Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Do aktivít sa môžu zapojiť vysoké školy, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), sú zaregistrované na portáli Erasmus+ and European Solidarity Corps platform (Register organizácií) - https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home a majú OID kód. Vysokým školám, ktoré mali v minulosti PIC boli OID  automaticky pridelené. VŠ ho môžu vyhľadať cez spomínaný register alebo cez Mobility Tool+ (v informáciách o inštitúcii).