Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Program Erasmus+ delí európske priority v rámci KA2 - Strategické partnerstvá na tzv. horizontálne (čiže prierezové a relevantné pre všetky sektory vzdelávania) a sektorové (špecifické len pre individuálny sektor vzdelávania). V projekte KA2 - Strategické partnerstvá je potrebné si zvoliť minimálne jednu (horizontálnu alebo sektorovú), maximálne tri európske priority.