Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

 • V Kľúčovej akcii 1 (KA1) - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov môže organizácia v danom sektore podať len 1 prihlášku v rámci jednej Výzvy na podanie návrhov. Táto prihláška môže zahŕňať mobilitu rôznych oprávnených cieľových skupín (lektorov, učiteľov aj žiakov).

  Výnimkami sú iba:

  a) koordinátori/partneri národných (vnútroštátnych) konzorcií, ktorí môžu podať viac prihlášok za podmienky, že ich predkladajú vždy s inými členmi konzorcia a zároveň sú definované ciele projektov odlišné,

  b) subjekty, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi vo viacerých sektoroch vzdelávania (napr.: stredná odborná škola je oprávneným žiadateľom v sektore OVP, ako aj v sektore ŠV, t. j. môže sa uchádzať o grant v rámci KA1 súčasne v oboch sektoroch za podmienky, že každý projekt bude zameraný na iné cieľové skupiny a iné oprávnené aktivity, ktoré nebudú predstavovať riziko dvojitého financovania).
  V Kľúčovej akcii 2 (KA2) - Strategické partnerstvá môže 1 organizácia/koordinátor podať viac prihlášok v rámci jednej Výzvy na podanie návrhov pod podmienkou, že ide o odlišné projekty s iným projektovým partnerstvom, zamerané na iné cieľové skupiny, obsahujúce iné aktivity, výstupy atď. V prípade, že národné agentúry posúdia, že ide o dva totožné alebo veľmi podobné projekty predstavujúce riziko dvojitého financovania rovnakých aktivít, budú obe/všetky podané prihlášky vylúčené z ďalšieho výberu a financovania.

  V rámci jednej Výzvy na podanie návrhov však môže jedna organizácia podať súčasne jednu prihlášku na projekt v rámci KA1 a zároveň jednu alebo viac prihlášok na rôzne zamerané projekty v rámci KA2.

  Jediným limitom je schopnosť žiadateľa naplniť podmienky tzv. prevádzkovej a finančnej kapacity a úspešne zrealizovať všetky projekty.