Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • Presný postup si môžete prečítať na stránke http://www.erasmusplus.sk v časti Ako získať grant/Ako získať finančný príspevok Erasmus+ alebo si pozrieť inštruktážne videá v časti „Videoinštrukcie“. Po registrácii do účastníckeho portálu obdržíte identifikačné číslo PIC svojej organizácie/skupiny (toto číslo budete používať počas celého trvania programu Erasmus+). Číslo PIC musí mať každá organizácia/skupina, ktorá sa chce zapojiť do projektov v rámci programu, či už ako žiadateľ alebo partner v projekte.