Dokumenty

Základné dokumenty ECVET

 • ECVET Case Studies [ link ]
 • European ECVET Network – sieť medzinárodných expertov pre ECVET [ link ]
 • European Commission - ECVET [ link ]
 • NetECVET – projekt siete národných agentúr PCV, ktorý je zameraný na podporu realizátorov medzinárodných mobilít s využitím ECVET. [ link ]
 • ECVET projects – webová stránka venovaná realizácii pilotných projektov pre implementáciu ECVET [ link ]
 • CEDEFOP [ link ]

Základné dokumenty ECVET pre mobilitné projekty v OVP v programe Erasmus+

Užitočné linky

 • European ECVET Network – sieť medzinárodných expertov pre ECVET [ link ]
 • European Commission - ECVET [ link ]
 • NetECVET – projekt siete národných agentúr PCV, ktorý je zameraný na podporu realizátorov medzinárodných mobilít s využitím ECVET. [ link ]
 • ECVET projects – webová stránka venovaná realizácii pilotných projektov pre implementáciu ECVET [ link ]
 • CEDEFOP [ link ]

Webové stránky s informáciami o dokumentoch týkajúcich sa európskeho kreditového systému v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET) a jeho implementácii

 • Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady na vytvorenie ECVET z 18.júna 2009 [ link ]
 • Otázky a odpovede o ECVET [ link ]
 • Monitoring ECVET implementation strategies in Europe in 2013 [ link ] (EN)
 • ECVET - európske dokumenty a akcie [ link ]
 • Stránka Európskej komisie – Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru, venovaná problematike ECVET [ link ] (niektoré časti sú aj v SK)
 • Stránka európskej siete realizátorov ECVET [ link ] (EN, DE, FR)
 • Stránka pilotných projektov zameraných na implementáciu ECVET [ link ] (EN)
 • Stránka nástrojov dostupných pre implementáciu ECVET [ link ] (EN)
 • Stránka projektu ECVET Tour II: "Transfer inovácií v oblasti odborného vzdelávania pre odbory gastronómia a hotelový manažment"( projekt 2012-1-SK1-LEO05-04196) [ link ] (SK, CZ, EN)