Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • V programe Erasmus+ existujú len európske priority (horizontálne alebo sektorové). Každý projekt typu „KA2 – Strategické partnerstvá“ musí riešiť minimálne jednu vybranú európsku prioritu (horizontálnu alebo sektorovú) stanovenú v aktuálnej výzve. Priority sú zadefinované v Sprievodcovi programom Erasmus+, zverejnenom na stránke www.erasmusplus.sk v sekcii ako získať grant.