Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Sieť Inšpiratívne vzory

prvá strana publikácie

Máš inšpiratívny vzor vo svojom okolí?


Jedným z hlavných cieľov tejto iniciatívy Európskej komisie je zabrániť vylúčeniu mladých ľudí zo spoločnosti, podporiť ich inklúziu a propagovať spoločné európske hodnoty, medzi ktoré patrí demokracia, solidarita či rešpektovanie ľudských práv. Rovnako sa iniciatíva snaží o posilnenia sociálneho začlenenia, medzikultúrneho dialógu a kritického myslenia medzi mladými ľuďmi.

"Inšpiratívny vzor je člen spoločnosti, ktorý je ochotný zdieľať svoj príbeh, skúsenosti a zážitky, čím motivuje svojich poslucháčov k prevzatiu kontroly nad svojim životom, uvedomením si základných hodnôt a k prekonávaniu každodenných výziev."

Inšpiratívnym vzorom môže byť:

 • → niekto, koho môžeme nasledovať,
 • → niekto, kto sám prekonal životné prekážky a je inšpiráciou,
 • → niekto, kto je pre druhých prirodzeným vzorom,
 • → niekto, koho príbeh je príkladom a dokáže usmerniť mladých ľudí,
 • → niekto, kto šiel neobyčajnými cestami, no našiel zmysel života.

„Inšpiratívnym vzorom“ môžu byť napr. aktivisti, podnikatelia, umelci, športovci, ľudia, ktorí čelili hrozbe radikalizácie, ľudia zo znevýhodneného prostredia, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti a čelili rôznym prekážkam, ktoré sa im podarilo úspešne prekonať. Prerozprávaním vlastných príbehov môžu pozitívne prispievať k rozvoju spoločnosti a inšpirácii ostatných.
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu každoročne realizuje iniciatívu „Inšpiratívne vzory“ s rôznymi partnerskými organizáciami v regiónoch Slovenska.

Leták „Inšpiratívne vzory“ (Role Models) vydaný Európskou komisiou [SK, pdf, 795 KB]
Máte zaujímavý nápad? Ozvite sa nám!

ŽIVÉ KNIŽNICE

Prvý koncept živých knižníc pochádza z Dánska, no čoskoro sa táto zaujímavá idea uchytila aj vo svete. Živú knižnicu predstavujú „živé knihy“ a „knihovníci“, ktorí živým knihám pomáhajú, a samozrejme „čitatelia“ a „čitateľky“, ktorí sú poslucháčmi príbehov. Živá kniha je človek s výnimočným životným osudom, či už hendikepovaný, alebo inak v živote znevýhodnený, imigrant alebo svedok holokaustu, vojny a iných foriem násilia. Svoj životný príbeh opisuje, prípadne „číta“, počas vymedzeného času čitateľom a čitateľkám. Tí majú možnosť pýtať sa živej knihy na jej skúsenosti, zážitky či pocity, aby sa mohli lepšie vžiť do jej príbehu a intenzívnejšie ho prežiť. Každá živá kniha totiž odovzdáva svojim čitateľom a čitateľkám odkaz, ktorý má pomôcť búrať predsudky a stereotypy, ktoré v nich môžu byť zakorenené.


V roku 2018 odštartovala Iuventa - Slovenský inštitút mládeže po prvýkrát aktivitu s názvom „Živé knižnice“, ku ktorej sa pripojila aj SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a spoločne navštívili Bratislavu, Nitru a Banskú Bystricu. V roku 2019 sa spolupráca ešte zintenzívnila a s aktivitou Živé knižnice obe organizácie navštívili ďaľšie 4 slovenské mestá!

V roku 2018 a 2019 si žiaci a študenti vypočuli príbehy rôznych živých kníh v slovenských mestách. Mali príležitosť diskutovať s inšpiratívnymi vzormi, ako napríklad:

 • → s mladým úspešným atlétom, ktorý bojuje s nepriazňou osudu a rasovými predsudkami;
 • → s mladými imigrantkami z Iraku a Somálska;
 • → s chlapcom, ktorý po búrlivom tínedžerskom období vedie študentský parlament a pomáha iným ako dobrovoľník;
 • → s matkami detí s Dawnovým syndrómom a autizmom;
 • → s nepočujúcou mladou ženou, ktorá je vysokoškolskou pedagogičkou;
 • → s dievčaťom, ktoré aj napriek tomu, že je nevidiace, vyštudovalo sociálnu prácu a venuje sa pomoci druhým;
 • → s uznávaným neurochirurgom, ktorý rozprával pravdivé svedectvo o holokauste na Slovenku.

V roku 2020 máme v pláne navštíviť s aktivitou Živé knižnice ďalších 6 slovenských miest z Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. V súčasnej situácii nie je zrejmé, kedy sa aktivity uskutočnia. Bližšie informácie, ako aj odkaz na prihlasovanie škôl, budú uverejnené na tejto webovej stránke čo najskôr.


„Keď som odchádzala zo Živej knižnice, mala som srdce preplnené veľmi silnými emóciami. Taký príval pocitov, zážitkov a podnetov som dávno na jednom mieste nezažila. Začala som sa pozerať na ľudí s inakosťou INAK. Určite som o nich vedela aj predtým, no nestretla som sa s nimi a nerozprávala. Veľmi silné stretnutia!“
(citácia z publikácie Využitie storytellingu v práci s mládežou)

Chcete sami zorganizovať živú knižnicu? INŠPIRUJTE SA!

Využitie storytellingu v práci s mládežou – Živé knihy – využívajme príbehy vo formálnom a neformálnom vzdelávaní (Janette Motlová, Ivana Boboňová, 2020)

Živé knižnice využívajú metódu storytellingu, ktorého sila je v príbehu, ktorý prežíva konkrétny človek. Tento príbeh rozpráva jednotlivec, no jemu podobný príbeh majú stovky, možno tisícky ľudí s podobnou inakosťou. Je len na nás, či využijeme tieto príbehy na formovanie citlivejšej, vnímavejšej, otvorenejšej a spravodlivejšej mladej generácie, ktorá bude rozumieť tomu, že slová rovný a rovnocenný nie sú synonymá.

Stiahni publikáciu.


VideoŽivé knihy a ich čitatelia
VideoVýznam storytellingu


Téme Živých knižníc sa dlhodobo venuja EDUMA n.o. Na ich webových stránkach nájdete aj online Živú knižnicu s databázou rôznych ľudských príbehov. Prístup k online Živej knižnici môžete získať na mesiac zadarmo.

Viac informácií o Živých knižniciach nájdete aj na webových stránkach IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže.DISKUSIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH


V roku 2018 bolo našou ambíciou organizovať diskusie na stredných školách v rôznych regiónoch Slovenska. Tieto diskusie boli vedené inšpiratívnymi ľuďmi z rôznych sfér života a ich cieľom bolo motivovať mladých ľudí, aby boli aktívnymi vo svojej komunite a snažili sa prinášať pozitívnu zmenu. Študenti si mohli rovnako vyskúšať vžiť sa do rolí ľudí, ktorí sa odlišujú, či už svojim zdravotným hendikepom, národnosťou, sociálnym či iným znevýhodnením. Na diskusiách vystúpil aj účastník programu Erasmus+, ktorý opísal, ako zahraničná skúsenosť ovplyvnila nielen jeho profesijný, ale aj súkromný život a ako sa snaží nadobudnuté skúsenosti využiť v praxi. Tieto podujatia boli organizované v spolupráci s organizáciami Future generation a Eduma.