Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Vaša organizácia už mohla získať PIC v minulosti. Predkladateľ projektu sa o tom musí informovať vo svojej organizácii, alebo si existenciu PIC overiť priamo na Účastníckom portáli, v časti "Organisations", "Search", keď do vyhľadávania zadá názov svojej organizácie bez diakritiky a opíše kód CAPTCHA: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html