Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Musí podpísať Zmluvu o stáži (Learning Agreeement for Traineeships) so študentom a vysielajúcou vysokou školou v zahraničí.