Aktivity a výstupy

e-bulletin - 1/2017
e-bulletin - 1/2016


Konferencie a prezentácie:


11. 12. 2018 - Zvolen - Tréningový seminár ECVET – ako s ním správne pracovať:
Cieľom seminára bolo predstaviť benefity vyplývajúce z mobilitných projektov pre zamestnávateľov, nástroje validácie a uznávania (EUROPASS a ECVET) pre zvýšenie uplatnenia absolventov stredného odborného vzdelávania.12. 11. 2018 - Bratislava - Tréningový seminár ECVET – ako s ním správne pracovať:
Cieľom seminára bolo predstaviť benefity vyplývajúce z mobilitných projektov pre zamestnávateľov, nástroje validácie a uznávania (EUROPASS a ECVET) pre zvýšenie uplatnenia absolventov stredného odborného vzdelávania.Školenie externých hodnotiteľov: Cieľom školenia je skvalitniť prácu externých hodnotiteľov počas hodnotenia prihlášok v rámci programu Erasmus+, v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Dátum konania: 5. 10. 2018. Prihlasovanie ukončené.


Seminár pre stakeholderov:
Cieľom seminára je predstaviť benefity vyplývajúce z mobilitných projektov pre zamestnávateľov, nástroje validácie a uznávania (EUROPASS a ECVET) pre zvýšenie uplatnenia absolventov stredného odborného vzdelávania. Dátum konania: 9. 10. 2018, hotel Loft Bratislava.


Archív udalostí:


9 – 10 October 2017 - Using ECVET Principles in Work Based Learning with Special Focus on Involvement of all relevant Stakeholders
 • Seminar Agenda [EN, pdf, 842 KB]
 • Summary of presentations [EN, pdf, 475 KB]
 • Report from the PLA Seminar [EN, pdf, 395 KB]
 • Presentations from the seminar
 • Curth A. - European Policy in ECVET implementation – Update and conclusions from the ECVET Network meeting in June 2017 [EN, pdf, 2 MB]
 • Junášková A. - Compact Report on ECVET implementation in the participating countries (AT, BG, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK) and activities of their national ECVET experts teams. [EN, pdf, 584 KB]
 • Farkas É. - Using LO approach to promote WBL and facilitate cooperation between different stakeholders [EN, pdf, 3 MB]
 • Döbler M. - Enhancing outcomes of WBL through transparent structures and organized feedback and evaluation [EN, pdf, 966 KB]
 • Mihaylova I., Pekaj E., Nikolova P. - The new legislative framework in Bulgaria and the development of state educational standards based on ECVET principles - sharing of good practices. [EN, pdf, 1 MB]
 • Coufalík J. - ECVET without ECVET [EN, pdf, 526 KB]
 • Stefanescu M. - A new TVET form of professional training in Romania. Dual-education. [EN, pdf, 212 KB]
 • Sticea-Mera I. - Role of geographic mobility in enhancing WBL in initial VET. The Romanian experience. [EN, pdf, 1 MB]
 • Kubiš M., Lajčiaková D. - Successes and challenges of the first national consortium in Slovakia - using ECVET elements in geographical mobility [EN, pdf, 718 KB]
 • Hudolin T., Luša J. - Cooperation between schools and companies in mobility projects in Croatia – examples of good practice [EN, pdf, 982 KB]
 • Pahor R. - Creating new curriculum – NET – ENT, Networking for Entrepreneurship [EN, pdf, 2 MB]
 • Müllner G. - Overcoming the Babylonian language barrier - ECVET tools in standard HR processes in companies (approaches, experiences and instruments) [EN, pdf, 1 MB]
 • Sonnleitner U. - How to impart ECVET to the employee? The Austrian Federation of Trade Unions as a Multiplier: Obstacles - Possibilities – Objectives [EN, pdf, 1 MB]
 • Csepe-Bannert E. - Guidelines for employers for promoting the LO approach in the WBL [EN, pdf, 327 KB]
 • Nowak P. - University vs. industry OR University and industry - attracting companies to participate in Continuous Professional Development courses using ECVET elements [EN, pdf, 1 MB]

14.11.2016 - Bratislava – Tréningový seminár ECVET hodnotenie vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch
 • Gallová L. - Aktuálny stav v realizácii ECVET na európskej a národnej úrovni [SK, pdf, 336 KB]
 • Coufalík J. - Skúsenosti s hodnotením vzdelávacích výstupov v Českej republike [SK, pdf, 661 KB]
 • Junášková A. - Prístupy a metódy hodnotenia vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch [SK, pdf, 2 MB]
 • Junášková A. - Odporúčania z rôznych projektov [SK, pdf, 830 KB]
 • Junášková A. - Ako hodnotiť vzdelávacie výstupy – tréning [SK, pdf, 562 KB]
 • Oravcová J. - Stredná odborná škola stavebná, Žilina [SK, pdf, 1 MB]
 • Fedorová J. - Stredná odborná škola, Pruské [SK, pdf, 8 MB]

19.11.2015 - Bratislava - Tréningový seminár ECVET - definovanie vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch

 • Fonodová I. - Aktuálny stav riešenia problematiky ECVET na Slovensku [SK, pdf, 89 KB]
 • Junášková A. - Prístupy a metódy definovania vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch [SK, pdf, 656 KB]
 • Junášková A. - Ako definovať vzdelávacie výstupy - tréning [SK, pdf, 80 KB]
 • Coufalík J. - Skúsenosti s realizáciou ECVET v Českej republike [SK, pdf, 809 KB]
 • SPŠ Snina (na vyžiadanie)
 • OA Lučenec (na vyžiadanie)

9.12.2014 - Implementácia ECVET a vzdelávacie výstupy (konferencia), Bratislava

Vzdelávacie výstupy v kontexte ECVET a medzinárodnom kontexte
 • I.Fonodová – Implementácia ECVET a vzdelávacie výstupy [SK, pdf, 771 KB]
 • G. Jakubová – Vzdelávacie výstupy / výsledky vzdelávania v kontexte ECVET [SK, pdf, 3 MB]
 • J. Coufalík – Implementace ECVET v ČR [SK, pdf, 781 KB]
 • M. Verešová – Teórie a metodológie definovania a písania výsledkov vzdelávania [SK, pdf, 739 KB]
 • D. Jelínková – Vzdelávacie výstupy v britskom kvalifikačnom rámci QCF [SK, pdf, 660 KB]
 • M. Rehúš – Vzdelávacie výstupy – Škótsko [SK, pdf, 449 KB]
Príklady z praxe:
 • V. Benko – ECVET Tour II [SK, pdf, 1 MB]
 • M. Hodnická – Implementácia ECVET a využitie vzdelávacích výstupov v projektoch strednej odbornej školy [SK, pdf, 610 KB]
 • M. Jac - Vzdelávacie výstupy v implementáciách prvkov ECVET v mobilitných projektoch našej školy [SK, pdf, 1 MB]
 • A. Romanová – Využitie vzdelávacích výstupov v projekte Škola a prax bez hraníc [SK, pdf, 1 MB]
 • R. Košovičová – Implementácia ECVET a vzdelávacie výstupy [SK, pdf, 818 KB]