Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Do aktivít sa môžu zapojiť vysoké školy, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), sú zaregistrované na URF (Unique registration Facility, pozri http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html) a majú PIC kód (Participant Identification Code).