Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Národná agentúra odporúča, aby mal koordinátor aj partneri samostatné bankové účty na účely projektu. Spôsoby vedenia účtov by si mali dohodnúť partneri na prvom stretnutí partnerstva.Čo sa týka súkromných bankových účtov, ich používanie v žiadnom prípade nie je povolené, pretože príjemcom finančných prostriedkov je organizácia a nie súkromná osoba.