Prezentácie zo seminárov

Konferencia ECVET – ako ďalej

11. 12. 2019 Bratislava

Cieľom konferencie bolo zhodnotiť, čo sa na Slovensku v implementácii ECVET doteraz dosiahlo a čo nie a načrtnúť jeho ďalšie smerovanie v budúcnosti.

Tréningový seminár ECVET – ako s ním správne pracovať

26. 11. 2019 Žilina

Cieľom tréningu bolo naučiť potenciálnych žiadateľov o grant a realizátorov mobilitných projektov, ako implementovať princípy a nástroje ECVET do prihlášky/realizácie projektu.

ECVET Network Meeting 2019

7. - 8. 11. 2019 Brusel

Pravidelné stretnutie expertov, koordinátorov národných tímov a užívateľov ECVET bolo zamerané na zhrnutie skúseností s prácou s ECVET s výhľadom do jeho ďalšieho rozvoja pod novým programom Erasmus+, výmenu skúseností a informovania o tom, čo sa udialo v ECVET v roku 2019.

 • The benefits of credit systems for curricula, qualifications and validation 22 23 May, Tallinn, Estonia [ EN, pdf, 624 KB ]
 • Creating a joint template for Learning outcomes [ EN, pdf, 408 KB ]
 • Collaborating with stakeholders to develop higher level VET pathways in Austria [ EN, pdf, 525 KB ]
 • EU level policy updates related to ECVET [ EN, pdf, 309 KB ]
 • ECVET activities 2020/2021 [ EN, pdf, 102 KB ]
 • European Vocational Skills Week (EVSW) [ EN, pdf, 405 KB ]
 • Evaluation of the 2012 Validation Recommendation [ EN, pdf, 313 KB ]
 • Results from the Annual ECVET Forum 2019 [ EN, pdf, 1 MB ]
 • ‘Tools for VET Mobility’ Thematic Seminar Results and next steps [ EN, pdf, 267 KB ]

Tréningový seminár ECVET – ako s ním správne pracovať

5. 11. 2019 Bratislava

Cieľom seminára bolo predstaviť benefity vyplývajúce z mobilitných projektov pre zamestnávateľov, nástroje validácie a uznávania (EUROPASS a ECVET) pre zvýšenie uplatnenia absolventov stredného odborného vzdelávania.

2. okrúhly stôl: Kvalifikácia, kvalita, kredit

18. 10. 2019 Bratislava

Diskusia za okrúhlym nadviazala na závery z 1. okrúhleho stola a zamerala sa na to, akú úlohu môže mať ECVET v rozvoji kvality školy.

ECVET tematický seminár: Nástroje pre mobilitu v OVP

3. – 4. 10. 2019 Brusel

Seminár sa venoval skúsenostiam s prácou ECVET získaných počas 10 rokov jeho existencie, a to najmä s ohľadom na využívanie dokumentov ako “Learning Agreement”, “Memorandum of Understanding” a “Personal Transcript” v rámci mobilít a ich využitia v budúcom programovom období.

1. okrúhly stôl: Kvalifikácia, kvalita, kredit

27. 6. 2019 Bratislava

Diskusia za okrúhlym stolom bola zameraná na zhodnotenie toho, čo sa v implementácii ECVET na Slovensku podarilo a akou cestou sa chceme v budúcnosti uberať.

Tréningový seminár ECVET – ako s ním správne pracovať

11. 12. 2018 Zvolen

Cieľom seminára bolo predstaviť benefity vyplývajúce z mobilitných projektov pre zamestnávateľov, nástroje validácie a uznávania (EUROPASS a ECVET) pre zvýšenie uplatnenia absolventov stredného odborného vzdelávania.

Tréningový seminár ECVET – ako s ním správne pracovať

12. 11. 2018 Bratislava

Cieľom seminára bolo predstaviť benefity vyplývajúce z mobilitných projektov pre zamestnávateľov, nástroje validácie a uznávania (EUROPASS a ECVET) pre zvýšenie uplatnenia absolventov stredného odborného vzdelávania.

Seminár pre stakeholderov

9. 10. 2018 Bratislava

Cieľom seminára bolo predstaviť benefity vyplývajúce z mobilitných projektov pre zamestnávateľov, nástroje validácie a uznávania (EUROPASS a ECVET) pre zvýšenie uplatnenia absolventov stredného odborného vzdelávania.

Using ECVET Principles in Work Based Learning with Special Focus on Involvement of all relevant Stakeholders

9. – 10. 11. 2017 Bratislava

 • Seminar Agenda [ EN, pdf, 842 KB ]
 • Summary of presentations [ EN, pdf, 475 KB ]
 • Report from the PLA Seminar [ EN, pdf, 395 KB ]
 • Presentations from the seminar
 • Curth A. - European Policy in ECVET implementation – Update and conclusions from the ECVET Network meeting in June 2017 [ EN, pdf, 2 MB ]
 • Junášková A. - Compact Report on ECVET implementation in the participating countries (AT, BG, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK) and activities of their national ECVET experts teams. [ EN, pdf, 584 KB ]
 • Farkas É. - Using LO approach to promote WBL and facilitate cooperation between different stakeholders [ EN, pdf, 3 MB ]
 • Döbler M. - Enhancing outcomes of WBL through transparent structures and organized feedback and evaluation [ EN, pdf, 966 KB ]
 • Mihaylova I., Pekaj E., Nikolova P. - The new legislative framework in Bulgaria and the development of state educational standards based on ECVET principles - sharing of good practices. [ EN, pdf, 1 MB ]
 • Coufalík J. - ECVET without ECVET [ EN, pdf, 526 KB ]
 • Stefanescu M. - A new TVET form of professional training in Romania. Dual-education. [ EN, pdf, 212 KB ]
 • Sticea-Mera I. - Role of geographic mobility in enhancing WBL in initial VET. The Romanian experience. [ EN, pdf, 1 MB ]
 • Kubiš M., Lajčiaková D. - Successes and challenges of the first national consortium in Slovakia - using ECVET elements in geographical mobility [ EN, pdf, 718 KB ]
 • Hudolin T., Luša J. - Cooperation between schools and companies in mobility projects in Croatia – examples of good practice [ EN, pdf, 982 KB ]
 • Pahor R. - Creating new curriculum – NET – ENT, Networking for Entrepreneurship [ EN, pdf, 2 MB ]
 • Müllner G. - Overcoming the Babylonian language barrier - ECVET tools in standard HR processes in companies (approaches, experiences and instruments) [ EN, pdf, 1 MB ]
 • Sonnleitner U. - How to impart ECVET to the employee? The Austrian Federation of Trade Unions as a Multiplier: Obstacles - Possibilities – Objectives [ EN, pdf, 1 MB ]
 • Csepe-Bannert E. - Guidelines for employers for promoting the LO approach in the WBL [ EN, pdf, 327 KB ]
 • Nowak P. - University vs. industry OR University and industry - attracting companies to participate in Continuous Professional Development courses using ECVET elements [ EN, pdf, 1 MB ]

Tréningový seminár ECVET hodnotenie vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch

14. 11. 2019 Bratislava

 • Gallová L. - Aktuálny stav v realizácii ECVET na európskej a národnej úrovni [ SK, pdf, 336 KB ]
 • Coufalík J. - Skúsenosti s hodnotením vzdelávacích výstupov v Českej republike [ SK, pdf, 661 KB ]
 • Junášková A. - Prístupy a metódy hodnotenia vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch [ SK, pdf, 2 MB ]
 • Junášková A. - Odporúčania z rôznych projektov [ SK, pdf, 830 KB ]
 • Junášková A. - Ako hodnotiť vzdelávacie výstupy – tréning [ SK, pdf, 562 KB ]
 • Oravcová J. - Stredná odborná škola stavebná, Žilina [ SK, pdf, 1 MB ]
 • Fedorová J. - Stredná odborná škola, Pruské [ SK, pdf, 8 MB ]

Tréningový seminár ECVET - definovanie vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch

19. 11. 2015 Bratislava

 • Fonodová I. - Aktuálny stav riešenia problematiky ECVET na Slovensku [ SK, pdf, 89 KB ]
 • Junášková A. - Prístupy a metódy definovania vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch [ SK, pdf, 656 KB ]
 • Junášková A. - Ako definovať vzdelávacie výstupy - tréning [ SK, pdf, 80 KB ]
 • Coufalík J. - Skúsenosti s realizáciou ECVET v Českej republike [ SK, pdf, 809 KB ]
 • SPŠ Snina (na vyžiadanie)
 • OA Lučenec (na vyžiadanie)

Implementácia ECVET a vzdelávacie výstupy

9.12.2014 Bratislava

Vzdelávacie výstupy v kontexte ECVET a medzinárodnom kontexte.

 • I.Fonodová – Implementácia ECVET a vzdelávacie výstupy [ SK, pdf, 771 KB ]
 • G. Jakubová – Vzdelávacie výstupy / výsledky vzdelávania v kontexte ECVET [ SK, pdf, 3 MB ]
 • J. Coufalík – Implementace ECVET v ČR [ SK, pdf, 781 KB ]
 • M. Verešová – Teórie a metodológie definovania a písania výsledkov vzdelávania [ SK, pdf, 739 KB ]
 • D. Jelínková – Vzdelávacie výstupy v britskom kvalifikačnom rámci QCF [ SK, pdf, 660 KB ]
 • M. Rehúš – Vzdelávacie výstupy – Škótsko [ SK, pdf, 449 KB ]

Príklady z praxe:

 • V. Benko – ECVET Tour II [ SK, pdf, 1 MB ]
 • M. Hodnická – Implementácia ECVET a využitie vzdelávacích výstupov v projektoch strednej odbornej školy [ SK, pdf, 610 KB ]
 • M. Jac - Vzdelávacie výstupy v implementáciách prvkov ECVET v mobilitných projektoch našej školy [ SK, pdf, 1 MB ]
 • A. Romanová – Využitie vzdelávacích výstupov v projekte Škola a prax bez hraníc [ SK, pdf, 1 MB ]
 • R. Košovičová – Implementácia ECVET a vzdelávacie výstupy [ SK, pdf, 818 KB ]