Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • PIC (Participant Identification Code) je identifikačný kód inštitúcie/organizácie/skupiny, ktorá sa chce zapojiť do programu Erasmus+, či už ako žiadateľ alebo partner v projekte. Ide o jedinečné identifikačné číslo a každý subjekt môže mať pridelené len jedno takéto číslo PIC. Bez daného identifikačného čísla nie je možné sa zapojiť do projektov realizovaných v rámci Erasmus+.