Národný tím expertov ECVET

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Tím národných expertov ECVET
Krížkova 9
811 04 Bratislava
e-mailová adresa: ecvet@saaic.sk


Webové stránky s informáciami o dokumentoch týkajúcich sa európskeho kreditového systému v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET) a jeho implementácii

ECVET - európske dokumenty a akcie:
http://www.ecvet-secretariat.eu/en

Stránka Európskej komisie – Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru, venovaná problematike ECVET:
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_sk.htm
(niektoré časti sú aj v slovenskom jazyku)

Stránka európskej siete realizátorov ECVET:
http://www.ecvet-team.eu/en
(dostupná v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku)

Stránka pilotných projektov zameraných na implementáciu ECVET:
http://www.ecvet-projects.eu/
(len v anglickom jazyku)

Stránka nástrojov dostupných pre implementáciu ECVET:
http://www.ecvet-toolkit.eu/
(len v anglickom jazyku)

Stránka projektu ECVET Tour II: "Transfer inovácií v oblasti odborného vzdelávania pre odbory gastronómia a hotelový manažment"( projekt 2012-1-SK1-LEO05-04196):
http://www.ecvettour2.eu/
(v slovenskom, českom a anglickom jazyku).