Novinky

Dňa 9.12.2014 s konala konferencia s názvom Implementácia ECVET a vzdelávacie výstupy. Cieľom konferencie bolo predstaviť hlavné metodiky pri príprave a definovaní vzdelávacích výstupov ako základného prvku Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave. Zároveň boli prezentované aj metodiky, ktoré používajú organizácie pri definovaní vzdelávacích výstupov v praxi. Prezentácie z konferencie nájdete v časti „Konferencie a prezentácie“.