NetWBL

Regionálna konferencia

Work-based Learning in the Central European Region

8. - 9. júna 2015 v Bratislave

O konferencii

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci s 28 národnými agentúrami programu Erasmus+ v ostatných krajinách programu vytvorila tematickú sieť s názvom NetWBL - Thematic Network Work-based Learning and Apprenticeships (Tematická sieť pre vzdelávanie prácou a učňovstvo). Koordinátorom siete je nemecká národná agentúra programu Erasmus+ a finančnú podporu poskytuje Európska komisia. Hlavným cieľom siete je v súlade s cieľmi Európskej aliancie pre učňovské vzdelávanie podporiť reformu odborného vzdelávania a prípravy, poukázať na príklady dobrej praxe z Programu celoživotného vzdelávania a identifikovať oblasti, na ktoré by sa mohli zamerať nové projekty v rámci programu Erasmus+ (podrobnejšie informácie o projekte sú zverejnené na stránke: http://www.net-wbl.eu/).

Okrem aktivít, ktoré realizujú všetky národné agentúry spoločne, sú v pracovnom programe siete naplánované aj tzv. regionálne konferencie realizované vybranými skupinami krajín. Slovensko je, v spolupráci s Českou republikou a Poľskom, lídrom jednej z týchto regionálnych konferencií.

Regionálna konferencia s názvom Work-based Learning in the Central European Region (Vzdelávanie prácou v stredoeurópskom regióne) sa bude konať v dňoch 8. - 9. júna 2015 v Bratislave.

Ciele konferencie

Cieľom regionálnej konferencie je zviditeľniť pojem vzdelávanie prácou (work-based learning) a prezentovať expertízu a príklady dobrej praxe v zúčastnených krajinách.

Cieľové skupiny

Účastníkmi budú zástupcovia regionálneho školstva, vysokých škôl, zamestnávateľov a iných zainteresovaných subjektov zo Slovenska, Česka a Poľska. Predpokladá sa účasť cca. 90 účastníkov.

Registrácia

Registrácia je otvorená len pozvaným účastníkom. V prípade záujmu o účasť na konferencii, prosím, kontaktujte Národnú agentúru Erasmus+ vo svojej krajine.

Program

PRVÝ DEŇ - 8. 6. 2015

 • Juraj Vantuch, Slovenské národné observatórium odborného vzdelávania a prípravy, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Slovensko

 • Work-based Learning in Europe
  Sigve Soldal Bjorstad, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

 • Work-based Learning na Slovensku – legislatíva a duálny systém
  Karol Jakubík, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 • Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR – projekt Erasmus+
  Ľubica Pitlová a Monika Rybová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 • Work-based Learning na Slovensku – národné projekty ESF
  Stanislav Pravda, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Slovensko
  Peter Obdržálek, Centrum vedecko-technických informácií SR

 • Work-based Learning v Českej republike
  Jitka Pohanková, Fond dalšího vzdělávání, Česká republika
  Martina Kaňáková, Národní ústav pro vzdělávání, Česká republika

 • Work-based Learning v Poľsku
  Wojciech Stęchły, Instytut Badań Edukacyjnych, Poľsko

 • NetWBL projekt a WBL Toolkit
  Ulrike Engels, BiBB, Nemecko

DRUHÝ DEŇ - 9. 6. 2015

Workshop I. – Pohľad škôl
Workshop II. – Pohľad zamestnávateľov

Fotogaléria

Miesto a čas konania

Konferencia sa bude konať 8. - 9. júna 2015 v hoteli

Hotel Mercure Bratislava Centrum
Žabotova 2, Bratislava

http://www.mercure.com/gb/hotel-6840-mercure-bratislava-centrum-hotel/location.shtml

Kontakt

Organizátor:

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Križkova 9
81104 Bratislava
Slovenská republika
p. Zuzana Izáková
zuzana.izakova@saaic.sk

Partneri:

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Česká republika
p. Martina Jeřichová
martina.jerichova@dzs.cz

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43,
00-551 Warszawa
Poľsko
p. Anna Kowalczyk
anna.kowalczyk@frse.org.pl

NetWBL

Webová stránka siete NetWBL:
http://www.net-wbl.eu/

Webová stránka nemeckej národnej agentúry BIBB o sieti NetWBL:
http://www.na-bibb.de/index.php?id=2071

Ako sa dostať na konferenciu?

Využijte služby mestskej hromadnej dopravy: http://imhd.zoznam.sk/ba/cestovne-poriadky.html

Typy lístkov:

 1. 15-minútový neprestupný lístok: 0,70 Eur
 2. 60-minútový prestupný lístok: 0,90 Eur

1. Ak pricestujete vlakom na Hlavnú stanicu:
Dostanete sa za 7-10 minút pešo k hotelu Mercure Bratislava Centrum, ktorý je hneď pod stanicou.

2. Ak pricestujete autobusom na autobusovú stanicu Mlynské Nivy:
Kúpte si 15-minútový lístok a nasadnite na trolejbus č. 210. Vystúpte na konečnej zastávke s názvom Hlavná stanica, odkiaľ sa dostanete pešo za 7-10 minút k hotelu Mercure Bratislava Centrum, ktorý je hneď pod stanicou.