Knižnica

Key Data on Teaching Languages at School in Europe

European Language Label video

Jazyky a program Erasmus+

„Ako sa učiť jazyky/ How you can learn Languages“ - zaujímavá príručka Európskej únie, ktorá obsahuje užitočné tipy uľahčujúce osvojenie cudzieho jazyka (dostupná v anglickom jazyku).

Zdroje uvedené na stránke Európskej komisie.

Štúdia o znalosti cudzích jazykov a zamestnateľnosti