Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Výzva na podanie žiadostí na rok 2015

Európska komisia zverejnila 6.10.2014 aktuálnu Výzvu na podanie žiadostí na rok 2015 EAC/A04/2014 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Rovnako bol zverejnený Sprievodca programom pre žiadateľov na rok 2015 v anglickom jazyku.

Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. Euro, ako aj ďalších približne 1,7 mil. Euro pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami.

Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania dospelých, mládeže a športu.

Termíny na predloženie žiadostí V rámci uvedenej výzvy sú dôležité predovšetkým termíny na predkladanie žiadostí:

Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov:

  • Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy – 4. marec 2015;
  • Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže – 4. február 2015/30. apríl 2015/1. október 2015;

Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov:
  • Strategické partnerstvá v oblasti mládeže – 4. február 2015;
  • Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy – 31. marec 2015;
  • Strategické partnerstvá v oblasti mládeže – 30. apríl 2015;
  • Strategické partnerstvá v oblasti mládeže – 1. október 2015;
  • Znalostné aliancie, Aliancie pre sektorové zručnosti – 26. február 2015;

Kľúčová akcia 3 - Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže
  • Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže - 4. február 2015, 30. apríl 2015, 1. október 2015

Športové akcie:
  • Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa týkajú výlučne Európskeho týždňa športu 2015 – 22. január 2015;
  • Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa netýkajú Európskeho týždňa športu 2015 – 14. máj 2015.

Termíny na predloženie žiadostí sú zverejnené na webovej stránke Úradného vestníku Európskej únie, a upravené koregendom výzvy

Formuláre žiadostí
Online formuláre žiadostí na rok 2015 neboli ešte zverejnené. Národná agentúra programu Erasmus+ bude o ich zverejnení včas informovať. Všetky potrebné informácie nájdete na našej webovej stránke.

Informačná kampaň
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spolu s národnou agentúrou Erasmus+ pre mládež a šport bude organizovať informačné semináre k Výzve 2015 (Kľúčová akcia 1 pre sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých) v dňoch 24.11. 201 (Bratislava), 25.11.2014 (Zvolen) a 26.11. 2014 (Košice). Pozvánka spolu s registráciou na seminár bude zverejnená koncom októbra 2014.

Informačná kampaň bude pokračovať v druhej polovici januára 2015 ku Kľúčovej akcii 2 (všetky sektory). Termín bude zverejnený v decembri 2014.

Tešíme sa na stretnutie s vami pri príprave a podávaní vášho návrhu projektu na rok 2015 a radi vás podporíme informáciami a radami.

V prípade otázok vám radi odpovieme na eramusplus@saaic.sk.

Tešíme sa na vaše návrhy projektov.