Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Mandátny list je typ bilaterálnej zmluvy, ktorú medzi sebou povinne uzatvárajú:

    a) v projekte KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov: žiadateľ/koordinátor s jednotlivými členmi národného (vnútroštátneho) konzorcia;

    b) v projekte KA2 - Strategické partnerstvo: žiadateľ/koordinátor s jednotlivými projektovými partnermi (okrem Školských výmenných partnerstiev v sektore školského vzdelávania, v ktorých sú zapojené výlučne školy).