Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Sieť Inšpiratívne vzory

prvá strana publikácie

Inšpiratívne vzory - iniciatíva Európskej komisie.


Jedným z je hlavných cieľov tejto iniciatívy je zabrániť vylúčeniu mladých ľudí zo spoločnosti, podporiť ich inklúziu a propagovať spoločné vlastníctvo EÚ hodnôt tým, že sa sprostredkujú priame kontakty s „inšpiratívnymi vzormi“.

„Inšpiratívny vzor“ je člen spoločnosti, ktorý je ochotný zdieľať svoj príbeh, skúsenosti alebo zručnosti s cieľovou skupinou a mal by dobrovoľne participovať v rámci iniciatívy.dobrovoľne participuje na tejto iniciatíve.

„Inšpiratívnym vzorom“ môžu byť napr. aktivisti, podnikatelia, umelci, športovci, ľudia, ktorí čelili hrozbe radikalizácie, ľudia zo znevýhodneného prostredia, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti a čelili rôznym prekážkam, ktoré sa im podarilo úspešne prekonať. Prerozprávaním vlastných príbehov môžu pozitívne prispievať k rozvoju spoločnosti a inšpirácii ostatných.

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu každoročne realizuje iniciatívu „Inšpiratívne vzory“ s rôznymi partnerskými organizáciami v regiónoch Slovenska.Živé knižnice.


V roku 2018 odštartovala Iuventa - Slovenský inštitút mládeže aktivitu s názvom „Zivé knižnice“, ku ktorej sa pripojila aj SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V roku 2019 je spolupráca ešte intenzívnejšia a s aktivitou Živé knižnice plánujeme navštíviť ďaľšie 4 slovenské mestá!

Živú knižnicu predstavujú „Živé knihy“, knihovníci a knihovníčky a, samozrejme, čitatelia a čitateľky. Živá knihaje človek s výnimočným životným príbehom, či už hendikepovaný, imigrant alebo svedok holokaustu, vojny a iných foriem násilia. Tento svoj životný príbeh opisuje, resp. „číta“, počas vymedzeného času, čitateľom a čitateľkám. Tí majú možnosť pýtať sa Živej knihy na jej skúsenosti, zážitky či pocity, aby sa mohli lepšie vžiť do jej príbehu a intenzívnejšie ho prežiť. Každá Živá kniha totiž odovzdáva svojim čitateľom a čitateľkytateľkám odkaz, ktorý má pomôcť búrať predsudky a stereotypy, ktoré v nich môžu byť zakorenené.


V roku 2018 si žiaci a študenti vypočuli príbehy živých kníh v mestách Nitra, Bratislava a Žilina. Mali príležitosť diskutovať s inšpiratívnymi vzormi, ako napríklad:
 • s mladým úspešným atlétom, ktorý bojuje s nepriazňou osudu a rasovými predsudkami;
 • s mladými imigrantkami z Iraku a Somálska;
 • s chlapcom, ktorý po búrlivom tínedžerskom období vedie študentský parlament a pomáha iným ako dobrovoľník;
 • s matkami detí s Dawnovým syndrómom a autizmom;
 • s nepočujúcou mladou ženou, ktorá je vysokoškolskou pedagogičkou;
 • s dievčaťom, ktoré aj napriek tomu, že je nevidiace, vyštudovalo sociálnu prácu a venuje sa pomoci druhým;
 • s uznávaným neurochirurgom, ktorý rozprával pravdivé svedectvo o holokauste na Slovenku.


V roku 2019 budeme znova poukazovať na silu človeka, priateľstva a pomoci, no rovnako aj na to, aká nebezpečná je neznášanlivosť voči všetkému inému zrodená zo strachu, nevedomosti a neodôvodnenej nenávisti. S aktivitou Živé knižnice navštívime tieto mestá:
 • 29. 5. 2019 Prešov (sona.stefancikova@iuventa.sk)
 • 30. 5. 2019 Košice (martin.borsc@iuventa.sk)
 • 11. 6. 2019 Trenčín (gabriela.kubelova@iuventa.sk)
 • 24. 6. 2019 Banská Bystrica (darina.diosiova@iuventa.sk)


V prípade záujmu zúčastniť sa Živých knižníc s vašou školou, prosím, kontaktujte čo najskôr uvedené kontaktné osoby v jednotlivých mestách. Podujatie je určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a žiakov stredných škôl z daného kraja, pričom maximálny počet žiakov z jednej školy je 15. Viac o metodike živých knižníc sa dozviete na webových stránkach.Diskusie na stredných školách.


V roku 2018 bolo spoločnou ambíciou organizovať diskusie na stredných školách v rôznych regiónoch Slovenska. Tieto diskusie boli vedené inšpiratívnymi ľuďmi z rôznych sfér života a ich cieľom bolo motivovať mladých ľudí, aby boli aktívnymi vo svojej komunite a snažili sa prinášať pozitívnu zmenu. Na diskusiách vystúpil aj účastník programu Erasmus+, ktorý opísal, ako zahraničná skúsenosť ovplyvnila nielen jeho profesijný, ale aj súkromný život a ako sa snaží nadobudnuté skúsenosti využiť v praxi. Tieto podujatia boli organizované v spolupráci s organizáciami Future generation a Eduma.
Leták „Inšpiratívne vzory“ (Role Models) vydaný Európskou komisiou [SK, pdf, 795 KB]
Oslovila ťa táto téma?

Máš nápad na podujatie súvisiace s iniciatívou Inšpiratívne vzory?

Kontaktuj: lucia.hudecova@saaic.sk