Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Prípravné návštevy,  tak, ako ste ich poznali v Programe celoživotného vzdelávania (2007-2013), už v programe Erasmus+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy neexistujú. Na stretnutie s partnermi pred podaním prihlášky nie je možné národnú agentúru požiadať o grant.

    Prípravná návšteva (APV) je možná v rámci mobilitných projektov v sektore Odborného vzdelávania a prípravy len v prípade naplánovania aktivity ErasmusPRO.