Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


Podujatia organizované SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuOstatné podujatia2. 10. – 4. 10. 2019
    Nezaradené
Bratislava - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektora školského a vysokoškolského vzdelávania na kontaktný seminár Building Partnerships for a Learner-Centred Approach, ktorý sa bude konať v Bratislave. Podujatie je určené zástupcom sektora školského a vysokoškolského vzdelávania – učiteľom základných a stredných škôl, zamestnancom vysokých škôl alebo akýchkoľvek iných organizácii, ktoré poskytujú vzdelávanie učiteľov a zaujímajú sa o koncepciu vyučovania orientovaného na žiaka. Počas seminára budú mať účastníci možnosť vymienať si osvedčené postupy, dozvedieť sa viac o inovatívnych metódach a spôsoboch výučby so zameraním na vyučovanie orientované na žiaka a nájsť partnerov pre projekty. Cieľom seminára je vytvorenie projektov strategických partnerstiev v školskom sektore a / alebo medzisektorové partnerstvá medzi školami a vysokoškolským vzdelávaním. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácii je web stránke podujatia. Prihláška [SK, docx, 64 KB], viac informácií. [SK, pdf, 337 KB]
 
23. – 25. 9. 2019
    Nezaradené
Fínsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na kontaktný seminár Flexible Basic Education – new methods to tackle early school leaving, ktorý sa bude konať v Lahti vo Fínsku. Podujatie je určené pre pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania, konkrétne pre pedagógov, ktorí pracujú so žiakmi v posledných ročníkoch základnej školy, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky. Cieľom seminára je poskytnúť európskym pedagógom fórum, na ktorom sa môžu učiť a vymieňať si nové nápady a nástroje na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Predpokladané výsledky seminára by mali byť nájdenie nových spôsobov, ako podporiť žiakov s rizikom predčasného ukončenia školskej dochádzky, zdieľanie nástrojov a metód medzi pedagógmi a uľahčenie budovania nových nadnárodných sietí a projektov v rámci témy inklúzie. Viac informácií je web stránke podujatia. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 398 KB]
 
29.9.–2.10. 2019
    Nezaradené
Fínsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na kontaktný seminár Exploring the wonders of science and nature (early childhood education and care), ktorý sa bude konať v Turku vo Fínsku. Podujatie je určené pre pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania, konkrétne pre pedagógov, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 3 do 8 rokov, pracovníkov ministerstiev, štátneho pedagogického ústavu a pod. Podujatie dáva účastníkom možnosť učiť sa, vymieňať si skúsenosti, diskutovať o výzvach a hľadať alternatívne spôsoby na zlepšenie výučby prírodných vied v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Cieľom seminára je vytvoriť nápady na projekty a návrhy projektov pre strategické partnerstvá programu Erasmus+ KA2. Viac informácii je web stránke podujatia. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 344 KB]
 
10.–13. 10. 2019
    Nezaradené
Nemecko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektora školského vzdelávania na kontaktný seminár Creative arts as a path to inclusion, ktorý sa bude konať v Düsseldorfe v Nemecku. Podujatie je určené zástupcom sektora školského vzdelávania, konkrétne pre riaditeľov základných škôl alebo učiteľov žiakov vo veku od 6 do 16 rokov. Za jednu školu sa môže zúčastniť iba jeden zástupca. Cieľom seminára je nájsť partnerov pre projekty školských výmenných partnerstviev v KA2. Seminár tiež poskytne príležitosť na výmenu skúseností, objavenie nových prístupov ako využiť kreatívne umenie ako cestu k inklúzii, diskusie o spôsoboch využitia kreatívneho umenia v školách a v medzinárodnej projektovej spolupráci s cieľom zlepšiť začlenenie a rozvíjať nápady na projekty cez Erasmus+. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 346 KB]
 
30.9.–2.10. 2019
    Nezaradené
Dánsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektora školského vzdelávania na študijnú návštevu The role of guidance and counselling in planning further education, training and career for pupils in secondary and upper secondary education, ktorá sa bude konať v Odense v Dánsku. Podujatie je určené zástupcom sektora školského vzdelávania - výchovným poradcom, riaditeľom škôl a učiteľom, ktorí pracujú s poradenstvom v školskom vzdelávaní (žiaci 13 - 16 rokov). Študijná návšteva má za cieľ odpovedať na nasledovné otázky: Ako môže byť kariérové ​​vzdelávanie aktívne implementované v nižšom a vyššom stredoškolskom vzdelávaní? Kedy by sa malo začať? Ktoré vzdelávacie kompetencie sú potrebné a ktoré faktory zohrávajú dôležitú úlohu? Rovnako sa bude zaoberať kariérovým vzdelávaním ako metódou na podporu udržania študentov v školách a prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky. Program bude obsahovať v prvý deň úvod do problematiky a neskôr sa uskutočnia návštevy dánskych škôl, inštitúcií a projektov, ktoré pracujú s kariérovým vzdelávaním a kariérovým poradenstvom vo vzdelávaní. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 341 KB]
 
9. – 10. 9. 2019
    Nezaradené
Lotyšsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo všetkých sektorov vzdelávania na tematický seminár Erasmus+ boosting employability and promoting cooperation with the world of work, ktorý sa bude konať v Jūrmale v Lotyšsku. Podujatie je určené zástupcom všetkých sektorov vzdelávania – koordinátorom bežiacich Erasmus+ projektov na danú tému, zainteresovaným stranám a tvorcom politík, ktorí majú záujem o tému seminára a zdieľanie svojich odborných znalostí. Cieľom podujatia je získanie informácii od tvorcov politík o vplyve systému vzdelávania a odbornej prípravy na zamestnateľnosť učiacich sa, zapojenie sa do pracovných skupín v sektorových a medzisektorových diskusiách o relevantnosti vzdelávania na trhu práce a uľahčovaní zamestnateľnosti študentov v rámci programu Erasmus+. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 345 KB]
 
11. – 13. 11. 2019
    Nezaradené
Fínsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy na kontatný seminár Project Incubator - The future of VET, ktorý sa bude konať v Helsinkách vo Fínsku. Podujatie je určené učiteľom, riaditeľom, koordinátorom projektov z odborného vzdelávania a prípravy, zástupcom firiem, školiacich stredísk a tvorcom politík odborného vzdelávania a prípravy. Cieľom podujatia je vytvorenie nových partnerstiev pre projekty KA1 a KA2. Súčasťou podujatia budú aj metódy spoluvytvárania projektových nápadov a plánov, výmena osvedčených postupov z rôznych krajín, identifikácia výziev a diskusia o možných riešeniach týkajúcich sa budúcnosti odborného vzdelávania a prípravy. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 346 KB]
 Podujatia organizované IUVENTA - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a športRadi Vás stretneme na našich seminároch. Informácie o nových seminároch zverejňujeme priebežne.


media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov