Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Projektové aktivity môžu začať najskôr 1. 9. 2019 a musia začať najneskôr 31. 12. 2019.
    Projekt ako aj jeho projektové aktivity musia skončiť najneskôr 31. 8. 2022.