Hľadáme ERASMUS WITHOUT PAPER šampiónov! Ste to VY?

Výzva pre EWP (Erasmus without paper) šampiónov

Európska komisia vyhlásila výzvu pre EWP šampiónov, v ktorej majú vysoké školy jedinečnú príležitosť ukázať svoje úsilie a odhodlanie digitalizovať administráciu Erasmus+  prostredníctvom EWP.

Komisia hľadá inštitúcie, ktoré implementovali EWP, aby sa stali lídrami zmien inšpirujúci ostatných v tejto oblasti na úrovni EÚ. Vybrané inštitúcie budú tiež zohrávať dôležitú úlohu pri testovaní a zlepšovaní procesov s cieľom dosiahnuť bezproblémovú a efektívnu administráciu študentských mobilít.

Kto sa môže zúčastniť?

Akákoľvek vysoká škola s ECHE, ktorá má prebiehajúci mobilitný projekt s mobilitou študenta – štúdium a implementovala EWP v rámci uzatvárania medziinštitucionálnych zmlúv a zmlúv o štúdiu.

Čo sa očakáva od zúčastnených inštitúcií?

Od vybraných EWP šampiónov sa očakáva, že venujú 3-5 dni práce ročne na účasť na stretnutiach, testovaní a komunikačných aktivitách. V závislosti od kontextu môže inštitúcia zapojiť viacerých ľudí z inštitúcie, avšak každá inštitúcia musí mať jednu primárnu kontaktnú osobu.

Ako sa budú inštitúcie vyberať?

Národné agentúry Erasmus+ nominujú inštitúcie do Európskej komisie, ktorá urobí konečný výber. Nominácia a výber závisí od úrovne implementácie EWPkvality príkladov uvedených v prihláške.

Okrem toho Komisia vo výbere zohľadní rozmanitosť a geografickú rovnováhu medzi konečnou skupinou šampiónov EWP.

Ako sa inštitúcie môžu prihlásiť?

Zapojiť sa môžete vyplnením EWP Champions prihlášky (môžete si tlačivo stiahnuť TU) a jej následným zaslaním e-mailom do 28.februára 2023 na erasmus@saaic.sk. Inštitúcie budú o výsledkoch svojich žiadostí informované po skončení výberového procesu.

Viac informácií o EWP nájdete na webovej stránke Európskej komisie.