European VET Skills Week

Európsky týždeň odborných zručností

Súťaže

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018 Európska komisia organizuje rad európskych súťaží v spolupráci s inými inštitúciami. Národnú súťaž organizuje aj SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Máte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do súťaží na európskej, prípadne národnej úrovni, a poukázať na svoju jedinečnosť v podporovaní odborného vzdelávania a prípravy.

Európske súťaže

- základné informácie

Národná súťaž

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bude organizovať súťaže v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018. Výzva na podávanie súťažných návrhov bude uverejnená začiatkom septembra 2018.