Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Krajiny, z ktorých pochádzajú projektoví partneri, sú všetky krajiny, v ktorých sídlia organizácie zapojené do projektov - neoznačujeme ich ako "partnerské krajiny", aby nedošlo k nesprávnemu terminologickému výkladu, ale ako "krajiny, z ktorých pochádzajú partneri". Pomenovanie "partnerské krajiny" súvisí s rozdelením krajín sveta v rámci programu Erasmus+ na 2 skupiny:
    a) krajiny zapojené do programu - ide o všetky členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Turecko a Srbsko, ktoré sa môžu zapájať do všetkých akcií programu Erasmus+,
    b) partnerské krajiny - ide o všetky ostatné krajiny vymenované v príručke Sprievodca programom Erasmus+, ktoré majú obmedzené možnosti zapojenia sa do akcií a aktivít programu Erasmus+.
    Informácie o oprávnených krajinách sú uvedené v Sprievodcovi programom Erasmus+ v kapitole „Oprávnené krajiny“. Tlačová správa k vystúpeniu Veľkej Británie z EÚ: https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/TS_Brexit_aktualizovane_3.pdf