Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

 • Národná agentúra na webovej stránke v časti „Mám projekt/Zmluvy/2018“ zverejňuje odporúčaný formulár pracovného výkazu pre rozpočtovú kategóriu intelektuálne výstupy.

  Ak sa partnerstvo rozhodne používať iný (jednotný) formulár pracovného výkazu, ten musí obsahovať nasledujúce údaje:
  - názov projektu/akronym a číslo projektu,
  - názov organizácie projektového partnera, pre ktorého daný zamestnanec prácu vykonáva,
  - meno a priezvisko zamestnanca a pozícia (kategória pracovníka v rámci projektu),
  - mesiac a rok, za ktorý je výkaz vypracovaný a predkladaný,
  - číslo intelektuálneho výstupu,
  - súčet odpracovaných dní za daný mesiac (na konci pracovného výkazu),
  - podpis zamestnanca a zodpovedného manažéra organizácie, dátum.

  Upozornenie: pre každú kategóriu, v rámci ktorej sa pracovník podieľa na tvorbe intelektuálneho výstupu, musí byť vypracovaný samostatný pracovný výkaz. Pracovný výkaz musí obsahovať aj logo programu, popr. logo projektu.