Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • Do žiadosti v časti „N. Prílohy“ je potrebné nahrať nasledovné dokumenty:

    1) Mandátne listy podpísané partnerskými organizáciami. Mandátnu listinu vyplní každý z partnerov a podpísanú štatutárom organizácie, naskenuje a odošle žiadateľskej organizácii/skupine. Zo všetkých mandátov je potrebné vytvoriť jeden PDF súbor a nahrať ako prílohu do žiadosti.

    2) Čestné prehlásenie štatutárneho zástupcu organizácie/skupiny (časť M žiadosti). Použite tlačítko „Tlačiť čestné prehlásenie“, potom ho rukou vyplňte, podpíšte, naskenujte a nahrajte ako prílohu žiadosti.

    3) Časový harmonogram aktivít