Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    MÁM PROJEKT


Zadajte Vaše číslo projektu (napr. 2014-1-SK01-KA101-000999)

2dni

Termín podania prihlášok v oblasti Mládeže je 26.4.2017 12:00 hod.
Registrácia pre posielanie bulletinu e-mailom:
 
Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

Videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

LEGENDA
Vysokoškolské vzdelávanie Vysokoškolské vzdelávanie
Školské vzdelávanie Školské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých Vzdelávanie dospelých
Odborné vzdelávanie Odborné vzdelávanie a príprava
Mládež a šport Mládež a šport