logo vsw

Európsky týždeň odborných zručností

Úvod

Čo je Európsky týždeň odborných zručností?

Je to iniciatíva Európskej komisie prvýkrát vyhlásená v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s cieľom podporiť kvalitné zručnosti a pracovné miesta. Zahŕňa podujatia v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

Kedy sa organizuje?

Organizuje sa každý rok, pričom tretí ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať 5. – 9. novembra 2018. Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia, ktoré budú prebiehať od 1. septembra do 31. decembra 2018.

Kto sa môže zapojiť?

Iniciatíva je otvorená pre všetky organizácie, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, kandidátskych krajinách EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu. Môžu to byť napr. poskytovatelia OVP, vzdelávacie organizácie pre mládež a dospelých, podniky, veľké spoločnosti, rodičovské združenia, miestne, regionálne a národné orgány, obchodné komory, profesijné zväzy atď.

Ako sa zapojiť?

Európska komisia vytvorila na svojej webovej stránke osobitnú sekciu pre iniciatívu Európsky týždeň odborných zručností, na ktorej sú uvedené informácie o cieľoch iniciatívy, kto a ako sa môže do nej zapojiť, ako aj rôzne podporné materiály. Organizácie, ktoré organizujú podujatia venované Európskemu týždňu odborných zručností, môžu informácie o svojich podujatiach vložiť priamo na európsku stránku iniciatívy, čím sa vytvorí jedinečná databáza podujatí organizovaných vo všetkých zapojených krajinách.

Európska komisia v spolupráci s ďalšími inštitúciami organizuje v rámci 3. ročníka iniciatívy aj rad európskych súťaží. Viac informácií o možnostiach, ako sa do súťaží zapojiť, nájdete v sekcii „Súťaže“.

Aj SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa zapojila do Európskeho týždňa odborných zručností 2018 organizovaním súťaží. Viac informácií nájdete v sekcii „Súťaže“.