Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Absolvent VŠ sa musí prihlásiť na Úrade práce ako dobrovoľne nezamestnaný a pred začiatkom mobility zdokladovať potvrdenie z vysokej školy, že sa stáže zúčastní, a po jej ukončení, že stáž absolvoval.