Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • PIC (Participant Identification Code) je 9-miestny číselný kód, ktorý musí získať každá organizácia, ktorá sa chce zapojiť do centralizovaných akcií programu Erasmus+, napríklad Vysoké školy musia žiadať o chratu Erasmus+ pre vysokoškolské vzdelávanie. Tieto žiadosti sa podávajú Európskej komisii a používa sa v nich kód PIC. 

    Organizácia musí byť zapísaná v Účastníckom portáli.

    Web funding and tenders: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home Do databázy vstupuje záujemca cez svoju „identitu“ v EU login. Poznámka: Ak ste boli v minulosti registrovaní v Účastníckom portáli a máte k dispozícii kód PIC, táto registrácia je platná aj v tomto portáli pre centralizované akcie.