Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • PIC (Participant Identification Code) je 9-miestny číselný kód, ktorý musí získať každá organizácia, ktorá sa chce zapojiť do programu Erasmus+, či už ako žiadateľ alebo ako partner v projekte. Ide o jedinečné identifikačné číslo, ktoré organizácia získa jednorazovo a ktoré platí po celú dobu existencie programu Erasmus+ (2014 - 2020). Bez kódu PIC sa žiadna organizácia nemôže zapojiť do projektov programu Erasmus+. 

    Od Výzvy 2019 nie je, v prípade hostiteľských organizácií v zahraničí, ,kód PIC povinný. V prípade organizácií žiadajúcich o grant však ostáva povinný aj naďalej.