European VET Skills Week

Európsky týždeň odborných zručností

Súťaž

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlasuje druhý ročník súťaže o najzaujímavejšie podujatia organizované na Slovensku v rámci Európskeho týždňa odborných zručností. Jej cieľom je podporiť slovenské organizácie, aby sa zapojili do iniciatívy organizovaním rôznych podujatí, ktoré zatraktívnia odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na Slovensku, zlepšia jeho imidž, príťažlivosť a kvalitu a spropagujú program Erasmus+ a jeho význam v OVP. Súťaž je určená pre realizátorov projektov v programe Erasmus+.

Viac informácií o súťaži nájdete vo Výzve na rok 2017.