Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Nie. Do programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa môžu zapojiť len organizácie, ktoré majú právnu subjektivitu (výnimkou je sektor mládeže, kde môžu prihlášky podávať aj tzv. neformálne skupiny).