Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Inštrukcie + harmonogram


Pripravujeme pre vás inštrukcie k vypĺňaniu online formulárov prihlášok, ktoré budeme postupne zverejňovať v závislosti od termínov podávania prihlášok v kľúčových akciách KA1, KA2 a KA3.
  • Harmonogram výberovej procedúry zverejníme po aktualizácii zo strany Európskej komisie.
  • Inštrukcie k vypĺňaniu online formulárov prihlášok [EN, pdf, 1 MB]
  • Postup pre nováčikov – podanie prihlášky [EN, pdf, 435 KB]
  • Inštrukcie k príprave prihlášok KA1 pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pdf, 570 KB]
  • Strategické partnerstvá pre vysoké školy - záznam z webináru