Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Mandátne listy sú povinné pre: 

    • Prihlášky KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov:  iba v prípade, ak prihlášku predkladá koordinátor tzv. národného (vnútroštátneho) konzorcia. Mandátny list podpisuje koordinátor osobitne s každým členom konzorcia.

    • Prihlášky KA2 - Strategické partnerstvá: - koordinátor projektu musí priložiť k prihláške mandátne listy, ktoré podpísal s každým projektovým partnerom, okrem Školských výmenných partnerstiev zložených výlučne zo škôl v sektore školského vzdelávania.