v multimédiách a umení III
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2017-1-SK01-KA116-034993
Nové trendy v odbornom vzdelávaní
Stredná priemyselná škola
2017-1-SK01-KA116-034996
Medzinárodná škola
Súkromná stredná odborná škola - Magan Szakkozepiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
2017-1-SK01-KA116-035021
Zvyšovanie odborných vedomostí a zručností žiakov Spojenej školy v Detve
Spojená škola
2017-1-SK01-KA116-035040
Vzdelávanie bez hraníc
Stredná odborná škola automobilová
2017-1-SK01-KA116-035060
Vášeň pre prax
Stredná odborná škola polytechnická
2017-1-SK01-KA116-035076
Zo školy do kancelárií 2
Obchodná akadémia Nitra
2017-1-SK01-KA116-035079
Študent - škola – mobilita
Stredná priemyselná škola
2017-1-SK01-KA116-035094
Nové odbornosti - nové cesty
Stredná odborná škola Pruské 294
2017-1-SK01-KA116-035113
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
2017-1-SK01-KA116-035114
So sklom sa vo svete nestratíš
Stredná odborná škola sklárska
2017-1-SK01-KA116-035173
Európske vzdelanie a prax
Stredná odborná škola, Lipova 8, Handlova
2017-1-SK01-KA116-035207
Zručnosti pre chemický priemysel
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2017-1-SK01-KA116-035221
Spoločné zdokonaľovanie odborných zručností – cesta ku kreatívnej práci
Stredná odborná škola informačných technológii
2017-1-SK01-KA116-035240
Rozšírenie kompetencií budúcich absolventov v krajinách EÚ.
Stredná odborná škola lesnícka
2017-1-SK01-KA116-035245
Kvalitné odborné vzdelanie - istá budúcnosť
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozepiskola, Petöfiho 2, Komárno
2017-1-SK01-KA116-035246
Prax žiakov v zahraničí zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania
Stredná odborná škola,I.Krasku 491, Púchov
2017-1-SK01-KA116-035267
„Odborná stáž žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici v členských krajinách EÚ“
Stredná zdravotnícka škola
2017-1-SK01-KA116-035283
Aktualizácia a prehlbovanie pracovných návykov študentov počas praktických mobilít
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola
2017-1-SK01-KA201-035313
Work for an Inclusive School Heritage
Súkromná obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA201-035316
CHANGE THE GROUNDS - Transforming spaces for learning activities
Strom života
2017-1-SK01-KA201-035321
Playing-2-gether: Teacher sensitivity as a basis for inclusion in preschool
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2017-1-SK01-KA201-035344
Successfully Teaching AstRonomy in Schools
Expol pedagogika s.r.o.
2017-1-SK01-KA201-035348
AFLATOT - The Baseline for Social Inclusion
Škola dokorán - Wide Open School n. o.
2017-1-SK01-KA201-035382
NTC for ALL - All I really need to know I learned in a kindergarten
Cesta fantázie/ Fantao, o.z.
2017-1-SK01-KA201-035424
Chess and Mathematics in Primary Schools
Slovenský šachový zväz
2017-1-SK01-KA202-035299
Innovative Blended Learning Toolkit for the Safe Pest Management of Honeybees
Stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA202-035375
Return on Investment of Work Based Learning and apprenticeships
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA202-035388
Education for Local Development of Rural Areas
Agentúta na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.
2017-1-SK01-KA202-035399
Inovácie v autoopravárenstve hybridov a elektromobilov
Stredná odborná škola dopravná
2017-1-SK01-KA202-035411
Quality implementation in career guidance
BKS Úspech
2017-1-SK01-KA202-035415
Harmonized Friction Stir Welding Technology Training across Europe
Výskumný ústav zváračský - priemyselný inštitút SR
2017-1-SK01-KA202-035416
e-Training of Inactive Women for Flexible Employability in the Hotel Industry & Gastronomy
Slovenská obchodná a priemyselná komora
2017-1-SK01-KA203-035352
Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní – podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov a študentiek
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA203-035402
Focusing Education on Composability, Comprehensibility and Correctness of Working Software
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA203-035412
Professional Accessible community interpreting – a gateway to migrant integration
Univerzita Komenského v Bratislave
2017-1-SK01-KA204-035310
Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb
Tradičné ľudové umelecké remeslá
2017-1-SK01-KA204-035360
Naša sila je v skúsenostiach - inovatívny vzdelávací program pre skúsenostných expertov
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
2017-1-SK01-KA204-035370
SILVER
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2017-1-SK01-KA204-035371
Acquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability
Academia Istropolitana Nova
2017-1-SK01-KA204-035385
Career Coaches for Low Qualified Adults
EUROPERSONAL & SERVIS s.r.o.
2017-1-SK01-KA204-035403
HIT - Heroes of Inclusion and Transformation
Divadlo bez domova
2017-1-SK01-KA204-035420
Age Management Uptake
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike
2017-1-SK01-KA219-035296
Healthy Generation
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
2017-1-SK01-KA219-035306
Let´s play and learn together
Základná škola s materskou školou Viliama Záborského Levicka 737 Vráble
2017-1-SK01-KA219-035307
Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov
Piaristicka spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
2017-1-SK01-KA219-035314
Tradície bez hraníc - Cesta regionálnymi kultúrami
Spojená škola
2017-1-SK01-KA219-035318
Živé umenie
Súkromná stredná umelecká škola Hodruša - Hámre
2017-1-SK01-KA219-035319
Filmmaking journey: From scratch to screen
Stredná priemyselná škola Svidnik
2017-1-SK01-KA219-035322
Zasaď strom, zasaď svoju budúcnosť
Materská škola - Óvoda
2017-1-SK01-KA219-035330
Prenosná vodná elektráreň
Gymnázium Ľudovíta Štúra
2017-1-SK01-KA219-035331
Bádatelia prírody
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
2017-1-SK01-KA219-035341
Implementácia kritického myslenia do vzdelávacích programov partnerských škôl ako odpoveď na aktuálne výzvy modernej Európy
Cirkevná spojená škola
2017-1-SK01-KA219-035366
Money matters
Gymnázium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
2017-1-SK01-KA219-035367
WATER = Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation
Základná škola A. Sládkoviča Sliač
2017-1-SK01-KA219-035372
TO TEACH IS TO LEARN - USING LITERATURE IN A CREATIVE EDUCATION AS A MULTIDIRECTIONAL PATH TO SKILLS DEVELOPMENT
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2017-1-SK01-KA219-035391
Projektové vyučovanie pre lepšie uplatnenie na trhu práce
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2017-1-SK01-KA219-035392
Spielend neues lernen
Základná škola, Wolkerova v Bardejove
2017-1-SK01-KA219-035394
Robotika je hra
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
2017-1-SK01-KA219-035396
Československá vzájomnosť v umeleckých remeslách
Súkromná stredná umelecká škola
2017-1-SK01-KA219-035397
Think Globally, Act Locally!
Základná škola, Ul. sv. Michala 42
2017-1-SK01-KA219-035404
Národné parky ako žívé učebne
Súkromné gymnázium
2017-1-SK01-KA219-035406
Ahojte, som Váš nový učiteľ
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
2017-1-SK01-KA219-035407
Migration and refugee crisis from the students´ point of view
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
2017-1-SK01-KA219-035422
Európske olympijské hry
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2017-1-TR01-KA219-045826_2
C.A.R.E. ''Caretaking And Reproductive Education''
Sukromna materska skola no.
2017-1-UK01-KA219-036766_2
Unity 2017
Zakladna skola kniezata Pribinu, Andreja Sulgana 1, Nitra
2018-1-AT01-KA229-039261_2
Centrope: Schulen als InnovationsträgerInnen
Gymnazium Imre Madacha s vyucovacim jazykom madarskym - Madach Imre Magyar Tanitasi Nyelvu Gimnazium, Slnecna 2, Samorin - Somorja
2018-1-CZ01-KA229-047985_5
EDGE (Equality, Diversity, Gender, Education)
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
2018-1-CZ01-KA229-047988_2
Visualisation of Emotions of Classical Drama
Stredna priemyselna skola Jozefa Murgasa
2018-1-CZ01-KA229-047989_3
„CHRÁNÍME SI EVROPU“
Spojena skola
2018-1-CZ01-KA229-048025_3
3D Aids for Handicapped Children
Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
2018-1-CZ01-KA229-048045_2
Česko-slovenský výchovně vzdělávací program vedoucí ke zlepšení životního stylu
Sukromne sportove gymnazium, Kalinciakova 87 Zvolen
2018-1-CZ01-KA229-048050_2
Učme se číst, čtením se učme
Gymnazium Pavla Jozefa Safarika - Pavol Jozef Safarik Gimnazium
2018-1-CZ01-KA229-048077_4
Security in ICT
Obchodna akademia, Watsonova 61, Kosice
2018-1-CZ01-KA229-048083_2
Zůstat naživu
Stredna zdravotnicka skola, Lichardova 1, Skalica
2018-1-CZ01-KA229-048100_2
Mosty mezi školou a životem
Zakladna skola
2018-1-CZ01-KA229-048106_2
Tracking the Common Heritage Steps
Zakladna skola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
2018-1-CZ01-KA229-048129_2
Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
2018-1-CZ01-KA229-048155_3
Freedom - commonplace or privilege? Life without freedom - different places, different people, different periods
Stredna odborna skola, Namestie SNP 5, Partizanske
2018-1-CZ01-KA229-048209_4
Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us
Sukromna stredna umelecka skola filmova
2018-1-DE03-KA229-047227_5
Don't be afraid of math
Zakladna skola
2018-1-DE03-KA229-047240_3
Streitschlichter an Schulen
United School of St. Frantisek Assisky
2018-1-DE03-KA229-047380_2
We are where we live?!
Stredna odborna skola technicka, Kukucinova 23, Kosice
2018-1-DE03-KA229-047385_4
Childhood in a box
Zakladna skola, Nabrezna 845/17, Kysucké Nové Mesto
2018-1-DE03-KA229-047405_3
Stärkung der europäischen Identität durch unser gemeinsames kulturelles Erbe
Gymnázium Jána Adama Raymana
2018-1-DE03-KA229-047450_2
Wald 3.0 - Unser Naturerbe
Sukromne gymnazium Zeleziarne Podbrezova
2018-1-DE03-KA229-047493_3
Conservation of food
Zakladna skola s materskou skolou Demandice
2018-1-DK01-KA229-047116_3
Preventing Radicalism among European Pals
Gymnazium Myjava
2018-1-EL01-KA229-047759_4
Let's unite to be unique
Zakladna skola s materskou skolou, Skolska 71/3, Lokca
2018-1-EL01-KA229-047845_3
Food Ethos EDucation in Schools
Stredna zdravotnicka skola, Moyzesova 17, Kosice
2018-1-ES01-KA229-050020_4
Highway to Health
Cirkevna spojena skola
2018-1-ES01-KA229-050278_4
El patrimonio hidrológico en mapas digitales
Gymnázium
2018-1-ES01-KA229-050290_5
DIVERSIDAD DE CULTURAS, UNA EUROPA
Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
2018-1-ES01-KA229-050562_3
Euro Actívate en verde!!!
Zakladna skola s materskou skolou Trnkova 1, 851 10 Bratislava - Jarovce
2018-1-ES01-KA229-050651_3
Sustainable diets
Gymnazium Jana Chalupku
2018-1-ES01-KA229-050952_4
Let's Celebrate, Learn, Accept, Play
Zakladna Skola Park Angelinum 8, Kosice
2018-1-FR01-KA229-047676_5
As-tu soif ?
Sukromna Spojena skola EDUCO
2018-1-FR01-KA229-047847_5
Empowering Mathematics Acquisition Through Handy Softwares
Stredna odborna skola elektrotechnicka, Sibirska 1, Trnava
2018-1-FR01-KA229-048082_3
Culture In Action
Hotelová akadémia
2018-1-HR01-KA229-047503_3
European School Post
Zakladna skola s materskou skolou Zeliarska 4, Kosice
2018-1-HU01-KA229-047862_5
Mesével Együtt Segítsük az Egészséget!
Zakladna skola s materskou skolou Davida Maszarosa - Meszaros David Alapiskola es Ovoda, Skolsky objekt c. 888, Velka Maca - Nagymacsed
2018-1-IS01-KA229-038806_4
THE EFFECTIVENESS OF LEARNING THROUGH SPORTS AND OUTDOOR ACTIVITIES for SEN STUDENTS
Stredna odborna skola elektrotechnicka, Sibirska 1, Trnava
2018-1-IT02-KA229-048027_3
Getting Equipped for Europe
SPOJENA SKOLA TVRDOSIN
2018-1-IT02-KA229-048121_3
Traditions Include Values
Zakladna skola, Haniska 290
2018-1-IT02-KA229-048198_3
Conoscersi meglio a tavola. Tradizioni e identità.
Zakladna skola Domaniza 103
2018-1-IT02-KA229-048309_2
Culture and work in Europe
Stredna priemyselna skola, Bzinska 11, Nove Mesto nad Vahom
2018-1-IT02-KA229-048426_3
Discovering european heritage through cultural routes
Gymnazium, Ul. 1. maja 8, Malacky
2018-1-NL01-KA229-038928_4
Be aware of and Protect Nature
Zakladna skola,Kudlovska 11,Humenne
2018-1-NL01-KA229-038962_5
Dance through Europe: an exchange of pupils and ideas between five dance schools in Europe
Sukromne konzervatorium, Zadielska 12, Kosice
2018-1-NL01-KA229-039073_5
How to be a youngster in the 21st century
Základná skola,Ul. pohranicná 9, Komárno
2018-1-PL01-KA229-050561_3
Vision, Opinions, Interests and Creativity from European Schools
Gymnazium - Gimnazium, Horesska 18, Kralovsky Chlmec
2018-1-PL01-KA229-050646_2
"Wychowanie przez czytanie"
Zakladna skola Sandora Petofiho s vyucovacim jazykom madarskym - Petofi Sandor Alapiskola c.494 Kamenin - Kemend
2018-1-PL01-KA229-050760_6
From the classrooms to the real world
Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča
2018-1-PL01-KA229-050762_2
Google oferuje aplikacje do lekcji
Stredna odborna skola elektrotechnicka, Sibirska 1, Trnava
2018-1-PL01-KA229-051240_4
Little steps make a big difference. Together, we care for our home.
Zakladna skola Dargovskych hrdinov 19
2018-1-PT01-KA229-047400_2
WE ARE BETTER FRIENDS WITH OUR STORIES
Zakladna skola Stefana Smalika
2018-1-RO01-KA229-049543_5
Traditions and customs - promoters of interculturality in the 21st century
Základná skola s materskou skolou Józsefa Kármána s vyucovacím jazykom madarským Lucenec Kármán József Alapiskola és Óvoda Lucenec
2018-1-SE01-KA229-039094_2
We are different, we are same, a project about diversity
Stredna umelecka skola, Vodarenska 3, Presov
2018-1-SI01-KA229-047110_4
Pozabljene igre - nepozabno igranje
ZS LIPANY, KOMENSKEHO 113
2018-1-SK01-KA101-045827
Medzinárodný program rozvoja učiteľov
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
2018-1-SK01-KA101-045828
Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2018-1-SK01-KA101-045829
Učme sa navzájom
Základná škola s materskou školou
2018-1-SK01-KA101-045831
Učenie zručností potrebných v 21. storočí
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
2018-1-SK01-KA101-045832
Moderne a efektívne
Hotelová Akadémia Otta Brucknera Kežmarok
2018-1-SK01-KA101-045847
Angličtina je jednoduchá
Základná škola, Školská 297, Jaklovce
2018-1-SK01-KA101-045848
Visit, learn and implement
Základná škola Nad Medzou
2018-1-SK01-KA101-045858
Neučíme pre školu, ale pre život
Základná škola Hlinné
2018-1-SK01-KA101-045867
New managment ERA
Gymnázium bilingválne
2018-1-SK01-KA101-045872
Chceme vedieť viac
Obchodná akadémia Nitra
2018-1-SK01-KA101-045890
Aktívni žiaci potrebujú aktívnych učiteľov
Základná škola, Hlavná 375/26 01302 Gbeľany
2018-1-SK01-KA101-045907
Implementácia prvkov civilnej ochrany vo vyučovacom procese na základnej škole
Základná škola Komenského 2, Svit
2018-1-SK01-KA101-045910
Krok za krokom k profesionálnemu a jazykovému rozvoju
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
2018-1-SK01-KA101-045916
Tí čo učia sa nikdy nesmú prestať učiť
Spojená škola sv. Františka z Assisi
2018-1-SK01-KA101-045919
Profesijný rast a sebarozvoj učiteľa - cesta zvyšovania kvality školy
Spojená škola Tvrdošín
2018-1-SK01-KA101-045922
Moderný učiteľ nemeckého a anglického jazyka
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske
2018-1-SK01-KA101-045923
Better teachers, better students
Cirkevná spojená škola
2018-1-SK01-KA101-045924
Investícia do učiteľov - investícia do budúcnosti
Gymnázium Antona Bernoláka
2018-1-SK01-KA101-045927
Snažíme sa odovzdať žiakom viac.
Spojená škola
2018-1-SK01-KA101-045928
Motivovaní učitelia
Stredná priemyselná škola
2018-1-SK01-KA101-045930
Angličtina - jazyk technikov
Stredná odborná škola drevárska
2018-1-SK01-KA101-045933
„Inovatívne a kreatívne v materskej škole“
Materská škola
2018-1-SK01-KA101-045934
Otvorme sa novým edukačným príležitostiam pre učiteľov
Gymnázium
2018-1-SK01-KA101-045935
Poďme pekne spolu zmeniť našu školu!
Základná škola
2018-1-SK01-KA101-045939
Podpora jazykových a metodických kompetencií učiteľov anglického jazyka pre vyučovanie úrovne C1 SERR a prípravu žiakov na vstup do medzinárodného akademického a kariérneho prostredia
Evanjelická spojená škola
2018-1-SK01-KA101-045940
Kráčame s integráciou ruka v ruke
Spojená škola internátna
2018-1-SK01-KA101-045942
Kompetenzen offnen Türen in eine bessere Zukunft
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355
2018-1-SK01-KA101-045951
Otvorená škola
Základná škola Pavla Dobšinského
2018-1-SK01-KA101-045956
eLearn
Základná škola Štefana Šmálika
2018-1-SK01-KA101-045957
Medzikultúrne výmenné projekty v Európe - zlepšovanie projektového riadenia
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
2018-1-SK01-KA101-045958
Anglický jazyk pre všetkých
Základná škola S. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, 97901 Rimavská Sobota
2018-1-SK01-KA101-045961
Vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov a implementácia metódy CLIL do vyučovacieho procesu
Stredná pedagogická škola
2018-1-SK01-KA101-045964
Moderný manažment v materských školách
Mesto Martin
2018-1-SK01-KA101-045971
Matematika a pohyb
Základná skola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalite 729
2018-1-SK01-KA101-045976
Zelené Smolenice = zelená pre pochopenie, komunikáciu a starostlivosť. Máme pochopenie, pretože komunikujeme. Komunikujeme, pretože nám na tom záleží.
Základná škola s MŠ
2018-1-SK01-KA101-045983
Boj proti zlyhaniu vo vzdelávaní
Špeciálna základná škola internátna
2018-1-SK01-KA101-045984
Grammar school Opatovská and its improvement of project management skills for cross-cultural exchange projects in Europe
Gymnázium Opatovská cesta 7
2018-1-SK01-KA101-045985
Zlepšenie integrácie žiakov so špeciálnymi potrebami bilingválneho vzdelávania
Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru 1
2018-1-SK01-KA101-045990
Škola pre každého-škola pre všetkých
Základná škola Zemplínska Široká
2018-1-SK01-KA101-045991
M.O.R.E. vzdelávania - Moderné - Otvorené - Relevantné - Efektívne
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava
2018-1-SK01-KA101-045992
Inovatívnosť a flexibilita - záruka kvality vzdelávania
Gymnázium
2018-1-SK01-KA101-045998
Úspešná škola
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
2018-1-SK01-KA101-046007
Radosť pracovať, radosť učiť sa
Základná škola Limbová 30, Žilina
2018-1-SK01-KA101-046008
Tímové riadenie - základ modernej školy
Základná škola s materskou školou Častá
2018-1-SK01-KA101-046010
Spoločne v Európe
Gymnázium Milana Rúfusa
2018-1-SK01-KA101-046013
Záleží nám na kvalite vzdelávania
ZŠ s MŠ 1.Československého armádneho zboru
2018-1-SK01-KA101-046018
Špeciálne potreby bez hraníc
Spojená škola internátna,Sama Chalúpku 315/16, Kremnica 96701
2018-1-SK01-KA101-046021
TEAMS - Trendy edukačnej a manažérskej spolupráce
Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
2018-1-SK01-KA101-046023
Spoznanie predškolskej výchovy v Českej republike
Materská škola - Óvoda
2018-1-SK01-KA101-046024
Inovatívne k lepším výsledkom vo vzdelávaní
ZŠ s MŠ Školská 49
2018-1-SK01-KA101-046026
Vzdelanie - kľúč k našej budúcnosti
Gymnázium
2018-1-SK01-KA101-046027
Modernizácia výučby medzinárodnými skúsenosťami
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
2018-1-SK01-KA101-046032
IKT a dostupné webové nástroje vo vzdelávaní: Ďalší spôsob vyučovania a učenia sa
Základná škola s materskou školou Habovka
2018-1-SK01-KA101-046039
Integrácia odborných ekonomických predmetov a anglického jazyka v bilingválnej forme vzdelávania
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA101-046043
Hravo s angličtinou v materskej škole
Materská škola, Ul.1.mája c.4, 969 01 Banská Štiavnica
2018-1-SK01-KA101-046045
Angličtina - most k porozumeniu
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
2018-1-SK01-KA101-046049
Otvárame dvere k úspechu a spolupráci
Základná škola s materskou školou MPCL 35 Brezno
2018-1-SK01-KA101-046052
Nepretržité vzdelávanie učiteľov = žiaci pripravení pre život v globálnom svete
Základná škola Jozefa Horáka
2018-1-SK01-KA101-046056
Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov cudzích jazykov
Stredná odborná škola elektrotechnická
2018-1-SK01-KA101-046067
Creating an inclusive learning environment at Basic school in Kurima
Základná škola v Kurime
2018-1-SK01-KA101-046072
Okno do Európy pre dobronivské materinky
Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Školská 447/3, 962 61 Dobrá Niva
2018-1-SK01-KA101-046073
Učiteľka materskej školy v dnešnej dynamickej spoločnosti
ZŠ s MŠ Gbely
2018-1-SK01-KA101-046076
Rozvoj jazykových kompetencií učiteľom so zameraním na bilingválne vyučovanie
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
2018-1-SK01-KA101-046080
Internacionalizácia školy cez vzdelávajúcich sa pedagógov
SSOŠ Hliník nad Hronom
2018-1-SK01-KA101-046088
Dotkni sa jazyka
E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
2018-1-SK01-KA101-046094
Zlepšovanie jazykových kompetencií učiteľov a zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka
Základná škola Komenského 6
2018-1-SK01-KA101-046095
CLIL and Creative Teaching Strategies
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
2018-1-SK01-KA101-046097
S technológiami na ceste k lepším zajtrajškom
Základná škola, Martinská 20, Žilina 01008
2018-1-SK01-KA101-046103
Učenie je skvelá hra, alebo ako implementovať široké spektrum aktivizujúcich metód na vyučovaní
Základná škola
2018-1-SK01-KA101-046110
Chceme vedieť viac!
Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
2018-1-SK01-KA101-046113
Dajme škole nový rozmer
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2018-1-SK01-KA101-046114
Tvorivý učiteľ = úspešnejší žiak
Základná škola s materskou školou Bzovík 136
2018-1-SK01-KA101-046115
Zlepšovanie komunikačných zručností učiteľov
Spojená škola
2018-1-SK01-KA101-046116
Bez bariér
Základná škola Hlavná 121 Gelnica
2018-1-SK01-KA101-046119
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Materská škola Gyňov
2018-1-SK01-KA101-046126
Ďalšie rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov jazykov
Základná škola Dr. J. Dérera
2018-1-SK01-KA101-046130
Rozvoj profesijného rastu pedagogického zamestnanca .
Materská škola
2018-1-SK01-KA101-046132
Učenie sa a využívanie nových metód a technológii vo vyučovaní
Základná škola
2018-1-SK01-KA101-046134
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Materská škola
2018-1-SK01-KA101-046135
GAV GOES CLIL
Gymnázium Andreja Vrábľa Levice
2018-1-SK01-KA101-046137
Zlepšenie kvality školy v oblasti výučby cudzích jazykov a klímy školy
Gymnázium Mikuláša Kováča
2018-1-SK01-KA101-046140
"Let´s teach 4Cs – Content, Communication, Cognition and Culture by CLIL"
Stredná priemyselná škola stavebná
2018-1-SK01-KA101-046144
Spolu sa učíme
Základná škola s MŠ J.A.Komenského
2018-1-SK01-KA101-046147
Učíme sa navzájom
Materská škola Braväcovo
2018-1-SK01-KA101-046149
Vzdelanie lídrov - cesta k udržateľným zlepšeniam
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2018-1-SK01-KA101-046158
Dobrý učiteľ - tajomstvo jeho úspechu
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
2018-1-SK01-KA101-046161
Moderná európska škola
Gymnázium Ľ. Štúra
2018-1-SK01-KA101-046163
Minútová motivácia
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA101-046166
Prvý krok k inakosti
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad
2018-1-SK01-KA101-046168
Rozdiely nás spájajú
Stredná odborná škola podnikania
2018-1-SK01-KA101-046176
Mobilita učiteľov za účelom skvalitnenia vyučovanie jazykov na škole s možnosťou vytvárania nových partnerstiev a následnej mobility žiakov
Základná škola s materskou školou Bobrov
2018-1-SK01-KA101-046191
"Povedz ak vieš, aby aj iní vedeli" - zážitkové učenie v prírodovedných predmetoch na prvom stupni základnej školy
Základná škola
2018-1-SK01-KA101-046198
Medzinárodnými skúsenosťami k lepšej kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu a riadenia základnej školy
Základná škola Nesluša
2018-1-SK01-KA101-046202
Učíme sa navzájom
Materská škola Ul.Dr. Jánskeho 8 Žiar nad Hronom
2018-1-SK01-KA101-046210
Developing teaching skills
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné 967
2018-1-SK01-KA101-046213
Be a social and professional school with the help of Erasmus+
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
2018-1-SK01-KA101-046217
Nových vedomostí a skúsenosti nikdy nie je dosť
Materská škola Budkovce
2018-1-SK01-KA101-046221
Creating Multicultural and Inclusive School Environment
Základná škola Rázusova 2260 Čadca 02201
2018-1-SK01-KA101-046222
Zdokonaľovanie učiteľských zručností
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
2018-1-SK01-KA101-046223
Vzdelaná mládež - lepšia budúcnosť
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
2018-1-SK01-KA101-046224
My way - Urobme to po svojom
Gymnázium
2018-1-SK01-KA101-046225
Cudzí jazyk v prostredí stredoškolského vzdelávania ako základ výučby všetkých predmetov
Súkromné gymnázium
2018-1-SK01-KA101-046230
Zlepšenie kvality bilingválnej výučby prírodovedných predmetov
Gymnázium sv. Moniky
2018-1-SK01-KA101-046231
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania II.
Súkromná stredná umelecká škola
2018-1-SK01-KA101-046250
Rozprávanie je ľahké
Základná škola Janka Kráľa
2018-1-SK01-KA101-046251
Zlepšenie kompetencií učiteľov
Spojená škola
2018-1-SK01-KA101-046254
Učiteľ budúcnosti
Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
2018-1-SK01-KA101-046255
Seminár pre pedagógov materských škôl
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
2018-1-SK01-KA101-046266
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Materská škola
2018-1-SK01-KA101-046269
Zlepšovanie profesijných kompetencií
Základná škola, Wolkerova v Bardejove
2018-1-SK01-KA102-045833
Za novými zručnosťami do Európy
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA102-045844
Implementácia odbornej praxe v zahraničí v procese skvalitňovania odborného vzdelávania II.
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
2018-1-SK01-KA102-045860
Rozvíjaj a zdieľaj svoje zručnosti a skúsenosti pre európske profesie v zahraničí
Technická akadémia
2018-1-SK01-KA102-045869
Rozvíjame reálne zručnosti ekonómov a manažérov turizmu v celej Európe
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA102-045871
Skúsenosti, tvorivosť, aktivita - Erasmus+ naučí ťa!
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
2018-1-SK01-KA102-045873
IV. Europrax- záruka úspechu v budúcnosti
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA102-045874
2.Odborné výzvy zajtrajška v zahraničí
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer
2018-1-SK01-KA102-045877
ODBORNÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI Z EURÓPY II
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
2018-1-SK01-KA102-045879
Odborníci pre Európu IV.
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
2018-1-SK01-KA102-045880
Rozvoj a vzdelávanie hotelovej akadémie v turistickej Budapešti
SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
2018-1-SK01-KA102-045881
Praktické zručnosti študentov strednej školy v reálnom pracovnom prostredí
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
2018-1-SK01-KA102-045882
Praxou k zamestnaniu
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Gresákova 1, 040 01 Košice
2018-1-SK01-KA102-045887
Špeciálna výučba za hranicami
Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč
2018-1-SK01-KA102-045889
Sicília na stole
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2018-1-SK01-KA102-045897
"Umenie spája"
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
2018-1-SK01-KA102-045899
Zvyšovanie kvality praktickej prípravy žiakov SPŠD
Stredná priemyselná škola dopravná
2018-1-SK01-KA102-045901
Získavajme praktické odborné zručnosti v zahraničí
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA102-045908
Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce
Hotelová akadémia
2018-1-SK01-KA102-045912
Poznávajme prax v iných krajinách 2
Obchodná akadémia, Nevädzova 3, 820 07 Bratislava
2018-1-SK01-KA102-045938
Erasmus + - šanca odborného rozvoja pre najlepších
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2018-1-SK01-KA102-045946
Vocational practice of VET learners from Mostová and its positive effects for disadvantaged young people
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom madarským - Magán Szakközépiskola
2018-1-SK01-KA102-045959
Spoznávajme prácu zdravotníckych asistentov v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA102-045975
Prax inovatívne
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA102-045977
Kvalita odborného vzdelávania a prípravy mladých gastronómov otvára brány európskeho trhu práce
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2018-1-SK01-KA102-045978
Turiec do Európy, Európa do Turca 2018
K.A.B.A. Slovensko
2018-1-SK01-KA102-045982
Mládež v praxi
Stredná odborná škola polytechnická
2018-1-SK01-KA102-046002
Zvýšenie šancí študentov OA na trhu práce
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA102-046014
Moje budúce povolanie - moje hobby.
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
2018-1-SK01-KA102-046015
Mobilitou k rozvoju odborných kompetencií v zdravotníckych odboroch
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta
2018-1-SK01-KA102-046019
Získajme odborné zručnosti v Európe
Hotelová akadémia
2018-1-SK01-KA102-046022
Young Veterinarians Work for Europe
Stredná odborná škola veterinárna
2018-1-SK01-KA102-046031
Zvyšujeme kvalitu odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2018-1-SK01-KA102-046036
Od praxe k zamestnaniu 2
Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, Levice 934 40
2018-1-SK01-KA102-046040
INTERNACIONALIZÁCIOU ROZŠIRUJEME ODBORNÉ KOMPETENCIE
Stredná odborná škola Gemerská 1 Košice
2018-1-SK01-KA102-046042
Zlepšiť úroveň nadobudnutých vedomostí a zručností zdravotníckych asistentov v duchu hodnôt Boromejskej starostlivosti (spoločne, zodpovedne, s účinnou láskou)
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
2018-1-SK01-KA102-046050
Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast učiteľov odborných predmetov v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA102-046053
Prax z nás robí majstrov
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
2018-1-SK01-KA102-046055
Technické zručnosti v praxi
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
2018-1-SK01-KA102-046060
Zahraničná pracovná skúsenosť pre lepšiu kariéru
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
2018-1-SK01-KA102-046062
Zvyšovanie odborných zručností v zahraničí
Stredná odborná skola, Námestie SNP 5, Partizánske
2018-1-SK01-KA102-046084
Obchodná prax v EU
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkovičca, Sklenárova 1, 82109 Bratislava
2018-1-SK01-KA102-046085
Prax dopravákov pre potreby praxe II
Stredna priemyselná škola dopravná
2018-1-SK01-KA102-046087
Nové skúsenosti v ošetrovateľskej starostlivosti
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA102-046090
Mobilitou k úspešnému podnikaniu
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
2018-1-SK01-KA102-046091
Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe
Sukromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová
2018-1-SK01-KA102-046093
Medzinárodné odborné vzdelávanie zamerané na železničnú dopravu a oblasť elektrotechniky
Stredná odborná škola dopravná
2018-1-SK01-KA102-046098
FotoRiga
Súkromná Stredná Umelecká Škola Animovanej Tvorby
2018-1-SK01-KA102-046105
III. SOS ERASMUS - naša jediná šanca
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközepiskola, Ul.1.mája 1, Hurbanovo
2018-1-SK01-KA102-046111
Učenie sa praxou
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
2018-1-SK01-KA102-046118
Európska mobilita
Stredná odborná škola,Pod amfiteátrom 7, Levice
2018-1-SK01-KA102-046127
Zvýšme odbornosť v zahraničí
Stredná odborná škola
2018-1-SK01-KA102-046136
Mechatronik na Slovensku a v zahraničí
Spojená škola
2018-1-SK01-KA102-046142
Čelíme výzvam vo svete práce
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA102-046148
ART - MULTIKULTÚRA - TALENT - rozšírenie odborných kompetencií žiakov umeleckých odborov
Stredná odborná škola
2018-1-SK01-KA102-046157
Európske trendy v zdravotníckych profesiách
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
2018-1-SK01-KA102-046169
Nové zručnosti lesákov získaných v Česku
Spojená škola
2018-1-SK01-KA102-046170
LEADER IN LEATHER
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
2018-1-SK01-KA102-046171
Odborná prax v zahraničí – cesta pre uplatnenie na európskom trhu práce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
2018-1-SK01-KA102-046182
Elektrikár 21. storočia
Stredná odborná škola polytechnická
2018-1-SK01-KA102-046184
Praxou zlepšíme teoretické vedomosti
Stredná odborná škola technická
2018-1-SK01-KA102-046185
Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy 2018
RESTART
2018-1-SK01-KA102-046189
Rozšírme si obzory
Stredná odborná škola
2018-1-SK01-KA102-046192
Kvalitná prax- úspešné uplatnenie sa na trhu práce
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
2018-1-SK01-KA102-046196
Podnikáme za hranicami
Stredná odborná škola podnikania
2018-1-SK01-KA102-046199
Zdravotnícky asistent a svet práce
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA102-046201
Odborná prax v ČR
Stredná odborná škola, Komenského 16. Lipany
2018-1-SK01-KA102-046203
Rozvoj remeselných zručností a umeleckej invencie v modernom výtvarnom ponímaní
Stredná priemyselná škola Svidník
2018-1-SK01-KA102-046205
Cestou objavovania európskeho kultúrneho dedičstva k osobnému rastu v umení dnes
Stredná umelecká škola Kežmarok
2018-1-SK01-KA102-046206
Grafika nás spája
Spojená škola
2018-1-SK01-KA102-046211
ERASMUS PLUS U NÁS
Stredná odborná škola Hnúšťa
2018-1-SK01-KA102-046219
Zahraničné skúsenosti pre žiakov strednej školy - jazyk, práca, zamestnanie
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
2018-1-SK01-KA102-046232
Rozvoj jazykových a odborných kompetencií mladých gastronómov- cesta k úspechu na trhu práce
Spojená škola
2018-1-SK01-KA102-046233
Vedomosti pre život
Škola úžitkového výtvarníctva
2018-1-SK01-KA102-046237
Podpora vzdelávania a praxe pre žiakov v oblasti učiteľstva a vychovávateľstva
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
2018-1-SK01-KA102-046256
Lepšie vzdelanie, lepšia budúcnosť. Získanie profesijných kompetencií žiakov a učiteľov strednej odbornej školy strojníckej praxou v zahraničí.
Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2 Povazska Bystrica
2018-1-SK01-KA102-046259
Rozšírenie praktických skúseností žiakov polygrafických odborov II.
Stredná odborná škola polygrafická
2018-1-SK01-KA103-045835
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
2018-1-SK01-KA103-045836
Ekonomická univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045838
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o.
2018-1-SK01-KA103-045839
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2018-1-SK01-KA103-045840
Katolícka univerzita v Ružomberku
2018-1-SK01-KA103-045843
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2018-1-SK01-KA103-045845
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2018-1-SK01-KA103-045846
Žilinská univerzita v Žiline
2018-1-SK01-KA103-045851
Paneurópska vysoká škola
2018-1-SK01-KA103-045852
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2018-1-SK01-KA103-045853
Akadémia policajného zboru v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045854
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2018-1-SK01-KA103-045856
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2018-1-SK01-KA103-045857
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045862
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2018-1-SK01-KA103-045868
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2018-1-SK01-KA103-045891
Prešovská univerzita v Prešove
2018-1-SK01-KA103-045902
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045904
Trnavská univerzita v Trnave
2018-1-SK01-KA103-045911
Bratislavská medzinárodna škola liberálnych štúdií, n.o.
2018-1-SK01-KA103-045918
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
2018-1-SK01-KA103-045929
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2018-1-SK01-KA103-045931
Technická univerzita v Košiciach
2018-1-SK01-KA103-045936
Technická univerzita vo Zvolene
2018-1-SK01-KA103-045954
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045955
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045962
Univerzita Komenského v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045969
Univerzita J. Selyeho
2018-1-SK01-KA103-046003
WorkSpace Europe
2018-1-SK01-KA103-046063
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2018-1-SK01-KA103-046151
Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach
2018-1-SK01-KA103-046152
Vysoká škola Danubius s.r.o.
2018-1-SK01-KA103-046234
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2018-1-SK01-KA104-045903
Výučba pokročilých študentov
SMART - School of English s. r.o.
2018-1-SK01-KA104-045925
Modern and interdisciplinary career guidance in all sectors
Združenie pre karierové poradenstvo a rozvoj kariéry
2018-1-SK01-KA104-045979
Building bridges
the Bridge
2018-1-SK01-KA104-045987
Chyť svoj sen.
Spoločnost priateľov francúzskeho jazyka
2018-1-SK01-KA104-046046
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov nemeckého jazyka
International House Bratislava, s.r.o.
2018-1-SK01-KA104-046054
GROW Responsibly
Vages-grow, n.o.
2018-1-SK01-KA104-046112
HAPPY SCHOOL 2020
HARMONY ACADEMY s.r.o.
2018-1-SK01-KA104-046174
Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov
Univerzita Komenského v Bratislave
2018-1-SK01-KA104-046208
Vzdelávajme sa, aby sme lepšie vzdelávali
Človek v ohrození, n.o.
2018-1-SK01-KA104-046209
Spoznávanie Národnej knižnice Českej republiky
Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou
2018-1-SK01-KA104-046240
Ako donútiť študentov rozprávať
SpeakUp
2018-1-SK01-KA104-046249
Tancom po Európe
Komorný folklórny súbor Szöttes Kamara Néptáncegyüttes
2018-1-SK01-KA104-046260
O krok ďalej
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
2018-1-SK01-KA104-046268
Zlepšenie kvality vyučovania a zvýšenie motivácie lektorov a študentov
Interlinguacentrum s.r.o.
2018-1-SK01-KA107-045906
Ekonomická univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA107-045913
Paneurópska vysoká škola
2018-1-SK01-KA107-045937
Prešovská univerzita v Prešove
2018-1-SK01-KA107-045941
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2018-1-SK01-KA107-045949
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA107-045960
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2018-1-SK01-KA107-045965
Trnavská univerzita v Trnave
2018-1-SK01-KA107-045968
Univerzita Komenského v Bratislave
2018-1-SK01-KA107-046016
Akadémia ozbrojených síl Gen. M.R. Štefánika
2018-1-SK01-KA107-046051
Technická univerzita v Košiciach
2018-1-SK01-KA107-046079
Technická univerzita vo Zvolene
2018-1-SK01-KA107-046082
Katolícka univerzita v Ružomberku
2018-1-SK01-KA107-046092
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2018-1-SK01-KA107-046122
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2018-1-SK01-KA107-046156
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2018-1-SK01-KA107-046175
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
2018-1-SK01-KA107-046228
WorkSpace Europe
2018-1-SK01-KA107-046229
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
2018-1-SK01-KA107-046235
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
2018-1-SK01-KA107-046245
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2018-1-SK01-KA109-046417
K.A.B.A. Slovensko
2018-1-SK01-KA109-046425
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2018-1-SK01-KA116-045841
Európska mobilita žiakov Spojenej školy Detva
Spojená škola
2018-1-SK01-KA116-045842
Stredomorská kuchyňa- rozvoj odborných zručností
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2018-1-SK01-KA116-045849
Remeslo 2019
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
2018-1-SK01-KA116-045865
Kvalitné odborné vzdelanie – kľúč k úspechu
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozepiskola, Petofiho 2, Komarno
2018-1-SK01-KA116-045914
„Medzinárodná mobilita žiakov Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici v členských krajinách EÚ“
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA116-045917
Európska pridaná hodnota v OVP
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Rimavská Sobota
2018-1-SK01-KA116-045920
Medzinárodná odborná prax
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
2018-1-SK01-KA116-045932
Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlova
2018-1-SK01-KA116-045943
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA116-045945
Mobility v Európe - Aká Fantastická Skúsenosť!
Obchodná akadémia Lučenec
2018-1-SK01-KA116-045950
Lepšie pracovné príležitosti vďaka odbornej praxi v zahraničí
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA116-045963
Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu
Stredná odborná škola stavebná,Tulipánova2, Žilina
2018-1-SK01-KA116-045967
Nové odbornosti - nové cesty II
Stredná odborná škola Pruské 294
2018-1-SK01-KA116-045972
Európsky farmár
Stredná odborná škola polytechnická
2018-1-SK01-KA116-046029
Nové príležitosti v multimédiách a umení IV
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2018-1-SK01-KA116-046037
Vzdelávanie v krajinách EÚ zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania
Stredná odborná škola,I.Krasku 491, Púchov
2018-1-SK01-KA116-046041
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU II.
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
2018-1-SK01-KA116-046047
Kľúč k vzdelávaniu mládeže
Stredná priemyselná škola
2018-1-SK01-KA116-046058
Rozvoj odborných kompetencií v službách a remeslách
Stredná odborná škola techniky a služieb
2018-1-SK01-KA116-046117
Spojenie-prax-škola
Stredná priemyselná škola
2018-1-SK01-KA116-046159
Európske skúsenosti vytvárajú nové príležitosti
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2018-1-SK01-KA116-046162
Zručnosti pre všetkých
Obchodná akadémia Nitra
2018-1-SK01-KA116-046193
Sklárske remeslo
Stredná odborná škola sklárska
2018-1-SK01-KA116-046200
Rozvíjanie odborných vedomostí a zručností študentov SOŠ Šaľa prostredníctvom realizácie praktických mobilít
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2018-1-SK01-KA116-046212
Kvalitnou a profesionálnou prácou v každom odbore spoločne budujeme modernú Európu
Stredná odborná škola informačných technológií
2018-1-SK01-KA116-046246
Vzdelávaním v krajinách EÚ k profesionalite absolventov.
Stredná odborná škola lesnícka
2018-1-SK01-KA201-046309
Innovative approaches for fostering climate education in primary schools
EKOrast
2018-1-SK01-KA201-046312
BIOPROFILES - Implementation of practical environmental education in schools
INAK
2018-1-SK01-KA201-046316
Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2018-1-SK01-KA201-046344
Kurikulum pre kultúrnu a sociálnu diverzitu v predškolskom vzdelávaní
Trnavská univerzita v Trnave
2018-1-SK01-KA202-046271
Let’s have fun with the business start-up
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2018-1-SK01-KA202-046302
Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní
Spojená škola
2018-1-SK01-KA202-046321
CLIL in VET
Obchodná akadémia Nitra
2018-1-SK01-KA202-046331
Tracking Learning and Career Paths of VET graduates, to improve quality of VET provision
Technická univerzita v Košiciach
2018-1-SK01-KA202-046334
The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of New trends in Automotive Industry – STEP AHEAD II - Automotive Innovation & Teacher training Academy
INAK
2018-1-SK01-KA202-046358
Podporovaný výcvik vodiča pre členov sociálne vylúčených spoločenstiev.
Združenie autoškôl slovenskej republiky
2018-1-SK01-KA202-046367
Training on Plastic Mould Making
Slovenská obchodná a priemyselná komora
2018-1-SK01-KA203-046318
Building Curriculum Infrastructure in Medical Education
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2018-1-SK01-KA203-046324
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2018-1-SK01-KA203-046330
Public Administration Education Quality Enhancement
Asociácie inštitútov a škôl verejnej správy v strednej a východnej Európe - NISPAcee združenie
2018-1-SK01-KA203-046375
Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2018-1-SK01-KA203-046382
Príprava budúcich IT profesionálov založená na učení prácou
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2018-1-SK01-KA204-046284
Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciám
Tradičné ľudové umelecké remeslá
2018-1-SK01-KA204-046285
Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
2018-1-SK01-KA204-046291
Zvýšenie a rozvoj manuálnych zručností a pohybovej vitality občanov Európskej únie nad 50 rokov.
Technická univerzita vo Zvolene
2018-1-SK01-KA204-046325
THE SOUND OF BUSINESS - Leveraging the Entrepreneurial Competences of Adults To Extenuate the Business Knowledge Divide
ICEP Institute of European Certification of Personnel s.r.o.
2018-1-SK01-KA204-046326
Traditions, ethics and etiquette
Pre edukáciu Sabinova
2018-1-SK01-KA204-046335
Stop being couch potatoes! Developing social and entrepreneurial skills for Neets
TRANSFER Slovensko
2018-1-SK01-KA204-046352
Power Saving Check - Coming of Age Innovative climate protection through targeted adult education and the implementation of Power Saving Checks in low-income households and public buildings
Newport Group, a.s.
2018-1-SK01-KA204-046371
Fostering Employment of Maternity Leavers
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2018-1-SK01-KA204-046377
Nové metódy a formy v kybernetickej bezpečnosti pre seniorov
CPM-Centrum prevencie mládeže
2018-1-SK01-KA204-046393
Rozvoj kľúčových kompetencií dospelých prostredníctvom inovatívneho programu spotrebiteľského vzdelávania
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
2018-1-SK01-KA229-046270
Mladí podnikatelia v Európe
Spojena skola
2018-1-SK01-KA229-046274
We are eco-friendly
Zakladna skola Jozefa Cigera Hronskeho Krupina
2018-1-SK01-KA229-046275
Be Allies Not Bullies
Cirkevna spojena skola
2018-1-SK01-KA229-046277
Heritage for tomorrow - from understanding to enjoyment
Gymnazium, Postova 9, Kosice
2018-1-SK01-KA229-046287
Einer für alle, alle für Einen
Stredna odborna skola polytechnicka, Ul. SNP 2 Zlate Moravce
2018-1-SK01-KA229-046288
A little antenna
Materska skola, Roznavska 29/854, Rimavska Sobota
2018-1-SK01-KA229-046289
The Media. What next?
Zakladna skola
2018-1-SK01-KA229-046300
Edu- paths
Sukromna zakladna skola
2018-1-SK01-KA229-046301
Slávni maliari medzi nami
Zakladna skola Andreja Bagara
2018-1-SK01-KA229-046306
Historical treasures of Europe
Zakladna skola s materskou skolou Viliama Zaborskeho Levicka 737 Vrable
2018-1-SK01-KA229-046315
Be What You Want To Be, Do What You Want To Do.
Obchodna akademia
2018-1-SK01-KA229-046317
HERritage and CULture: Exploring, Sharing and preserving the hidden treasures of European cultural heritage
Gymnázium Antona Bernoláka
2018-1-SK01-KA229-046327
Rok európskeho kultúrneho dedičstva – príležitosť pre budúcnosť
Zakladna skola s materskou skolou Casta
2018-1-SK01-KA229-046333
Dobrá škola pre 21. storočie
Stredna odborna skola,Pod amfiteatrom 7, Levice
2018-1-SK01-KA229-046340
Kultúrne dedičstvo pohľadom mladých
Stredna priemyselna skola strojnicka, Komenskeho 2, Kosice
2018-1-SK01-KA229-046342
VIRTUAL INNOVATION CENTRE
Stredna odborna skola obchodu a sluzieb - Kereskedelmi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola
2018-1-SK01-KA229-046351
Zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách
Zakladna skola Dargovskych hrdinov 19
2018-1-SK01-KA229-046356
HERE Discover International Treasure And Survive
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
2018-1-SK01-KA229-046360
Metódy využívané pri edukácii viacnásobne postihnutých detí
Zakladna skola pre ziakov so sluchovym postihnutim internatna Viliama Ganu
2018-1-SK01-KA229-046362
EuroGebra
Stredna priemyselna skola Povazska Bystrica
2018-1-SK01-KA229-046369
CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY
Katolicka spojena skola, Andovska 4, Nove Zamky
2018-1-SK01-KA229-046372
Preserve and share folk traditions
Gymnázium
2018-1-SK01-KA229-046385
Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens
Zakladna skola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
2018-1-SK01-KA229-046397
Európsky vyšetrovací tím
Stredna odborna skola chemicka, Vlcie hrdlo 50, Bratislava
2018-1-SK01-KA229-046401
Učenie sa a učenie bez hraníc
Gymnázium
2018-1-SK01-KA229-046404
Učíme sa pre život
Zakladna skola Chminianske Jakubovany 270
2018-1-SK01-KA229-046412
Spoznajme sa ešte lepšie
Zakladna skola Jozefa Horaka
2018-1-SK01-KA229-046413
The MORE (Miracles of my region)
Spojena skola
2018-1-TR01-KA229-058445_4
Can you play with me?
Gymnázium sv. Andreja
2018-1-TR01-KA229-059330_3
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ORTAK AKIL VE KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
Spojena skola Kollarova 17, Secovce
2018-1-TR01-KA229-059870_6
We Are Smarter Than Technology
Zakladna skola Pavla Marcelyho
2018-1-TR01-KA229-059913_6
BACK TO SCHOOL, BACK TO THE FUTURE
Zakladna skola, Hlavna 5, Druzstevna pri Hornade
2018-1-TR01-KA229-059928_5
We are all human-beings
Stredna odborna skola elektrotechnicka, Sibirska 1, Trnava
2018-1-UK01-KA229-047902_3
The Great European Pastimes Challenge
Zakladna skola s materskou skolou
2018-1-UK01-KA229-047933_5
EU-Adventures.com
Gymnázium Andreja Vrábla Levice