Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

 • Národná agentúra nemá kapacitné možnosti vyhľadávať pre žiadateľov partnerov v zahraničí. 

  Na stránke www.erasmusplus.sk v sekcii Podujatia sú však priebežne zverejňované informácie o pripravovaných tematicky orientovaných kontaktných seminároch, ktoré organizujú partnerské národné agentúry v zahraničí a ktoré ponúkajú výbornú príležitosť na vyhľadanie vhodných projektových partnerov.

  V sekcii "Ako získať grant" zase nájdete dokument "Vyhľadávanie partnerov", ktorý obsahuje referencie a odkazy na databázy a zdroje vhodné pre vyhľadávanie partnerov pre projektovú spoluprácu, ktoré vznikli s podporou EK.

  Okrem toho Európska komisia spustila elektronické platformy, ktoré umožňujú vyhľadávanie partnerov. V sektore školského vzdelávania je to platforma School Education Gateway a Národná podporná služba pre elektronickú spoluprácu eTwinning.
  V sektore vzdelávania dospelých je to platforma EPALE.Okrem toho existuje diseminačná platforma programu "Erasmus+ Project Results", ktorá obsahuje informácie o projektoch Erasmus+ a ich realizátoroch.

  V sektore OVP je možné využiť stránku www.erasmobility.com/en/.

  V oblasti mládeže existuje platforma OTLAS, ktorú môžu využiť na hľadanie partnerov aj vzdelávacie organizácie.

  Partnera je možné si vyhľadať aj na Portáli financovania a tendrov.
  Knižnice, ktoré majú záujem zapojiť sa do projektov v sektore Vzdelávania dospelých môžu na vyhľadanie partnerských knižníc v zahraničí využiť medzinárodný portál: NAPLE Sister Libraries