Kontakt

Národný tím expertov ECVET

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Tím národných expertov ECVET

Krížkova 9

811 04 Bratislava

ecvet@saaic.sk