Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

 • "Program Erasmus+ (2014-2020) je komunitárny program, ktorý pokrýva všetky sektory vzdelávania od školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu.

  Program sa rozdeľuje na tri kľúčové akcie:
  Kľúčová akcia 1 (KA1): Vzdelávacia mobilita jednotlivcov; 
  Kľúčová akcia 2 (KA 2): Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov; 
  Kľúčová akcia 3 (KA 3): Podpora reformy politík.
  Špecifickými akciami sú Jean Monnet a Šport."