Budovanie kapacít v sektore OVP – DEADLINE

Agentúra EACEA realizuje akciu Budovanie kapacít v sektore odborného vzdelávania a prípravy (CB VET), ktorá je súčasťou programu Erasmus+ a je zároveň centralizovanou akciou.

“Projekty zamerané na budovanie kapacít sú projekty medzinárodnej spolupráce založené na viacstranných
partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti OVP v členských štátoch EÚ, tretích krajinách pridružených
k programu a tretích krajinách nepridružených k programu. Ich cieľom je posilniť význam, prístupnosť
a reakcieschopnosť inštitúcií a systémov OVP v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, aby bolo možné
stimulovať udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj.” (Sprievodca programom Erasmus+, s. 323)

Informačné stretnutie

Informačné stretnutie prenášané sa uskutočnilo ONLINE 7. decembra 2022. Videozáznam a prednesené prezentácie sú k dispozícii na webstránke EACEA – videozáznam, perzentácie.

K dispozícii je aj leták v online verzii, kde sú uvedené kľúčové prvky tejto centralizovanej akcie.

 

Termín na predkladanie žiadostí: 28. februára 2023 (17.00 hod. stredoeurópskeho času, bruselského času).

Ak plánujete podať žiadosť, prejdite na portál FTOP (sekcia – Start submission).

V prípade akýchkoľvek otázok:

EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu