Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKTUALITY


02. 10. 2019
   Mládež a šport
Predĺženie predkladacieho termínu v oblasti mládeže - pre technické problémy súvisiace s podávaním on-line žiadostí cez Portál Európskej komisie programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, je termín na predkladanie žiadostí v oblasti mládeže predĺžený do 8. októbra 2019, 12:00 SEČ.
Predĺženie termínu sa týka nasledujúcich akcií:
Mobilitný projekt pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou (KA105);
Strategické partnerstvá v oblasti mládeže (KA205);
Projekty dialógu s mládežou (KA347);
Dobrovoľnícke projekty (ESC11);
Stáže a pracovné umiestnenia (ESC21);
Projekty v oblasti solidarity (ESC31).
O odstránení technických problémov Vás budeme informovať.
 
27. 09. 2019
    Nezaradené
Európsky týždeň odborných zručností 2019 pokračuje! S potešením oznamujeme, že bolo otvorené verejné online hlasovanie k Excellence Awards 2019 vrátane „Európskeho financovania excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave - cena Erasmus+ v kontexte Týždňa odborných zručností 2019“.
O čo vlastne ide? VET Excellence Awards vyzdvihuje najlepšie postupy a uznáva excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave v Európe. Predstavením najlepších príkladov sa nielen zabezpečí zviditeľnenie a uznanie snahy nominovaných jednotlivcov aj inštitúcií, ale cieľom je aj motivácia jednotlivcov a organizácií v sektore odborného vzdelávania a prípravy.. Výhercovia cien  sa stanú ambasádormi vo svojom odbore.
Podporte ich svojím hlasom a nechajte sa inšpirovať.
 
25. 09. 2019
    Nezaradené
Znovu sme súčasťou Gaudeamus Akadémia! Aj tento rok nás môžete stretnúť na európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania, kde Vás spolu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku budeme informovať o všetkom, čo vás zaujíma o EÚ a programe Erasmus+. Príďte sa informovať, aké sú vaše ďalšie študijné možnosti, kedy je ten správny čas vycestovať zo školy do zahraničia, či ako získať cenné skúsenosti z pracovných stáží. Nájdete nás v stánku č. 24. Viac informácií sa dozviete na stránkach Gaudeamus.
 
06. 09. 2019
   Mládež a šport
Blíži sa prvý október, ktorý je 3. predkladacím termínom pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže.

Výzva - 3. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže pre rok 2019

1. október 2019 je tretím a posledným predkladacím termínom tento rok pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Projekty môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových akcií):

v rámci Kľúčovej akcie 1 sú aktivity zamerané na zapojenie mladých ľudí z marginalizovaného prostredia, podporu rozmanitosti, medzikultúrny a medzináboženský dialóg, spoločné hodnoty slobody, tolerancie a rešpektovania ľudských práv, ako aj zvýšenie mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a zmyslu pre iniciatívu u mladých ľudí. Cieľom sú aj projektové zámery podporujúce získanie kompetencií pracovníkov s mládežou a osvojenie si metód na odborný rozvoj, vrátane digitálnej práce s mládežou, potrebných pri prenose spoločných základných hodnôt našej spoločnosti a pri predchádzaní násilnej radikalizácie mladých ľudí.

v rámci Kľúčovej akcie 2 sú aktivity zamerané na podporu kvalitnej a inovatívnej práce s mládežou; posilnenie postavenia mladých ľudí a podporu podnikateľského vzdelávania, sociálneho podnikania a neziskových aktivít medzi mladými ľuďmi a to najmä vo forme nadnárodných mládežníckych iniciatív a sociálnych podnikov. Táto akcia podporuje rozvoj, prenos a vykonávanie inovačných postupov, ako aj spoločných iniciatív spolupráce, vzájomného učenia sa a výmeny osvedčených postupov na európskej úrovni.

v rámci Kľúčovej akcie 3 sú to aktivity ako napr.: podujatia simulujúce fungovanie demokratických inštitúcií a úlohy subjektov zodpovedných za rozhodnutia; stretnutia a semináre, informačné podujatia medzi mladými ľuďmi a subjektmi zodpovednými za rozhodnutia v oblasti mládeže; podujatia na podporu diskusií a informácií o témach politiky v oblasti mládeže spojené s činnosťami organizovanými počas Európskeho týždňa mládeže; národné stretnutia a nadnárodné semináre. Táto akcia podporuje aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote a podporuje diskusiu o témach zameraných na témy a priority stanovené v rámci stratégie EÚ pre mládež a jej mechanizmov dialógu.

Podrobne sú priority rozpísané v Sprievodcovi programom Erasmus+, ktorý nájdete na tomto odkaze spolu s online formulármi projektových žiadostí:  

V prípade, že by ste chceli konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.
 
03. 09. 2019
   Všetky sektory
Registrácia na informačné dni k Výzve 2020 je spustená! Zúčastnite sa niektorého z informačných dní organizovaných národnými agentúrami programu Erasmus+ na Slovensku a informujte sa, ako sa zapojiť do programu Erasmus+. Počas infodní sa dozviete všetky základné informácie o programe a jeho jednotlivých sektoroch, získate možnosť poradiť sa o Vašich nápadoch na projekty a rovnako informácie o možnostiach podania prihlášky. Informačné dni sa budú konať 22. októbra v Košiciach, 23. októbra v Banskej Bystrici25. októbra v Bratislave, informačné dni pre vysoké školy prebehnú 22. októbra v Košiciach12. novembra v Bratislave. Podrobný program vrátane registračného formuláru nájdete v pozvánke na informačné dni [SK, pdf, 278 KB], v pozvánke na informačné dni pre vysoké školy. [SK, pdf, 278 KB]
 
23. 08. 2019
   Mládež a šport
Boli stanovené Európske priority v národnom kontexte pre oblasť mládež v rámci programu Erasmus+ na rok 2020. IUVENTA - Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport informuje potenciálnych žiadateľov o finančnú podporu v decentralizovaných akciách programu Erasmus+ v oblasti mládeže o stanovení európskych priorít v národnom kontexte na rok 2020. Viac informácií. [SK, pdf, 458 KB]
 
16. 08. 2019
   Vysokoškolské vzdelávanie
Registrácia na desiaty ročník podujatia Joint Infoday je otvorená do 15. septembra 2019. Ak Vás zaujímajú centralizované projekty Erasmus+ ako Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus, Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, Jean Monnet a Znalostné aliancie, prihláste sa na podujatie, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. – 16. októbra 2019 v Brne. Program a viac informácii na web stránke podujatia https://2019.infodays.eu/.
 
24. 07. 2019
   Vysokoškolské vzdelávanie
ECHE - self assessment pre vysoké školy. Vysoké školy sa môžu zapojiť do sebahodnotenia pridelenej charty pre vysokoškolské vzdelávanie. Európska komisia spustila online nástroj, ktorý je možné využiť na získanie podrobného prehľadu o výkonnosti vysokej školy pri riadení činností programu Erasmus+ a dodržiavaní záväzkov z ECHE. Vysoké školy môžu zistiť, aké sú ich silné stránky a kde sa dá nájsť priestor na zlepšenie v prospech študentov, spolupracovníkov a vysokej školy ako celku. Viac informácii získate na stránke EK.
 
10. 07. 2019
   Vysokoškolské vzdelávanie
Európska komisia vyhlásila výsledky z Výzvy 2019 na projekty Európskych univerzít. Vybraných bolo 17 prihlášok, v ktorých figuruje 114 vysokoškolských inštitúcii z 24 členských štátov EÚ. Každá aliancia univerzít získala grant vo výške 5 miliónov eur na trojročný projekt, ktorý má za cieľ vytvorenie spoločného vzdelávacieho priestoru. Termín podania prihlášok vo Výzve 2020 je stanovený na 26. február 2020. Zoznam podporených konzorcií [EN, pdf, 136 KB]
 
28. 06. 2019
    Nezaradené
SAAIC – Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s potešením oznamuje, že dnes zverejnila na stránke programu Erasmus+ výsledky výberovej procedúry v Kľúčovej akcii KA2 v rámci Výzvy 2019 v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých.
 
24. 06. 2019
    Nezaradené
Pozor, termín na zapojenie projektu do súťaže Európska značka jazykov 2019 je predĺžený do 7. júla! Využite príležitosť a prihláste svoj projekt zameraný na jazykové vzdelávanie do súťaže, ktorej cieľom je podporovať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív, zviditeľniť a hlavne oceniť projekty venujúce sa jazykom a ich vyučovaniu. Viac informácii vrátane prihlášky nájdete na oficiálnej stránke súťaže.
 
04. 06. 2019
    Nezaradené
Interaktívna mapa projektov spustená! SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu dnes spustila nový nástroj, ktorý má pomôcť záujemcom vyhľadávať Erasmus+ projekty na celom Slovensku. Mapa ponúka možnosť vyhľadávať podľa sektorov vzdelávania a podľa roku ich podania. Vyskúšajte slovenskú mapu programu Erasmus+!
 
24. 05. 2019
    Nezaradené
SAAIC – Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s potešením oznamuje, že dnes zverejnila na stránke programu Erasmus+ výsledky výberovej procedúry v Kľúčovej akcii KA1 v rámci Výzvy 2019 v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých.
 
07. 05. 2019
    Nezaradené
Slovensko súčasťou najväčšieho stretnutia bývalých účastníkov programu Erasmus+! V dňoch 7. – 9. 5. 2019 sa v talianskej Florencii koná kontaktný seminár Erasmus4ever Erasmus4future, ktorý je zároveň najväčším európskym stretnutím účastníkov programu Erasmus+. Stretnutie sa koná pri príležitosti osláv Dňa Európy a zároveň má za cieľ umožniť účastníkom programu zdieľať svoje skúsenosti, zážitky a inšpirovať iných. V rámci aktivity „Erasmus+ ambasádorom na jeden deň“ bude 150 účastníkov z celej Európy rozdelených do skupín a navštívi 15 rôznych vzdelávacích inštitúcií, v ktorých prebehnú diskusie a pezentácie programu Erasmus+. Slovensko bude mať na podujatí svoje zastúpenie, preto si nenechajte ujsť aktuálne dianie a sledujte nás prostredníctvom nášho Instagramu. Viac o podujatí sa dozviete na stránkach organizátora, talianskej národnej agentúry, a môžete si pozrieť aj prvú video upútavku.
 
03. 04. 2019
    Nezaradené
Erasmus+ Virtual Exchange umožňuje mladým ľuďom z Európy a južného Stredomoria zapájať sa do medzikultúrneho dialógu prostredníctvom online vzdelávacích nástrojov. Portál EVE úzko spolupracuje s univerzitami a organizáciami mládeže z EÚ a Alžírska, Egypta, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Maroka, Palestíny, Sýrie a Tuniska, aby oslovil mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, študentov a akademikov.
Virtuálne výmeny sú online dialógy, ktoré sa zvyčajne realizujú v rámci študijných programov alebo neformálneho vzdelávania. Všetky diskusie sú moderované skúsenými facilitátormi.
Cieľom je zapojiť sa do sebareflexie, aktívneho počúvania, rešpektu a kritického myslenia. Dialógy tiež zlepšujú zručnosti pre trh práce, keďže vyžadujú efektívnu komunikáciu, cudzie jazyky a spoluprácu v rôznorodom prostredí. V roku 2018 sa do iniciatívy zapojilo viac ako 7000 mladých ľudí a 700 facilitátorov, pracovníkov s mládežou a akademikov.
Zoznam najbližších aktivít, do ktorých sa možno zapojiť, a ostatné informácie nájdete na stránke Erasmus+ Virtual Exchange.
 
03. 04. 2019
    Nezaradené
Ženy vo vede 2019! Poznáte inšpiratívnu ženu pôsobiacu na poli vedy? Spoločnosť L'Oréal Slovensko v spolupráci s organizáciou UNESCO, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenskou akadémiou vied (SAV) vyhlasuje 3. ročník projektu L'Oréal Pre ženy vo vede (For women in science). Cieľom projektu je oceňovať prácu úspešných vedkýň, poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku kariéry a zároveň prispieť k rozvoju vedy a výskumu na medzinárodnej úrovni. Dve víťazky získajú finačnú odmenu v hodnote 5000 eur na podporu výskumu. Prihlasovanie je predĺžené do 14. 4. 2019, preto neváhajte a posuňte informáciu ženám- vedkyniam vo vašom okolí, nech je ich práca ocenená! Viac informácií sa dozviete na stránkach CVTI.
 
21. 03. 2019
    Nezaradené
Erasmus+ súčasťou Tour de ERA! Zúčastnite sa unikátneho konceptu Tour de ERA,  aktivity Centra vedecko-technických informácií SR, ktorá pozostáva z 5 dvojdňových podujatí v slovenských mestách –  v Žiline, v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Nitre a v Bratislave. Podujatia majú za cieľ pomôcť zorientovať sa v programoch ERA (európskeho výskumného priestoru) so zreteľom na Horizont 2020 a ponúknuť pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov. V praktickej časti je pre účastníkov prichystaný workshop, kde s odborným školiteľom budú riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov H2020. Program Erasmus+ bude mať svoje zastúpenie na podujatí v mestách Banská Bystrica (4. – 5. 4.) a Nitra (25. – 26. 4.) vždy v prvý deň stretnutia. Viac informácií vrátane registrácie nájdete na stránkach podujatia.
 
21. 03. 2019
    Nezaradené
Ďalšie predĺženie termínu podávania prihlášok vo Výzve 2019. Z dôvodu technických problémov s online formulármi prihlášok Európska komisia predĺžila termín na podávanie návrhov projektov v rámci Kľúčovej akcie 2- Strategické partnerstvá z 21. marca 2019 na 26marca 2019.  EK sa za vzniknutú situáciu ospravedlňuje a pracuje na odstránení nedostatkov.
 
14. 03. 2019
    Nezaradené
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, kultúru a audiovizuálnu oblasť so sídlom v Bruseli zverejnila výzvu na akciu na spoluprácu v rámci Vnútroafrickej mobilitnej schémy vo vysokoškolskom sektore. Schéma podporuje spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania medzi krajinami Afriky. Cieľom programu je podporovať trvalo udržateľný rozvoj a v konečnom dôsledku prispievať k znižovaniu chudoby zvyšovaním dostupnosti vyškolenej a kvalifikovanej pracovnej sily na vysokej úrovni v Afrike. Nejde o mobilitný program medzi inštitúciami v Európe a Afrike. Vysokoškolské inštitúcie zo štátov Európskej únie sa však môžu zúčastniť ako technickí partneri v týchto partnerstvách. Technický partner by mal poskytovať podporu pri riadení partnerstva, organizácii a realizácii mobilít. Z tohto dôvodu by technický partner mal mať dostatočné skúsenosti v riadení medzinárodnej mobility, napríklad Medzinárodnej kreditovej mobility (KA107).
Žiadateľ o grant musí byť inštitúcia z Afriky. Konzorcium musí byť zložené z minimálne 4 vysokoškolských inštitúcii v Afrike a jedného technického partnera z EÚ. Maximálna veľkosť konzorcia je limitovaná na 6 partnerov, rovnako musia byť však zapojené minimálne tri  z piatich afrických regiónov. Predpokladané je financovanie 6 až 7 projektov z tejto výzvy. Prihlášky sa podávajú priamo do EACEA a termín na podanie je 12. jún 2019 do 12:00. Viac informácii na web stránke Výzvy.
 
14. 03. 2019
    Nezaradené
Európska komisia zverejnila výzvu na novú pilotnú akciu na spoluprácu v sektore odborného vzdelávania a prípravy s inštitúciami z krajín západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Republika Severné Macedónsko, Srbsko) a s Tureckom alebo s africkými krajinami, ktoré sú rozdelené do 5 regiónov. Ide o mobilitné projekty pre študentov aj zamestnancov, ale rovnako aj o projekty na spoluprácu, zdieľanie dobrej praxe a výmenu skúseností. Žiadateľ o grant musí byť z krajiny EÚ. Konzorcium musí byť zložené z minimálne 3 krajín EÚ a 3 krajín zo západného Balkánu alebo z minimálne 3 krajín EÚ a z 10 afrických krajín, ktoré pokrývajú všetkých 5 afrických regiónov. Predpokladané je financovanie dvoch projektov z tejto výzvy. Prihlášky sa podávajú priamo do EK a termín na podanie je 14. máj 2019 do 12:00. Viac informácii poskytnú priamo pracovníci EK:  EAC-VET-MOBILITY-SCHEME@ec.europa.eu alebo na webstránke Výzvy. Informácie na webe budú doplňované zo strany EK postupne v priebehu marca.
 
06. 03. 2019
    Nezaradené
Vyšiel marcový newsletter! Prečítajte si naše najnovšie vydanie newslettru, v ktorom sa dozviete, aké podujatia v najbližšej dobe národná agentúra pripravuje, odkiaľ môžete čerpať aktuálne informácie k Výzve 2019 alebo kde nájsť užitočné tipy na nové publikácie a infomateriály. Newsletter si môžete prezrieť tu. Ak nechcete, aby vám niečo uniklo, k odberu našich noviniek sa viete prihlásiť zadaním e-mailovej adresy na tejto stránke.
 
04. 03. 2019
    Nezaradené
Brexit - Európska komisia prijala sériu krízových opatrení súvisiacich s odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ, ktoré sa týkajú aj programu Erasmus+. Národné agentúry programu Erasmus+ na Slovensku (SAAIC a IUVENTA) v tejto súvislosti vydali spoločnú tlačovú správu informujúcu jednotlivcov a organizácie zapojené do programu Erasmus+, rovnako ako aj žiadateľov podávajúcich žiadosť o grant v aktuálnej výzve programu Erasmus+ na rok 2019, o prípravách na vystúpenie UK z EÚ.
 
26. 02. 2019
    Nezaradené
Nová podstránka Európske kultúrne dedičstvo! Pripravili sme si pre vás novú podstránku venovanú Európskemu kultúrnemu dedičstvu, kde nájdete nielen 10 európskych iniciatív v tejto oblasti, ale aj zaujímavé materiály pre školy a vzdelávacie organizácie, ako príručku pre učiteľov, interaktívnu hru, zoznam úspešných realizovaných projektov, nápady na podujatia o kultúrnom dedičstve na školách, omaľovánky pre mladšie deti a iné. Nechajte sa inšpirovať témou kultúrneho dedičstva!
 
25. 02. 2019
    Nezaradené
Webináre k Strategickým partnerstvám (KA2) sú online! Ak ste nestihli naše webináre naživo, nevadí, nájdete ich na našich stránkach. V dvoch moduloch sa dozviete tipy, na čo nezabudnúť pri písaní projektov a ako si bezchybne naplánovať rozpočet projektu. Zároveň nezabúdajte, že termín na podávanie prihlášok KA2 je 21. marec 2019! Všetky dôležité informácie k podávaniu prihlášok sa dozviete v sekcii Ako získať grant.
 
19. 02. 2019
    Nezaradené
Zúčastnite sa konferencie Learn & Lead 2019! Expertná vzdelávacia konferencia Learn & Lead 2019 sa bude konať 17.-18. 4. v Žiline a je určená všetkým fanúšikom a podporovateľom vzdelávania, zástupcom škôl a podnikateľom, ktorým záleží na kvalite a rozvoji vzdelávania na Slovensku. Konferencia sa bude venovať modelom kontinuálneho transferu znalostí vo firmách a školách, predstaveniu odborných vzdelávacích programov Learn&Lead a prezentácii projektu Happy School 2020. Konferenciu bude slávnostne otvárať riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Alexandra Junášková. Bližšie informácie o programe sa dozviete z infoletáku, registrácia je spustená na stránkach podujatia.
 
06. 02. 2019
    Nezaradené
3. kategória súťaže Európskeho týždňa odborných zručností už má svojich víťazov! V súťažnej kategórii s názvom „Najzaujímavejšie podujatie organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2018 na Slovensku“ porota vybrala tri najzaujímavejšie podujatia nasledovne:

1. miesto – Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Bratislava
2. miesto - Súkromná spojená škola EDURAM, Krompachy
3.miesto - Súkromná stredná umelecká škola, Žilina

Víťazom gratulujeme! Ďakujeme taktiež všetkým školám, ktoré sa zapojili do 2. kategórie, pretože všetky podujatia organizované v rámci Európskeho týždňa odborných zručností boli úspešné a na mnohých školách sa podarilo zorganizovať zaujímavé aktivity, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ostatných. Kompletný zoznam prihlásených podujatí nájdete našich stránkach. Inšpirujte sa aj Vy!
 
31. 01. 2019
    Nezaradené
Predĺženie termínu podávania prihlášok vo Výzve 2019. Z dôvodu technických problémov s online formulármi prihlášok Európska komisia predĺžila termín na podávanie návrhov projektov z 5. februára 2019 na 12. februára 2019.  EK sa za vzniknutú situáciu ospravedlňuje a pracuje na odstránení nedostatkov.
 
15. 01. 2019
    Nezaradené
Poznáme prvých víťazov súťaže Európsky týždeň odborných zručností! V 1. kategórii súťaže - Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí ste spomedzi všetkých súťažných príspevkov vašimi hlasmi vybrali:

1. miesto – Spojená škola, Martin (3099 hlasov),
2. miesto – SPŠ dopravná, Trnava (2911 hlasov),
3. miesto – Škola úžitkového výtvarníctva, Košice (1814 hlasov).

Víťazom gratulujeme! Ceny budú odovzdané osobne riaditeľkou národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, o čom vás samozrejme budeme informovať aj na našej facebookovej stránke. Ďakujeme všetkým školám, ktoré sa zapojili do Európskeho týždňa odborných zručností 2018, a týmto spôsobom prezentovali úspešné projekty a svoju prácu.Všetky súťažné príspevky nájdete na našej stránke.
 
11. 01. 2019
    Nezaradené
Hľadá sa Erasmus ambasádor za Slovensko!
Nadácia garagErasmus spustila Výzvu na výber Erasmus ambasádorov do volebnej
kampane Európskeho parlamentu 2019!  Ambasádori budú mať možnosť zúčastniť
sa tréningu v Európskom parlamente v Štrasburgu, získajú cenné informácie a
promo materiály a následne budú organizovať podujatie vo svojej domovskej
krajine na šírenie informácií a povedomia o nadchádzajúcich eurovoľbách.
Takýmto spôsobom sa budú môcť podieľať na snahe zvýšiť záujem o dianie v EÚ
a angažovať sa v rámci európskej demokracie. Termín na podávanie prihlášok
je 20. januára 2019. Šírte informáciu aj aktívnym mladým ľuďom vo Vašom okolí, ktorí by sa na túto rolu hodili!

 
10. 01. 2019
    Nezaradené
Príležitosť pre študentov končiacich bakalárske štúdium: Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus!  Študenti získajú možnosť zapojiť sa do do excelentného študijného programu, dostať grant na štúdium, študovať na viacerých univerzitách a na konci štúdia získať spoločný diplom od všetkých univerzít, ktoré sú v spoločnom magisterskom programe zapojené. Prihlasovanie prebieha do konca januára a zoznam študijných programov aj s ich web stránkami nájdete tu. Viac informácií o Spoločných magisterských programoch Erasmus Mundus sa dozviete na oficiálnych stránkach, prípadne na stránke www.erasmusplus.sk.
 
02. 01. 2019
    Nezaradené
Na našich stránkach pribudla nová sekcia - Centralizované akcie! Zistite, ktoré aktivity v rámci programu Erasmus+ sú centrálne riadené agentúrou EACEA v Bruseli, ako sa delia, pre koho sú určené a ako sa do nich môžete zapojiť aj vy.
 
27. 12. 2018
    Nezaradené
Vyšiel nový e-Bulletin! Prečítajte si naše Vianočné vydanie e-Bulletinu, v ktorom nájdete prehľad všetkých dôležitých aj zaujímavých informácií o aktivitách národnej agentúry programu Erasmus+ za posledné obdobie. E-Bulletin 
 
13. 12. 2018
    Nezaradené
Pripravili sme pre vás webinár! Ak sa chcete dozvedieť viac o Strategických partnerstvách pre vysoké školy pozrite si náš informačný webinár, kde vám zodpovieme otázky, ktoré vás možno dlhšie zaujímali, no nemali ste na ne odpovede. Záznam z webináru.
 
30. 11. 2018
    Nezaradené
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ sa zúčastnila valného zhromaždenia Erasmus Student Network Slovakia! Valné zhromaždenie ESN s podtitulom National Eco Platform Bratislava 2018 bolo obohatené aj o workshop a prezentáciu noviniek programu Erasmus+ v rámci Výzvy 2019 predstavených riaditeľkou Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu A. Junáškovou. Tlačová správa z podujatia.
 
20. 11. 2018
    Nezaradené
Európsky týždeň odborných zručností 2018 je za nami, avšak súťaž stále pokračuje, dokonca naberá na obrátkach. V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018 Európska komisia organizuje rad európskych súťaží v spolupráci s inými inštitúciami. Národnú súťaž organizuje aj SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Máte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do súťaží na európskej, prípadne národnej úrovni, a poukázať na svoju jedinečnosť v podporovaní odborného vzdelávania a prípravy. V rámci tejto národnej súťaže je 1. Kategória - Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí uzavretá a môžete hlasovať za fotopríbeh, ktorý Vás zaujal. (link na hlasovanie) Ďalšie kategórie ako Spolupráca medzi svetom vzdelávania a svetom práce pri transfere prvkov duálneho vzdelávania do slovenskej praxe v projektoch Erasmus+ a Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2018 na Slovensku sú stále otvorené, v rámci oboch kategórií máte čas na registráciu do 14. 12. 2018, takže neváhajte a zapojte sa, hráme o hodnotné ceny.
 
16. 11. 2018
    Nezaradené
Nová Výzva pre Kľúčovú akciu 3 v odbornom vzdelávaní a príprave!  Európska komisia publikovala Výzvu na predkladanie návrhov č. EACEA 37/2018 v rámci programu Erasmus+ Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politiky, Siete a partnerstvá poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) (2018/C 401/09) 1. Cieľom tejto výzvy je podporiť projekty v oblasti vytvárania nadnárodných a vnútroštátnych sietí a partnerstiev poskytovateľov OVP v oblasti počiatočného a ďalšieho OVP s cieľom prispieť k politickým úvahám na európskej úrovni, ako aj presadzovať informovanosť a uplatňovanie európskych politík v oblasti OVP na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Celkovým cieľom tejto výzvy je podporiť predkladanie návrhov na partnerstvá zdola nahor. Termín na podanie prihlášok je 31. január 2019 do 12:00 hod. (bruselského času).   Viac informácií.
 
13. 11. 2018
    Nezaradené
Cena za šírenie vedomostí o Európe – „Altiero Spinelli prize for Outreach.“ Európska komisia vyhlásila celounijnú súťaž o cenu Altiero Spinelli, ktorá sa udeľuje za prácu spojenú s šírením porozumenia Európskej Únie medzi občanmi a stotožnením sa s európskym projektom, pričom tento rok je súťaž zameraná na mladých ľudí. Ocenené budú práce, ktoré zahŕňajú inovatívne vzdelávacie prostriedky či aktivity, vďaka ktorým mladí ľudia objavujú fungovanie Európy alebo projekty podporujúce účasť mladých v demokratickom procese. Ocenených bude celkovo 5 projektov, každý sumou 25 000 eur. Viac informácií o podmienkach súťaže. Prihlasovanie je otvorené do 7. januára 2019.
 
05. 11. 2018
    Nezaradené
Monitoring dopadu projektov! Na našich stránkach pribudla sekcia Tipy a Triky Erasmus+, kde nájdete aj Impact+ Exercise príručku v slovenčine, ktorá vám pomôže s premýšlaním o dopade vášho projektu a jeho možnom meraní. Navyše, holandská národná agentúra programu Erasmus+ tento týždeň taktiež spustila svoj vlastný nástroj ImpactTool monitorujúci dopad projektov, v ktorom si viete vytvoriť dizajn projektu so zamýšľaným dopadom, sledovať efektivitu vašich postupov a časový rámec na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Oba nástroje sú dostupné na našej stránke.
 
29. 10. 2018
    Nezaradené
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu hľadá externých hodnotiteľov na hodnotenie prihlášok v rámci výzvy Erasmus+ na rok 2019. Viac info [SK, pdf, 419 KB]
 
23. 10. 2018
    Nezaradené
Podporme nomináciu Noemi Rázcovej v súťaži VET Excellence Awards 2018! Noemi Ráczová zo Školy úžitkového výtvarníctva bola nominovaná do finále súťaže VET Excellence Awards 2018 v kategórii Najlepší učiteľ/ka ako jediná zo Slovenska! Súťaž sa koná v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018. Venujte chvíľku z vášho dňa na podporenie pani učiteľky zahlasovaním v súťaži VET Excellence Awards 2018.  Držíme palce! Cieľom súťaže VET Excellence Awards je zviditeľniť jedinečné príklady a prax v odbornom vzdelávaní a príprave. Hlasovať môžete do 7.11.2018 na tomto linku: Hlasujte, FB ŠÚV Košice
 
27. 07. 2018
    Nezaradené
Prínos programu Erasmus+ k rozvíjaniu digitálnych kompetencií v projektoch Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých. SAAIC - Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu analyzovala prínos programu Erasmus+ pre rozvíjanie digitálnych kompetencií zúčastnených aktérov. Hlavným cieľom analýzy bolo preskúmať mieru tohto dopadu. Cieľovými skupinami boli inštitúcie, ale aj individuálni účastníci, t. j. zamestnanci a učiaci sa v sektore školského vzdelávania, v sektore odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých. Skúmanou vzorkou boli podané, schválené a ukončené projekty v rokoch 2014 – 2017 v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  v uvedených troch sektoroch a všetky správy účastníkov podané do 28. októbra 2017. Publikácia [SK, pdf, 11 MB]
 
03. 07. 2018
    Nezaradené
Je tu ďalší ročník najväčšieho hudobného festivalu Pohoda, ktorý sa bude konať v dňoch 05.  – 07. 07. 2018. SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa festivalu zúčastní. V EÚ Info zóne vám aj tento rok ponúkneme množstvo súťaží, zábavných hier, vtipný fotokútik a samozrejme kopec užitočných informácií o programe Erasmus+.  V EUrópa stage vás čakajú diskusie Café Európa na najaktuálnejšie témy. Viac informácií sa dozviete na domovskej stránke.
 
 
 

media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov