Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Áno, je to možné. Organizácia sa v rámci novej výzvy môže opätovne uchádzať o grant v programe Erasmus+. Jedinou podmienkou je tzv. prevádzková (personálna a materiálna)  a finančná kapacita žiadateľa, ktorú musí splniť tak, aby bol schopný všetky projekty úspešne realizovať.