Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Pre decentralizované projekty koordinované SAAIC - Národnou agentúrou pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy je pre každú kľúčovú akciu: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a KA2 - Strategické partnerstvá vyhlásený jeden termín podávania prihlášok v roku.Viac termínov v roku je stanovených len pre niektoré typy projektov zameraných na mládež, ktoré koordinuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže - Národná agentúra pre oblasť mládeže a športu.