Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Identifikačný kód účastníka PIC získa organizácia tým, že sa zaregistruje na Účastníckom portáli URF (Unique Registration Facility). URF je nástroj, prostredníctvom ktorého sa budú  riadiť všetky právne a finančné informácie týkajúce sa organizácie. Na stránke  www.erasmusplus.sk v sekcii "Ako získať grant" sú zverejnené návody aj videoinštrukcie, v ktorých je podrobne opísaný a vizualizovaný postup, ako sa zaregistrovať v URF a získať PIC.