Výzva 2020


Výzva 2019


Výzva 2018


Výzva 2017


Výzva 2016


Výzva 2015

              

Výzva 2020


Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorá je zameraná na podporu jazykového vzdelávania. Jej hlavným cieľom je:
  • zviditeľniť a oceniť projekty zamerané na jazykové vzdelávanie,
  • podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe.