Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Prihláška projektu Erasmus+ môže byť podaná v akomkoľvek úradnom jazyku krajín programu. V prípade, že prihlášku vypĺňate v slovenskom jazyku, je potrebné v časti "Zhrnutie" uviesť text aj v anglickom jazyku.